Стаття присвячена розгляду, мабуть, основоположного політичного моменту у взаєминах влади США з аборигенних населенням Аляски створення, функціонування і значенням аборигенних корпорацій штату. Унікальний політичний інститут не тільки дозволяє корінним жителям регулювати земельні відносини з центральною владою, а й є потужним інструментом збереження крихких зникаючих аборигенних культур.

Анотація наукової статті з історії та археології, автор наукової роботи - таксі Наталія Чунеровна


The article is devoted to the study of one of the cornerstone moments in the domestic policy of Alaska State, which covers foundation, functioning and importance of the Alaska State Aboriginal Corporations. It is a unique political institution. It helps to coordinate territorial discussions between the aboriginal population and the Federal power. Moreover, it is a strong instrument in the process of preservation of traditional cultures.


Область наук:
 • Історія та археологія
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена

  Наукова стаття на тему 'Аборигенні корпорації як інструмент національної політики'

  Текст наукової роботи на тему «Аборигенні корпорації як інструмент національної політики»

  ?Н. Ч. таксі

  Аборигенів КОРПОРАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

  Робота представлена ​​кафедрою етнокультурології

  Стаття присвячена розгляду, мабуть, основоположного політичного моменту у взаєминах влади США з аборигенних населенням Аляски - створення, функціонування і значенням аборигенних корпорацій штату. Унікальний політичний інститут не тільки дозволяє корінним жителям регулювати земельні відносини з центральною владою, а й є потужним інструментом збереження крихких зникаючих аборигенних культур.

  Ключові слова: Аляска, політична система Аляски, корінне населення Аляски, аборигенні корпорації, земельні спори, збереження аборигенних культур.

  N. Taksami

  ABORIGINAL CORPORATIONS AS AN INSTRUMENT OF ETHNIC POLICY

  The article is devoted to the study of one of the cornerstone moments in the domestic policy of Alaska State, which covers foundation, functioning and importance of the Alaska State Aboriginal Corporations. It is a unique political institution. It helps to coordinate territorial discussions between the aboriginal population and the Federal power. Moreover, it is a strong instrument in the process of preservation of traditional cultures.

  Key words: Alaska, Alaska political system, Alaska natives, Alaska Aboriginal corporations, territorial discussions, traditional cultures.

  Характерною рисою ситуації, що склалася в сучасному світі, слід визнати політичні питання взаємовідносин держави-метрополії і корінних народів, його населяють, а також проблеми самовизначення і самоврядування корінного населення тієї чи іншої країни, того чи іншого регіону. Вони тісно пов'язані не тільки з багатьма факторами внутрішнього життя країни, але і роблять великий вплив на міжнародну обстановку, взаємини між державами, а також на формування політичних органів влади та міжнародних організацій. Звідси випливає актуальність проблеми, яка є предметом вивчення в першу чергу істориків, етнографів, і культурологів.

  Досвід багатьох держав показує, що спроби декларувати однонаціональ-ність держави або насильницьке нав'язування офіційної політики держави аборигенному населенню рано чи пізно призводять до необхідності розплутати клубок протиріч, що виникли - економічних, політичних, соціальних і правових.

  Питання взаємовідносин між аборигенних населенням будь-якого окремо взятого регіону і федеральним урядом є найважливішим і найболючішим для корінних жителів більшості країн світу. Форми дозволу і існування цих відносин варіюються від регіону до регіону. Так, наприклад, в країнах Скандинавії в кінці минулого століття найбільш нагальними для корінних жителів регіону - саамів

  було питання визнання їх мови одним з державних мов. Що, в свою чергу, дає право корінним жителям на свою квоту в Парламентах, а також підкреслює особливий статус жителів.

  В цьому плані в світовій історії особливе місце займає досвід штабаАляскі: створення аборигенних корпорацій у відповідь на висунуті аборигенами земельні позови.

  Головною особливістю, що характеризує стан корінного населення Аляски і відрізняє його від іншої частини аборигенного населення Америки, є відсутність резервацій. Це, безсумнівно, вплинуло на формування сучасної політичної культури аборигенів. Інша особливість безпосередньо пов'язана зі створенням Конституції штату. Поділ його на територіальні одиниці і формування округів було найгострішою і дискусійною внутрішньополітичною проблемою Аляски протягом двох десятиліть з моменту прийняття нею державності. Такий адміністративний і політичний поділ штату нехарактерно для Сполучених Штатів, але воно повністю відповідає природним умовам Аляски і особливостям її економічної, політичної і соціальної життя. На нашу думку, поворотним моментом у новітній історії Аляски стало саме отримання нею державності.

  Політичні та соціальні взаємини між державою і корінним населенням Аляски протягом багатьох десятиліть постійно змінювалися. Історично вони характеризувалися як один з видів «піклування та охорони». У зв'язку з тим, що потребує опіки чи піклування розуміються нерівні політичні відносини між аборигенними племенами і федеральним урядом, з одного боку, ці відносини явно мають на увазі федеральний борг захисту, з іншого - ці відносини є джерелом повної федеральної влади над корінними американцями.

  Одна із сильних сторін абстрактних відносин полягає в тому, що вони дозволяють мати законодавчу і виконавчу свободу дій у визначенні головних

  напрямків політики та забезпеченні програм розвитку корінних американців і вилученні з них користі. У зв'язку з тим, що ці відносини мають унікальну в своєму роді політичну основу, такі програми і вигода, яку вони приносять, чи не служать расової дискримінації, навіть якщо вигідні членам певної расової групи. Загалом, такі відносини були застосовані до Аляски в якості джерела федеральної влади для забезпечення програм і обслуговування населення, захисту земель, що належать корінним жителям, захисту їхніх дітей, визнання суверенності аборигенів і відстоювання переваг укладених з ними договорів.

  В цілому федеральна політика щодо земельних резервацій - основоположного і найбільш гострого стоїть питання у відносинах між аборигенними жителями і урядом США - з 1891 по 1971 р може бути розділена на 8 періодів:

  1) 1891-1919 рр. - створення земельної резервації Метлакатла і виконавчих індіанських резервацій;

  2) 1920-1933 рр. - створення резервацій, спрямованих на суспільні цілі;

  3) 1936-1940 рр. - введення на Алясці Закону про реорганізацію індіанців і проведення політики малих резервацій;

  4) 1940-1943 рр. - твердження політики великих резервацій, вилучення земель Ве-неті і Кардук;

  5) 1944-1949 рр. - ведення ряду судових справ із земельних питань щодо аборигенного статусу цих територій;

  6) 1949-1952 рр. - припинення політики підстави резервацій;

  7) 1952-1960 рр. - завершення цієї політики;

  8) 1960-1971 рр. - введення обмежень прав корінних народів на територіях земельних заповідників і прийняття Закону про задоволення земельних позовів корінних народів Аляски.

  Протягом ХХ ст., Особливо в його другій половині, Конгрес Сполучених Штатів виробив ряд законів, що визначають взаємо-

  відносини між центральною владою і аборигенних населенням. Багато з прийнятих законів мали як загальне, так і особливе ставлення до корінних жителів Аляски.

  Відкриття нафти і газу в Прадо-Бей в 1968 р стало найбільш важливим поштовхом для проведення законодавства із земельних позовами в життя. Підтвердження існування величезних обсягів цих рідкісних природних ресурсів, а також неможливість для нафтових компаній продовжувати роботу по їх розробці та очікування федерального дозволу на будівництво трубопроводу для перекачування нафти на ринок не могло знайти свого вирішення до моменту розгляду земельних позовів і створило платформу для аборигенних лідерів в їх боротьбі. У той же час уряд штату, на чиїй землі була знайдена нафта, було готове піти на цей крок, тому що чекало великих прибутків у формі податків і процентних відрахувань від продажу і переробки нафти. Федеральний уряд також могло кардинально вплинути на проблему, взявши кредит для найбільш щедрого врегулювання питання по аборигенних позовами.

  Президент Річард Ніксон підписав Акт

  про задоволення земельних позовів корінних жителів Аляски в формі закону від 18 грудня 1971 р ратифікуючи таким чином тимчасовий компроміс протидіючих інтересів. У даній роботі ми наводимо текст Закону про задоволення земельних позовів корінних жителів Аляски. Російською мовою це робиться вперше.

  Позовної акт з'явився єдиним найбільш важливим стимулом для організації урядових і квазіправітельствен-них органів в сільській Алясці. «З огляду на значення для майбутнього цього штату прийняття закону можна порівняти з такими подіями, як надання Алясці статусу штату в 1959 р і відкриття великого родовища нафти в Прадо-Бей в 1968 р Після того як уряд не діяло протягом цілого століття, обидва ці події вирішальною мірою сприяли прийняттю цього закону »[2, с. 51].

  Закон про задоволення земельних позовів є складним документом, вклю-

  включають у себе регулювання різних аспектів взаємини федерального уряду і аборигенного населення за допомогою аборигенних корпорацій. Аборигенні корпорації перераховані в Законі, мають різний статус (аборигенні, міські, сільські) і різну структуру. Ухвалення цього документа в 1971 р викликало тоді і викликає до цього дня багато суперечок.

  Оцінка цього явища не може бути однозначною, проте самі корінні жителі Аляски, звертаючись до своєї етнічної історії, ділять своє життя і життя свого народу на «до» і «після». Відзначаючи, що їхнє життя і права «до» важко зараз оцінити позитивно. Протягом більш ніж трьох десятків років вченими, які вивчають історію Аляски, і автохтонними жителями були написані сотні праць, в яких аналізується значення створення аборигенних корпорацій для самих жителів регіону.

  До моменту прийняття Закону 18 грудня 1971 року на Алясці проживало 80 000 чоловік аборигенного населення, кожен з яких брав участь в ухваленні Закону. Більшість населення, ті, чиї долі Закон торкався безпосередньо, перебували на території Аляски. Але крім того, близько 20 000 проживали в так званих «нижніх 48» штатах. Йдеться і про тих аборигенів, хто був усиновлений одним або двома прийомними батьками, відмінними за походженням. До певної дати в календарі все до одного аборигенні жителі Аляски автоматично стали одержувачами частки у новоутворених корпораціях. Доповнення були прийняті пізніше, дозволяючи аборигенних корпораціям записати в пайовики тих, хто народився після 18 грудня 1971 р.

  Структура Закону про задоволення земельних вимог, заснована на формуванні корпорацій, з'явилася у всіх відносинах відправною точкою в діяльності Конгресу Сполучених Штатів. Відтепер корпорації, а не резервації стали відповідальні за задоволення земельних вимог простих громадян.

  Тринадцять аборигенних корпорацій, включаючи 12 на території самої Аляски і

  ще одну корпорацію за межами її території, отримали повне легітимне право розподілу компенсацій за використання аборигенних земель. Всі до одного аборигенні жителі стали одержувачами 100 часткою основного капіталу.

  Розміри аборигенних корпорацій варіювали від таких, як, наприклад, корпорація Атна Інкорпорейтед з числом пайовиків близько 1 000, до корпорації Сіаляска з числом пайовиків близько 16 000. Відповідно до Закону про земельні позовах було створено близько 220 сільських корпорацій. Кожному селі був даний вибір виступити в якості або дохідної, або неприбуткової організації. Всі села вибрали статус дохідних. Причина був проста. Закон штату забороняв неприбуткової органiзацiї виплачувати грошові кошти її членам. Таким чином, всі сільські корпорації отримали можливість виплачувати дивіденди своїм пайовикам.

  Розмір сільських корпорацій варіювався від 25 осіб до 2000. Найбільш великими сільськими корпораціями з числом пайовиків понад 2000 осіб були Барроу, Ном, Бетель і Котцебу.

  Аналізуючи наслідки прийняття Закону про створення аборигенних корпорацій, необхідно пам'ятати, що створювався Закон у відповідь на існуючі реальні вимоги корінного населення Аляски. І зв'язок цих жителів зі своєю землею «духовна настільки, що народжує складні схеми регулювання земельних відносин» [4, с. 18].

  Дванадцяти регіонах штату Аляска відповідають 12 аборигенних корпорацій штату. Серед них: Атна Інкорпорейтед, Алеутская корпорація, регіональна корпорація Арктик Слоуп, аборигена корпорація Берінг Стрейт, аборигена корпорація Брістол Бей, корпорація Каліста, аляскинского корпорація Чугач, CIRI (корпорація регіону Кук Інлет), Дойон Лімітед, Конягу Інкорпорейтед, регіональна корпорація NANA, корпорація Сіаляска [4, с. 31-59]. Крім того, тринадцятої регіональної корпорацією є корпорації зі штаб-квартирою в Сіетлі - на момент прийняття Закону про задоволення земельних позовів вона була цін-

  Вранці для корінних жителів Аляски, які проживають за її межами.

  Згідно з доповненнями до Закону, прийнятого в 1976 р зареєстрованим сільським корпораціям було дозволено зливатися з іншими Сельков корпораціями або з їх регіональними корпораціями. Деякі корпорації скористалися цією можливістю. Наприклад, всі села в регіоні Атна злилися з Атной (крім села Чітіна), всі села в регіоні Нана (крім Котцебу) злилися з Нана, корпорація Карлук злилася з Коніаг.

  Щонайменше два села (Венето і Арктик Віледж) перевели свої активи в сільське племінне уряд.

  Структура формування корпорацій і функціонування їх системи в цілому стали предметом гарячих дискусій протягом багатьох років. Одне з найсильніших визначень цих дебатів належить Сенатору Генрі Джексону, колишньому за часів прийняття Закону про задоволення позовів Головою Комітету Внутрішньої і Зовнішньої політики. Висловлення це стосується тієї напруги, яка існувала між поняттям «корпорація» в його західному розумінні і культурними потребами аборигенів Аляски.

  «Я спостерігаю ці дебати протягом останніх тринадцяти років. Це дебати, на які не існує остаточних відповідей. Колись я думав, що серйозною помилкою було соціальний добробут зі спробою підвищення прибутковості традиційних корпорацій. Сьогодні я повинен визнати, що змінив свою думку. Регіональні корпорації абсолютно унікальні. Їх значення не можна виміряти просто розміром доходів і чистої середнім прибутком. Судити про їх дієвості можна тільки на підставі повного уявлення про досягнення цілей власників часткою »[4, с. 21].

  Відповідно до Закону про задоволення земельних позовів було освоєно 962 мільйони доларів США, сума ця була представлена ​​на підставі поголовної перепису корінного населення. В перепису брали участь і штат Аляска і Федеральне прави-

  тельство, тривала вона 11 років. За цей час через інфляцію розмір часток частково знецінився. У перші п'ять років 10% всіх грошових коштів були розподілені між усіма власниками частки. Регіони залишили собі 45% на збереження і залишилися 45% були розподілені між селами «в цілому» між власниками часток на основі поголовної перепису (під власниками часток «в цілому» малися на увазі ті, хто був включений тільки в регіональні списки, але не сільські) [ 4, с. 21].

  За перші 5 років гроші були розподілені 50 на 50: половина віддана на збереження регіональним корпораціям, половина розподілена між сільськими корпораціями і власниками часток «в цілому» на підставі поголовної перепису.

  Згідно 7 розділу Закону, пункт I регіональні корпорації повинні розділити 70% свого ресурсного доходу від земель, включених до Закону про задоволення позовів, між корпораціями. згідно з розділом

  7 (]) половина грошей, одержуваних кожним регіоном за пунктом 7 (1), ділиться між власними селами і власниками часток «в цілому» на підставі поголовної перепису.

  Умова такого поділу є вкрай незвичайним аспектом Закону. І протягом 10 років корпорації намагалися виробити угоду, в якому всі умови виплат були чітко обговорені. Мета концепції була ясна - виробити механізм, за яким корпорації, багаті ресурсно, ділилися б з корпораціями, біднішими через свого невигідного географічного положення. Залучення в процедуру обговорення адвокатів і бухгалтерів майже зруйнувало єднання аборигенних груп. Рівновага настало тільки після втручання аборигенного уряду.

  Один з перших, хто пролобіював Закон Байрон Майлот так оцінив цей процес: «Розділ 7. 1 було просто внести в Закон, так як жоден з нас не був бізнесменом. Але запитайте, що сталося б на повітряному флоті, якби авіакомпанії повинні були б 70% свого прибутку віддавати іншим, ділитися з ними, якщо уряд б повірило в рівноцінність всіх перевезень?

  Якби ми розуміли в бізнесі або мали діловий досвід, особливо в його фінансовому аспекті, кожен з нас міг би просто поставити перед нами завдання: У Законі необхідно дати визначення поняттю «дохід». На громадських слуханнях це здавалося простим і правильним, але на ділі виявилося складним »[4, с. 22].

  Землі, передані відповідно до закону, становили 44 мільйони акрів, що становило трохи більше 10% всієї території штату. Звучить, як величезна територія, особливо в порівнянні з тими угодами, які були раніше укладені Сполученими штатами з американськими індіанцями. Якщо ж розглядати це з іншого боку, з точки зору людей, які висунули вимоги штату, компенсація, отримана за Законом про задоволення позовів, виявляється невелика.

  З 44 мільйонів акрів 22 мільйони акрів поверхні землі відійшли сільським корпораціям на підставі формули за чисельністю населення. Земля ця в основному зосереджувалася навколо самих сіл і складалася з районів, необхідних для добування засобів існування. Підземна частина землі відійшла в якості власності регіональним корпораціям. 16 мільйонів акрів землі (включаючи її поверхню і підземну частину) відійшли регіональним корпораціям. Два мільйони акрів збережено для використання в особливих випадках, наприклад, під кладовища, місця історичних пам'яток і сіл з чисельністю менше 25 осіб. Ще 4 мільйони акрів відійшли під минулі земельні резервації, коли села швидше взяли землю замість землі і виплат. Ці попередні земельні резервації з'явилися «наданими земельними правами», розмір яких складав від 700 000 до 2 мільйонів акрів. Землі ці включали в себе: частина острова Сент-Лауренс, селища Елім, Тетлін, Венето і Арктик Ві-ледж. Селище Клукван спочатку зголосилося скористатися цією можливістю, але пізніше лідери селища змінили своє рішення.

  Заповідник Металкатла (острів Аннет) був затверджений законом Конгресу в 1891 р.

  На початку квітня 1916 року корпорація Каліфорнії Аляска Пасифік Фішеріз почала встановлювати рибальські снасті на узбережжі резервації. В кінці квітня цього ж року, до того як зведення було завершено, президент Вудро Вільсон видав прокламацію, що захищає узбережжі резервації на 3 тис. Футів від берега на користь жителів Метлакатла і інших аборигенних жителів Аляски, які до них приєдналися або можуть приєднатися, ставши жителями цих островів [3, с. 83]. Міністерство юстиції США подало позов проти втручання Аляска Пасифік Фішеріз.

  Закон про задоволення земельних позовів не вплинув на життя і структуру селища Метлакатла на острові Аннет в Південно-Східній Алясці, яке було засноване в 1891 р Метлакатла була резервацією до прийняття закону і залишилася такою і після.

  Зусилля всіх аборигенних лідерів були спрямовані на збереження і отримання землі. Віце-Президент Ради пайовиків і Зв'язків корпорації аборигенної корпорації Брістол-Бей трефони Ангасан сказав про це: «Коли концепція боротьби аборигенного населення за землю була майже готова, ми лише мали на увазі, що це наша земля. Тому що ніхто і ніколи з цим не сперечався. Ми дивилися на простори і розуміли, що це аборигенна земля. Це наша земля. Вона завжди була тут, і почуття власності до неї завжди було в нас. І раптово, це сталося в кінці 1960-х, навколо нашої землі стали ставити кордону, і ми раптово зрозуміли, що світ змінюється »[4, с. 23].

  Хоча нові регіональні корпорації мали схожість зі старими аборигенними асоціаціями, цілі цих економічних об'єднань були різними. Корпорації більше були стурбовані отриманням статусу для їх земель і добуванням вигоди

  для їх пайовиків, а досягти цієї мети було нелегко.

  Передача земель корпораціям була сповільнена тривалим процесом виявлення земель, що представляють найбільшу цінність для аборигенних районів [5, с. 1], і виконанням всіх технічних вимог по передачі федеральної власності. Для полегшення процесу майбутнього вибору землі аборигенні корпорації включили в свої заявки «обгрунтування важливості тієї чи іншої ділянки землі», в якому коротко описувалася історія кожного з ділянок, їх місце розташування і важливість. Заявки на ділянки землі посилалися в Бюро управління земельними ресурсами, де фахівці з нерухомості визначали, чи відповідають ці ділянки мінімуму необхідних вимог. Бюро у справах індіанців ставилося в обов'язок відповідати за контроль над земельною документацією. Антропологи Союзу кооперативних паркових досліджень разом зі службою національних парків спільно з Бюро у справах індіанців з 1978 р також працювали, проводячи по документації експертизу культурної, історичної та археологічної важливості земельних ділянок. Рішення про те, чи відповідають зазначені землі необхідним вимогам для передачі їх в аборигенне користування, приймалося Бюро у справах індіанців. Остаточне ж рішення щодо передачі землі аборигенних корпораціям здійснювалося Бюро управління земельними ресурсами [5, с. 1].

  На сьогоднішній день аборигенні корпорації є потужною силою, що підтримує існування корінних жителів Аляски. Це засіб, не тільки забезпечує їх виживання, а й підтримує, що зберігає і відроджує їх унікальну культуру, що ввібрала в себе елементи не тільки традиційної культури аборигенів Аляски, а й православ'я.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. таксі Н. Ч. Корінне населення Аляски напередодні третього тисячоліття. СПб., 2002.

  2. Фішер В. Економічне відродження аборигенів Аляски // Тихоокеанський науковий конгрес. XVI. Соціальні та гуманітарні науки. М., 1979. Т. 2.

  3. CaseD. S. Alaska Natives and American Laws. University of Alaska Press, Fairbanks, 1984. 586 p.

  4. McClanahan A. J., Bisset H. L. Naeda. Our friends. A guide to Alaska Native Corporations, tribes, cultures, ANCSA and more.

  5. Sheppard W. L. Continuity and change in Norton Sound: Historic sites and their contexts / Anthropology and Historic Preservation Cooperative Park Studies Unit; Univ. of Alaska // Occasional Paper. Fairbanks, 1983.


  Ключові слова: АЛЯСКА /ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА Аляска /Корінне населення Аляски /аборигенів КОРПОРАЦІЇ /ЗЕМЕЛЬНІ СПОРИ /ЗБЕРЕЖЕННЯ аборигенна культура

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити