Optimal speed problems are among the most important problems of the theory of controlled systems. In the qualitative theory of nonlinear speed problems one of the main results is the Pontryagin maximum principle. For the numerical solution of nonlinear speed problems, along with methods based on the maximum principle, methods of reducing to auxiliary problems of optimal control using linearization, parameterization, discretization, and other techniques are widely used. The complexity of numerical methods is determined by the number of iterations to find a solution to the speed problem with a given accuracy. A universal computational procedure that is effective for calculating a variety of speed problems does not currently exist. Therefore, it is actual to develop special approaches to reduce the amount of calculations and reduce the number of iterations. The paper proposes a new approach based on the reduction of a nonlinear speed problem to an auxiliary optimization problem with mixed control functions and parameters. To search for a solution to the emerging auxiliary problem, a specially developed form of conditions for nonlocal improvement of admissible control in the form of a fixed-point problem of the control operator, and a constructed iterative algorithm for successive improvement of admissible controls are used . Approbation and comparative analysis of the computational efficiency of the proposed fixed point approach is carried out on known models of optimal speed problems.

Анотація наукової статті за медичними технологіями, автор наукової роботи - Buldaev A.S., Burlakov I.D.


Про один підхід до чисельного рішення нелінійних задач оптимального швидкодії

Завдання оптимального швидкодії відносяться до найважливіших завдань теорії керованих систем. У якісної теорії нелінійних задач швидкодії одним з основних результатів є принцип максимуму Понтрягіна. Для чисельного рішення нелінійних задач швидкодії, поряд з методами, заснованими на принципі максимуму, широко застосовують способи зведення до допоміжних задач оптимального управління за допомогою процедур лінеаризації, параметризації, дискретизації і інших прийомів. Трудомісткість чисельних методів визначається кількістю ітерацій для знаходження рішення задачі швидкодії із заданою точністю. Універсальної обчислювальної процедури, що є ефективною для розрахунку різноманітних задач швидкодії, в даний час не існує. Тому актуальним є розробка спеціальних підходів, що дозволяють зменшувати обсяг обчислень і скорочувати число ітерацій. У роботі пропонується новий підхід, який базується на зведенні нелінійної завдання оптимального швидкодії до допоміжної задачі оптимізації зі змішаними керуючими функціями і параметрами. Для пошуку розв'язання виникаючої допоміжної завдання використовуються спеціальна розроблена форма умов нелокального поліпшення допустимого управління у вигляді завдання про нерухому точку оператора управління і конструюються ітераційний алгоритм послідовного поліпшення допустимих управлінь. Проводиться апробація і порівняльний аналіз обчислювальної ефективності пропонованого підходу нерухомих точок на відомих модельних задачах оптимального швидкодії.


Область наук:

 • Медичні технології

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Вісник Південно-Уральського державного університету. Серія: Математичне моделювання та програмування


  Наукова стаття на тему 'About one approach to numerical solution of nonlinear optimal speed problems'

  Текст наукової роботи на тему «About one approach to numerical solution of nonlinear optimal speed problems»

  ?MSC 49M20

  DOI: 10.14529 / mmp180404

  ABOUT ONE APPROACH TO NUMERICAL SOLUTION OF NONLINEAR OPTIMAL SPEED PROBLEMS

  A.S. Buldaev1, I.D. Burlakov1 1 Buryat State University, Ulan-Ude, Russian Federation E-mails: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Optimal speed problems are among the most important problems of the theory of controlled systems. In the qualitative theory of nonlinear speed problems one of the main results is the Pontryagin maximum principle. For the numerical solution of nonlinear speed problems, along with methods based on the maximum principle, methods of reducing to auxiliary problems of optimal control using linearization, parameterization, discretization, and other techniques are widely used. The complexity of numerical methods is determined by the number of iterations to find a solution to the speed problem with a given accuracy. A universal computational procedure that is effective for calculating a variety of speed problems does not currently exist. Therefore, it is actual to develop special approaches to reduce the amount of calculations and reduce the number of iterations. The paper proposes a new approach based on the reduction of a nonlinear speed problem to an auxiliary optimization problem with mixed control functions and parameters. To search for a solution to the emerging auxiliary problem, a specially developed form of conditions for nonlocal improvement of admissible control in the form of a fixed-point problem of the control operator, and a constructed iterative algorithm for successive improvement of admissible controls are used . Approbation and comparative analysis of the computational efficiency of the proposed fixed point approach is carried out on known models of optimal speed problems.

  Keywords: optimal speed problem; conditions for improving control; fixed point problem.

  Introduction

  A common approach [1,2] to the numerical solution of optimal speed problems is reduction by the method of penalty functional to an auxiliary problem with a free right end and an unfixed control time. The arising auxiliary problem by changing the time variable can be transformed to the optimization problem for control functions and parameters with a fixed time entering the following class of problem:

  &(A) = p (x (ti), u) + F (x (t), u (t), u, t) dt - inf, (1)

  J

  T

  x (t) = f (x (t), u (t), u, t), x (t0) = a, (2)

  u (t) e U, u e W, a e A, t e T = [t0, t1],

  in which x (t) = (x1 (t), ..., xn (t)) is a state vector, u (t) = (u1 (t), ..., um (t)) is a vector of control functions, u = (u1, ..., ul) and a = (a1, an) are vectors of control parameters. Sets U C Rm, W C Rl, A C Rn are compact and convex. Interval T is fixed. As admissible control functions, we consider a set V of piecewise-continuous functions on T with values ​​in set U, a = (u, u, a) is admissible control with values ​​in set Q = V x W x A. Function p ( x, u) is continuously differentiate on Rn x W, functions F (x, u, u, t), f (x, u, u, t) and their partial derivatives with respect to x, u, u are continuous in the set of arguments on set

  Rn xU xW xT. Function f (x, u, u, t) satisfies the Lipschitz con dition to x'm Rn xU xW xT with a constant L > 0 \\ f (x, u, u, t) - f (y, u, u, t) \\ < L || x - y \\. Conditions guarantee the existence and uniqueness of the solution x (t, a), t E T of system (2) for any admissible control a E H.

  In [4-7] special methods for sequential improvement of control and search for extreme controls were developed in the class of problems (1), (2) and other classes, based on the solution, respectively, of the conditions for non-local control improvement and the necessary optimality conditions in the form of the fixed point problems defined control operators. These methods are the development and generalization of non-local methods for optimizing controls based on non-standard approximations of functional of problems without residual terms of expansions in linear and linearly quadratic in the problems of optimal control [3].

  In this paper, the fixed-point approach proposed in [4-7] is concretized and tested in comparison with the known methods for computational efficiency with reference to known model problems of optimal speed.

  1. Conditions for Improving Control

  The problem of improving control in the class of problems (1), (2) is considered in the following general formulation: for a given control H need to tod control a E H with the condition Aa&(AT) = $ (a) - &(AT) < 0.

  Pontryagin function H with conjugate variable 1 E Rn and the standard conjugate system have the form

  H (ip, x, u, u, t) = (1, f (x, u, u, t)) - F (x, u, u, t),

  i (t) = -Hx (1 (t), x (t), u (t), u, t), t E T, 1 (ti) = -Vx (x (ti), u). (3)

  For an admissible control a E H we denote 1 (t, a), t E T- the solution of the standard

  x (t) = x (t, a) u u

  components a. A special increment of an arbitrary vector-valued function g (y \, ..., yi) with respect to ySl1 ys2 will be denoted by

  Ays1 + Ays1, ys2 + AyS2 g (yl, ---, yl) =

  = G (yi, ---, ysi +&ysi, ..., ys2 +&ys2, ..., yi) - g (yi, ..., yi).

  In addition, we denote Ax (t) = x (t, a) - x (t, aI), Au (t) = u (t) - u1 (t), Au = u - u1, Aa = a - a1.

  We introduce a modified differential-algebraic conjugate system including an additional phase variable y (t) = (y \ (t), ..., yn (t)) in the form

  p (t) = -Hx (p (t), x (t), u (t), u, t) - r (t), (4)

  (Hx (p (t), x (t), u (t), u, t) + r (t), y (t) - x (t)) =

  Ay (t) H (p (t), x (t), u (t), u, t) (5)

  with boundary conditions

  p (ti) = - ^ x (x (ti), u) - q, (6)

  (^ X (x (ti), u) + q, y (ti) - x (ti)) = Ay (ti) p (x (ti), u), (7)

  in which by definition we set r (t) = 0 q = 0 in the case of the linearity of the functions p, F, f with respect x (the linear problem in the state (1), (2)), and also in the case of y (t) = x (t) with the corresponding t ET.

  In the linear problem in the state (1), (2), the modified conjugate system (4) - (7), by definition, coincides with the standard conjugate system (3).

  In the nonlinear problem (1), (2), the algebraic equations (5) and (7) can always be analytically resolved with respect to the quantities r (t) and q in the form of explicit or conditional formulas (perhaps not uniquely ).

  The universal method of resolution is the following rule (using equation (5) as an example). If there exists k E {1, ..., n}, for whi ch yk (t) = xk (t), then for i E {1, ..., n} we set

  ri (t) = 0, i = k,

  r ^ = Av (t) H (p (t), x (t), u (t), u, t) dt (Hx (p (t), x (t), u (t), u, t ), y (t) - x (t)) i = k

  i yi (t) - xi (t) yi (t) - xi (t) ''

  If for all k E {1, ..., n} we have yk (t) = xk (t), then by definition r (t) = 0.

  An alternative simple method of explicit resolution can be applied to the polynomial problem (1), (2) (functions p, F, f are polynomial in the variable x), using the Taylor formula for the polynomial. In particular, in the problem (1), (2) quadratic in the state, we obtain (using the example of equation (5))

  r (t) = 1 Hxx (p (t), x (t), u (t), u, t) (y (t) - x (t)).

  Thus, the differential-algebraic conjugate system (4) - (7) can always be reduced (possibly not uniquely) to a differential conjugate system with uniquely determined r (t) q

  For admissible controls a EQ, aI EQ denote p (t, aI, a), t ET - solution of the modified conjugate system (4) - (7) for x (t) = x (t, aI), y (t ) = x (t, a), u (t) = u1 (t), u = uI. The definition implies the obvious equality p (t, a, a) = ip (t, a), t E T.

  In [6], in the class of problems (1), (2) with the help of the considered modification of the standard conjugate system, a non-standard formula for the increment of the functional that does not contain the remainder terms of the expansions

  a1) = -Au {-y (x (ti, a), uI) + f H (p (t, aI, a), x (t, a), u (t), uI, t) dt}-

  T

  - (Pito, ^ 1 Aa) -J Au [t) H (p (t, aI, a), x (t, a), uI (t, t) dt.

  T

  (8)

  We denote by PY the projection operator onto set Y З Rk in the Euclidean norm

  PY (z) = argmin (|| y - z \\), z E Rk.

  V&Y

  For a given a1 E П consider the following system of equations for the control a = (u, u, a) with the projection parameter a > 0:

  u (t) = Pu (u1 (t) + a (Hu (p (t, aI, a), x (t, a), uI (t), uI, t) + su (t))), t ET, (9)

  Au (t) H (p (t, aI, a), x (t, a), uI (t), uI, t) = = (Hu (p (t, aI, a), x (t, a ), uI (t), uI, t) + su (t), u (t) - uI (t)), ^

  ш = PW (uI + а (-фш (x (t \, a), uI) + T (p (t, aI, a), x (t, a), u (t), uI, t) dt + sM)),

  Aw {-p (x (ti, a), uI) + f H (p (t, aI, a), x (t, a), u (t), uI, t) dt} =

  T

  (- ^ (x (ti, a), uI) + / HM (p (t, aI, a), x (t, a), u (t), uI, t) dt + sw, u - uI)

  T

  (12)

  a = PA (aI + ap (t0, aI, a)), (13)

  in which, by definition, in (10) su (t) = 0 in the case of the linearity of functions F, f with respect to u (problem (1), (2) linear in the control function), or in case u (t) = uI (t) at t E T. Similarly, in (12), by definition, sM = 0 is assumed in the case of linearity of functions F, f with respect to u (problem (1), ( 2) linear in the parameter u), as well as for u = uI.

  Ff

  uu

  uu (1), (2), the corresponding equations (10) and (12) can always be uniquely resolved with respect to quantities su (t) and sM. In particular, similarly to the above rules for equation (5) (perhaps not in a unique way).

  It was shown in [7] that admissible solution a = (u, u, a) of system (9) - (13) provides an improvement in the control aI E Q for any parameter a > 0 with an estimate of the improvement of the functional:

  1 in, s r, .sii2 ,. In rn2 1

  1 f 1 1

  Aa $ (aI) <--\\ u (t) - uI (t) \\ 2 dt - llu - uIII2 - lla - aI 1,2

  a J a a

  T

  At the same time, control improvement is guaranteed not only in a fairly small neighbourhood of initial control aI E Q, that is, the improvement procedure under consideration has a nonlocality property, unlike known gradient methods and other local methods for improving control.

  It is proposed to consider conditions (9) - (13) as a fixed point problem in control space for the uniquely chosen control operator defined by the right-hand sides of these conditions. This allows us to apply and modify the developed fixed point theory and methods for realizing the conditions for improving control and constructing iterative methods for solving optimal control problems. The developed approach of fixed points consists of the sequential solution of problems of improving control in the form of the constructed problems on the fixed point (9) - (13) of a uniquely determined control operator.

  2. Zermelo Problem

  In [2], the known optimal speed problem (Zermelo problem) is reduced by the penalty method to the following optimal control problem with non-fixed control time

  xl (t) = cos x3 (t), xl (0) = 0, x2 (t) = sinx3 (t), x2 (0) = 0, x3 (t) = u (t), x3 (0) = 0,

  t E (0, ti], \ u (t) \< 0, 5. G (u, ti) = ti + 1000 ((xi (ti) - 4) 2 + (x2 (ti) - 3) 2) min.

  In the problem, we can assume that quantity ti is bounded: ti < t, t > 0.

  Making the replacement of time by rule

  t (t) = to + (ti - to) t = ut, to = 0, t E [0,1], u = ti > 0, v (t) = u (t (t)), y (t) = x (t (t)), a = (v, u),

  this problem reduces to the problem with a fixed time:

  yi (t) = u cos y3 (t), yi (0) = 0, y2 (t) = u sin y3 (t), y2 (0) = 0,

  y3 (t) = uv (t), y3 (0) =

  $ (A) = u + 1000 ((yi (1) - 4) 2 + (y2 (1) - 3) 2) - min,

  T = [0,1], U = {u: \ u \< 0,5}, W = {u: 0 < u < t}.

  The obtained auxiliary problem with fixed time is bilinear with respect to controllable vu

  for control improvement. The Pontryagin function and modified differential-algebraic conjugate system (4) - (7) take the following form:

  H (p, y, v, u, T) = u (pi cos y3 + P2 sin y3 + P3V) ,

  Pi (t) = -Ti (r), p2 (t) = T2 (t),

  P3 (t) = upi (t) sin y-3 (t) - up2 (t) cos y-3 (t) - T3 (t),

  Pi (1) = -2000 (yi (1) - 4) - qi, p2 (1) = -2000 (y2 (1) - 3) - q2, p3 (1) = -q3-

  In this case, the variable t (t) = (ri (t), t2 (t), t3 (t)) is determined from an algebraic equation with an additional phase variable, for which notation z (t) = (zi ( t), z2 (t), z3 (t)) is used:

  upi (t) (cos z3 (t) - cos y-3 (t)) + up2 (t) (sin z3 (t) - sin y-3 (t)) =

  = Ti (t) (zi (t) - yi (t)) + t2 (t) (z2 (t) - y2 (t)) + + (-upi (t) siny3 (t) + up2 (t) cos y3 (t) + T3 (t)) (z3 (t) - y3 (t)) .

  The value of q = (qi, q2, q3) is determined from equation:

  1000 ((zi (1) - 4) 2 - (yi (1) - 4) 2 + (z2 (1) - 3) 2 - (y2 (1) - 3) 2) = = (2000 (yi (1 ) - 4) + qi) (zi (1) - yi (1)) + + (2000 (y2 (1) - 3) + q2) (z2 (1) - y2 (1)) + q3 (z3 (1 ) - y3 (1)) .

  For admissible controls a EQ, aI EQ denote p (T, aI, a), t E [0,1] - solution of the modified conjugate system with y (T) = y (T, aI), z (t) = y (T, a), v (t) = vI (t), u = uI.

  aI E Q a > 0

  point problem (9) - (13) for the control operator uniquely determined by the method indicated above, in this example takes the form:

  v (t) = Pu (vI (t) + auIp3 (t, aI, a)), t E [0,1], u = Pw (uI + a (-1 + f (pi (r, aI, a ) cos y3 (t, a) +

  T

  + P2 (r, aI, a) siny3 (r, a) + p: i (r, aI, a) v (t)) dr)).

  To calculate the obtained fixed point problem, the following iterative process for k > 0 with given initial approximation a0 = (vo, uo) G H is considered:

  Vk + 1 (t) = Pu (VI (t) + auipk a1, ak)), t G [0,1], uk + 1 = Pw (V + a ^ -1 + / (pk (t, a1, ak) cos yk (t, ak) + + pk (t, a1, ak) sin yk (t, ak) + pk (t, a1, ak) vk (t)) dT

  The numerical solution of the phase and conjugate Cauchy problems was carried out by the fifth-order or sixth-order Riingo Km la Werner method using the Fortran PowerStation 4.0 IMSL library. The values ​​of controllable, phase and conjugate variables were memorized at the nodes of fixed uniform grid Th with discretization step h > 0. In the intervals between neighboring grid Th nodes, the value of the control function was assumed constant and equal to the value in the left node.

  If in the process of calculating the fixed point problem the condition for the first improvement of control was fulfilled a1 G H:

  $ (Ak + 1) + ei < $ (AI) ,

  where e1 > 0 is a given accuracy of control improvement, a new fixed-point problem was constructed to improve the received calculation control, and the iterative algorithm was repeated.

  If no improvement in this sense occurs, then the numerical calculation of the fixed point problem was carried out until the condition IIak + 1 - ak IL < is satisfied, where

  II II lh

  e2 > 0 is the specified accuracy of the calculation of the fixed point problem. On this, the construction and calculation of successive problems of improving control ended.

  For an adequate comparison of the results of calculating the initial problem, the proposed approach of fixed points with the methods of [2] was used to select similar calculation conditions: h = 10 "2, e1 = 10" 7, e2 = 10 " 10 uk \ vk + 1 (t) - vk (t) \, t G Th}.

  Table 1 shows the results of calculating the Zermelo problem under consideration with the proposed fixed-point method (FPM) in comparison with the results of calculations by computational multimethod technologies [2], in the notations used in this paper. Table 1

  ak + 1 - akIL = max {Lfc + 1 -

  Table 1

  indicates A $ *

  | $ * - 5,11006 ^

  is

  the calculated value of the functional, N is number of calculated phase and conjugate Cauchy problems.

  Table 2 shows the results of the calculation of the FPM algorithm for different values ​​of projection parameter

  a > 0 and initial admissible approximation a0. At N > 200000 the calculation of the problem was stopped.

  Method A $ * N

  1 7,4-1 100010

  2 1,5-1 100125

  3 1,8-2 100002

  4 6,8-2 100019

  5 1,5-1 100036

  6 1,3-0 100008

  7 2,2-1 100015

  8 4,9-6 100012

  FPM 6,8-4 12271

  Table 2

  а v0,, 0 ш A $ * N

  10-6 0,5 1 1,0-3 23055

  10-6 0,5 4 1,0-3 20239

  10-6 0,5 5 6,8-4 12271

  10-6 0,5 6 7,7-1 200000

  10-6 0,5 10 4,8 200000

  10-6 0 1 1,0-3 23065

  10-6 0 4 1,0-3 20245

  10-6 0 5 9,1-4 14339

  10-6 0 6 7,1-1 200000

  10-6 0 10 Does not converge

  10-6 _ 0,5 1 1,0-3 23091

  10-6 _ про, 5 4 1,0-3 20219

  10-6 _ про 5 5 7,9-4 14007

  10-6 _ про, 5, 6 7,4-1 200000

  10-6 _ про 5 10 4,8 200000

  10-7 0,5 5 1,3-3 90695

  10-5 0,5 5 Does not converge

  These and other calculations showed that for a > 10 "5 the algorithm does not converge, but as the value of a decreases 10" 6 the convergence of the algorithm slows down significantly and the number of computational problems of the Cauchy increases accordingly. The computational efficiency of the algorithm, estimated by the number of computational problems of Cauchy, also depends significantly on the choice of the initial approximation. As initial u0 approaches from the left to the conditionally optimal value of $ = 5,110061, the improvement in the convergence of the algorithm with respect to computational efficiency and accuracy is observed. When u0 is removed to the right of the conditionally optimal value of the rate of convergence decays drastically.

  3. The Problem of Optimal Orientation of an Aircraft in Space

  We consider the problem of optimal speed for the orientation of an aircraft in space, which in [2] is reduced by the method of penalty functional to the following problem:

  xi (t) = x3 (t), xi (0) = 10,

  x2 (t) = x4 (t), x2 (0) = 0,

  X3 (t) = -x4 (t) + ui (t) sin u2 (t), x3 (0) = 0,

  x4 (t) = x3 (t) + ui (t) cos u2 (t), x4 (0) = 0,

  t e [0, ti], 0 < ui (t) < 1, -n < u2 (t) < n, u = (ui, u2), G (u, ti) = ti + 1000 (x2 (ti) + x2 (ti) + x3 (ti) + x2 (t ^) ^ min .

  In the problem, as in the first example, it can be assumed that ti < t, t > 0. Time replacement by rule

  t (r) = to + (ti - to) r = ur, to = 0, r e [0,1], u = ti > 0, v (r) = u (t (r)), y (r) = x (t (r)), a = (v, w) ,

  this problem reduces to a nonlinear control problem with a fixed time and mixed control functions and parameters

  yi (t) = uy3 (t), yi (0) = 10,

  y2 (T) = Uy4 (T) (t), y2 (0) = 0,

  y3 (t) = -wy4 (t) + UVi (t) sin V2 (t), ys (0) = 0,

  y4 (t) = uy3 (t) + UVi (t) cos V2 (t), y4 (0) = 0,

  $ (A) = w + 1000 (y2 (1) + y2 (1) + y2 (1) + y4 (1)) ^ min, T = [0,1], U = {u = (ui, u2) : 0 < ui < 1, - n < U2 < n}, W = {w: 0 < w < t}. The Pontryagin function in the transformed problem looks like this:

  H (p, y, V, W, T) = w ((pi + P4) ys + (p2 - P3) y4 + (p3 sin V2 + P4 COs V2) Vi) .

  y (T)

  modified differential-algebraic conjugate system in accordance with (4) - (7) takes the form:

  pi (t) = 0, pi (1) = -2000yi (1) - qi,

  p2 (t) = 0, p2 (1) = -2000y2 (1) - q2,

  p3 (t) = -w (pi (t) + p4 (t)), p3 (1) = -2000y3 (1) - q3, p4 (t) = -w (p2 (t) - p3 (t)) , p4 (1) = -2000y4 (1) - q4,

  in which the value of q = (qi, q2, q3, q4) is determined from the equation:

  1000 (z2 (1) - y2 (1) + 4 (1) - y2 (1) + z2 (1) - y2 (1) + Z42 (1) - y4 (1)) = = (2000yi (1) + qi) (zi (1) - yi (1)) + (2000y2 (1) + q2) (z2 (1) - y2 (1)) + + (2000y3 (1) + q3) (Z3 (1) - y3 (1)) + (2000y4 (1) + q4) (Z4 (1) - y4 (1)) .

  For admissible controls a GH, a1 GH we denote p (t, a1, a), t G [0,1] - the solution of the modified conjugate system for y (T) = y (T, aI), z (t ) = y (T, a), v (t) = V1 (t), w = w1.

  aI G H a > 0 fixed point problem according to (9) - (13) takes the form:

  (Vi (t), v2 (t)) =

  = Pu (vf (t) + a (wI (p3 (t, a1, a) sin v {(t) + p4 (T, aI, a) cos v [(t)) + si (r)), v2 (t) + a (wIv [(t) (p3 (r, aI, a) cos v2 (t) - p4 (t, aI, a) sinv2 (t)) + S2 (t))), t G [ 0,1] ,

  w = Pwl wI + ^ - 1+ / ((pi {r, aI, a) + p4 (r, aI, a)) y3 (t, a) + (p2 (r, aI, a) -

  T

  -P3 ir, aIy4 (r, a) + (t) (p3 [r, aIsinv2 (t) + p4 [j, aIcosv2 (t))) dr

  in which value of s (r) = (s1 (r), s2 (r)) is determined from the algebraic equation:

  u1 v1 (r) (p3 (r, a1, a) sin v2 (r) + p4 (r, a1, a) cos v2 (r)) - u1 v [(r) (p3 (r, a1, a) sin v2 (r) + + P4 (r, a1, a) cos v2 (r)) = (u1 (p3 (r, a1, a) sin v2 (r) + p4 (r, a1, a) cos v2 ( r)) + S1 (r)) (v1 (r) - -vf (r)) + (u1 v1 (r) (p3 (r, a1, a) cos v2 (r) - p4 (r, aI, a ) sin v2 (r)) + S2 (r)) (v2 (r) - v {(r)).

  (? |J Bulletin of the South Ural State University. Ser. Mathematical Modelling, Programming

  & Computer Software (Bulletin SUSU MMCS), 2018, vol. 11, no. 4, pp. 55-66

  We choose the following method of unambiguous resolution of s (r) = (si (r), s2 (r)) from the algebraic equation: 1) if vi (r) = vI (r), then

  S2 (r) = 0,

  u1 vi (r) p (r, a1, a) sin v2 (r) + p4 (r, a1, a) cos v2 (r))

  s 1 (T) =

  V 1 (t) - v {(t)

  ш1 vI (t) (p3 (t, a1, a) sin v ^ (t) + p4 (r, a1, a) cos v2 (t)) v 1 (t) - v {(t)

  ш1 v {(t) (p3 (t, a1, a) cos v2 (t) - p4 (t, a1, a) sin v ^ (t)) (v2 (t) - v2 (t))

  v 1 (t) - v i (t) -ш1 (p3 (t, a1, a) sin v2 (t) + p4 (t, a1, a) cos v2 (t));

  2) if v 1 (t) = v ((t), then 2.1) if v2 (t) = v2 (t), then

  S1 (T) = 0,

  ш1 v1 (t) (p3 (t, a1, a) sin v2 (t) + p4 (t, a1, a) cos v2 (t))

  S2 (T) =

  v2 (t) - v2 (t)

  u1 v [(r) (p3 (r, a1, a) sin v ^ (r) + p4 (r, a1, a) cos v2 (r))

  v2 (r) - 4 (r)

  -u1 v {(r) (p3 (r, a1, a) cos v ^ (r) - p4 (r, a1, a) sin v2 (r)); 2.2) if v2 (r) = v2 (r), then

  Si (T) = 0, S2 (r) = 0.

  To solve the above fixed point problem, similarly to the previous example, we used an explicit iterative algorithm of simple iterations with the same computational features of the implementation:

  (Vr 1 (r), v2fc + i (r)) = = Pu (vI (r) + a (u1 (p3 (r, a1, a2 ^ sin v2 (r) + p4 (r, a1, a2 ^ cos v ^ (r)) + s2 (r)), v2 (r) + a (u2v [(r) (p3 (r, aT, a2) cos v2 (r) - p4 (r, a2, a2) sinv2 (r )) + s2 (r))), re [0,1] ,

  ^ = Pw + a 1 + J ((p1 (• ry, ak) + p4 {T, a, ak)) y3 (r, a2) +

  + (P2 (r, aI, a2) - p3 (r, aI, a2)) y4 {r, a2) +

  + V2 (t) (p3 (t, a1, a2) sinv2 (t) + p4 (t, a1, a2) cosv2 (t))) ^^ ,

  in which value of s2 (t) = (s2 (t), s2 (t)) is determined from the corresponding algebraic equation analogous to the single-valued rule for quantity s (t). The operation of projection Pu (z) від set U = {u = (u 1, u2): 0 < u 1 < 1, -n < u2 < n} is realized analytically in the form of a simple conditional formula.

  Table 3 shows the data for calculating the model problem developed in [2] by multimethod iterative technologies for which the initial initial approximations are not given in [2] for a complete adequate comparison of the approaches considered with the proposed fixed point algorithm. Table 3 uses notation A $ * = - 10, 2854561, $ * is the calculated value of the functional, N is a number of calculated phase and conjugate Cauchy problems.

  For comparison, Table 4 shows the results of calculating the problem under consideration by the fixed point method used for a = 10 "6 and various initial approximations. At N > 400000 the calculation of the problem was stopped.

  Table 4

  vo2,, 0 A $ * N

  1 + 1 1 Does not converge

  1 1 5 1,4-1 12181

  1 1 10 3,9-3 11805

  1 1 11 7,0-1 125925

  1 1 15 4,7 137377

  0,5 _ i 1 1,4-1 12713

  0,5 _ i 5 1,4-1 12201

  0,5 _ i 10 3,9-3 11583

  0,5 _ i 11 6,7-1 206623

  0,5 _ i 15 4,5 400000

  0,5 1 + 1 Does not converge

  0,5 1 5 1,4-1 12207

  0,5 1 10 5,1-3 11117

  0,5 1 11 7,0-1 177871

  0,5 1 15 4,5 400000

  The analysis of these and other calculations performed by the proposed fixed point algorithm demonstrates similarities to the first model example of the dependence of the convergence of the algorithm on the projection parameter a > 0 and the initial approximations.

  Conclusion

  The computational experiments carried out on model speed problems demonstrate the computational and qualitative efficiency of the proposed fixed point approach, acceptable for practice, in comparison with known methods [2]. The developed nonlocal approach to the search for approximate-optimal solutions has a rather wide range of convergence in the initial approximation and is characterized by the convenience and simplicity of the experimental adjustment of the scalar projection parameter that regulates the quality and

  Table 3

  Method A $ * N

  1 7,0-1 100002

  2 7,1-1 103191

  3 2,4-2 100146

  4 5,3 + 1 100069

  5 6,7-1 100159

  6 6,8 + 2 4978

  7 6,6-1 100003

  8 Does not converge

  speed of convergence of the iterative process under consideration. Approximately-optimal solutions of optimal speed problems obtained with the help of the proposed approach can be considered as acceptable initial approximations for further iterative refinement by other methods. These features of the proposed approach are important factors for increasing the efficiency and future development of nonlocal methods for solving optimal speed problems.

  Acknowledgements. The work was carried out with the financial support of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, project 1.5049.2017 '/ BP; Russian Foundation for Basic Research, project 18-41-030005.

  References

  1. Tyatyushkin A.I. Mnogometodnaya tehnologiya optimizacii upravljaemyh sistem [Multi-Method Optimization of Controllable Systems]. Novosibirsk, Nauka, 2006. (in Russian)

  2. Gornov A.Yu. Vychislitel'nye tehnologii resheniya zadach optimal'nogo upravleniya [Computational Technologies for Solving Optimal Control Problems]. Novosibirsk, Nauka, 2009. (in Russian)

  3. Srochko V.A. Iteracionnye metody resheniya zadach optimal'nogo upravleniya [Iterative Methods for Solving Optimal Control Problems]. Moscow, Fizmatlit, 2000. (in Russian)

  4. Buldaev A.S., Khishektueva I.-Kh. The Fixed Point Method in Parametric Optimization Problems for Systems. Automation and Remote Control, 2013, vol. 74, no. 12, pp. 1927-1934.

  5. Buldaev A.S., Daneev A.V. New Approaches to Optimization of Parameters of Dynamic Systems on the Basis of Problems about Fixed Points. Far East Journal of Mathematical Sciences, 2016, vol. 99, no. 3, pp. 439-454.

  6. Buldaev A.S., Khishketueva I.-Kh. Fixed Point Methods in Problems of Optimization of Nonlinear Systems by Control Functions and Parameters. The Bulletin of Irkutsk State University, Series: Mathematics 2017, vol. 19, pp. 89-104. (In Russian) DOI: 10.26516 / 19977670.2017.19.89

  7. Buldaev A.S. Methods of Fixed Points on the Basis of Design Operations in Optimization Problems of Control Functions and Parameters of Dynamical Systems. The Buryat State University Bulletin, Series: Mathematics, Informatics 2017, vol. 1, pp. 38-54. (In Russian) DOI: 10.18101 / 2304-5728-2017-1-38-54

  Received August 14, 2018

  УДК 517.977 DOI: 10.14529 / mmpl80404

  ПРО ОДИН ПІДХІД ДО чисельного рішення нелінійних задач оптимальної швидкодії

  A.C. Булдаев1, І.Д. Бурлаков1

  1Бурятскій державний університет, м Улан-Уде, Російська Федерація

  Завдання оптимального швидкодії відносяться до найважливіших завдань теорії керованих систем. У якісної теорії нелінійних задач швидкодії одним з основних результатів є принцип максимуму Понтрягіна. Для чисельного рішення нелінійних задач швидкодії, поряд з методами, заснованими на принципі максимуму, широко застосовують способи зведення до допоміжним завданням

  оптимального управління за допомогою процедур лінеаризації, параметризації, дискретизації і інших прийомів. Трудомісткість чисельних методів визначається кількістю ітерацій для знаходження рішення задачі швидкодії із заданою точністю. Універсальної обчислювальної процедури, що є ефективною для розрахунку різноманітних задач швидкодії, в даний час не існує. Тому актуальним є розробка спеціальних підходів, що дозволяють зменшувати обсяг обчислень і скорочувати число ітерацій. У роботі пропонується новий підхід, який базується на зведенні нелінійної задачі оптимальної швидкодії до допоміжної задачі оптимізації зі змішаними керуючими функціями і параметрами. Для пошуку розв'язання виникаючої допоміжної завдання використовуються спеціальна розроблена форма умов нелокального поліпшення допустимого управління у вигляді завдання про нерухому точку оператора управління і конструюються ітераційний алгоритм послідовного поліпшення допустимих управлінь. Проводиться апробація і порівняльний аналіз обчислювальної ефективності пропонованого підходу нерухомих точок на відомих модельних задачах оптимального швидкодії.

  Ключові слова: задача оптимальної швидкодії; умови поліпшення управління; задача про нерухому точку.

  література

  1. Тятюшкін, А.І. Многометодная технологія оптимізації керованих систем / А.І. Тятюшкін. - Новосибірськ: Наука, 2006.

  2. Горнів, А.Ю. Обчислювальні технології вирішення завдань оптимального управління /

  A.Ю. Горнів. - Новосибірськ: Наука 2009.

  3. срочка, В.А. Ітераційні методи розв'язування задач оптимального керування /

  B.А. Срочка. - М .: Физматлит, 2000..

  4. Buldaev, A.S. The Fixed Point Method in Parametric Optimization Problems for Systems / A.S. Buldaev, I.-Kh. Khishektueva // Automation and Remote Control. - 2013. - V. 74, № 12. - P. 1927-1934.

  5. Buldaev, A.S. New Approaches to Optimization of Parameters of Dynamic Systems on the Basis of Problems about Fixed Points / A.S. Buldaev, A.V. Daneev // Far East Journal of Mathematical Sciences. - 2016. - V. 99, № 3. - P. 439-454.

  6. Булдан, A.C. Методи нерухомих точок в задачах оптимізації нелінійних систем по керуючим функцій і параметрами / A.C. Булдан, І.-Х.Д. Хішектуева // Известия Іркутського державного університету. Серія: Математика. - 2017. - Т. 19. -

  C. 89-104.

  7. Булдан, A.C. Методи нерухомих точок на основі операцій проектування в задачах оптимізації керуючих функцій і параметрів динамічних систем / A.C. Булдан // Вісник Бурятського державного університету. Серія: Математика, інформатика. - 2017. - № 1. - С. 38-54.

  Олександр Сергійович Булдан, доктор фізико-математичних наук, професор, кафедра прикладної математики, Бурятський державний університет (м Улан-Уде, Російська Федерація), Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Іван Дмитрович Бурлаков, асистент, кафедра прикладної математики, Бурятський державний університет (м Улан-Уде, Російська Федерація), ivan .burlakov. 91 "mail. Ru.

  Надійшла до редакції Ц серпня 2018 р.


  Ключові слова: OPTIMAL SPEED PROBLEM /CONDITIONS FOR IMPROVING CONTROL /FIXED POINT PROBLEM /ЗАВДАННЯ оптимальної швидкодії /УМОВИ ПОЛІПШЕННЯ УПРАВЛІННЯ /ЗАВДАННЯ про нерухому точку

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити