Представлений огляд літератури про виникнення абомазо-румінального рефлюксу у високопродуктивних корів, який залежить від підвищення концентрації іонів хлору в рубці, зміни кислотності рубцевого вмісту, завалу сичуга і інших захворювань передшлунків. Своєчасна діагностика і введення перорально фізіологічного розчину, внутрішньовенно глюкози і метоклопрамідних препаратів дає позитивний лікувальний ефект.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Безбородов П. Н.


Область наук:

 • Тваринництво і молочне справа

 • Рік видавництва: 2010


  Журнал: Вісник аграрної науки


  Наукова стаття на тему 'Абомазо-румінальний рефлюкс фактор порушення обміну речовин у високопродуктивних молочних корів'

  Текст наукової роботи на тему «Абомазо-румінальний рефлюкс фактор порушення обміну речовин у високопродуктивних молочних корів»

  ?УДК 619: 612.015.3: 636.2.034

  П.Н. Безбородов, кандидат біологічних наук ФГТУ ВПО «Білгородська державна сільськогосподарська академія»

  АБОМАЗО-РУМІНАЛЬНИЙ рефлюкс - ФАКТОР ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН У високопродуктивного молочного КОРІВ

  Представлений огляд літератури про виникнення абомазо-румінального рефлюксу у високопродуктивних корів, який залежить від пови1шенія концентрації іонів хлору в рубці, зміни кислотності рубцевого вмісту, завалу сичуга і інших захворювань передшлунків. Своєчасна діагностика і введення перорально фізіологічного розчину, внутрішньовенно глюкози і метоклопр амідних препаратів дає позитивний лікувальний ефект.

  Ключові слова: корови, абомазо-румінальний рефлюкс, завал сичуга, рубець, хлор, годування.

  В останні роки в нашій країні відзначається збільшення обсягів промислового змісту високопродуктивного молочного худоби, що обумовлює необхідність більш детального вивчення раніше маловідомих дисфункцій травного апарату у таких тварин. Однією з подібних дисфункцій є абомазо-румінальний рефлюкс.

  У даній роботі пропонується огляд основних аспектів етіології, клінічної діагностики, патогенезу, лікування і профілактики абомазо-румінального рефлюксу, який складений на основі результатів сучасних вітчизняних і зарубіжних досліджень.

  Фізіологічні основи секреції соляної кислоти в сичузі. Роль соляної кислоти в травному тракті корів. Як відомо, володіючи бактерицидну властивість, соляна кислота виступає найважливішим компонентом захисного бар'єру слизової оболонки шлунково-кишкового тракту корів, завдяки її впливу протікає активація протеолітичного ферменту пепсину, а у телят прореніна переходить в активні форми. Соляна кислота збільшує біодоступність протеїнів, викликаючи їх денатурацію, полегшуючи протеолітичну їх розщеплення. У сичузі соляна кислота входить до складу сичужного вмісту, що утворюється з надходить в сичуг

  вмісту передшлунків і ендогенної секреції секреторними залозами слизової оболонки цього органу.

  В ході дослідження сичужного вмісту в до- і забійній періоди, у піддослідних

  тварин були встановлені основні

  неорганічні сполуки, що входять до його складу: кальцій, хлор, калій, магній, натрій, фосфор, аміак, ацетат, пропіонат, бутерат. Залізисті клітини сичуга в один шар вистилають слизову оболонку і мають різну будову. Один з типів таких клітин - парієтальні (покривні) клітини, відповідальні за секрецію соляної кислоти в сичузі. Транспортні механізми, що протікають в процесі

  The article deals with the observation of the publications concerning the beginning of abomasi-ruminis reflux at high-producing cows, which depends on chlorine concentration raise in rumen, change in rumen ingesta acidity, abomasal dislocation and the other forestomach diseases. Timely diagnosis and injection of physiological solution perorally, intravenous injections of glucose and metoclopromid preparations give positive medical effect.

  Key words: cows, abomasal reflux, dislocatio abomasi, rumen, chlorine, acidity, feeding.

  секреції соляної кислоти парієтальних клітинах, схематично відображені на малюнок 1.

  Малюнок 1 - Клітинні механізми, відповідальні за секрецію соляної кислоти в сичузі у корів

  Було встановлено, що в крові присутні спе.іфіческіе транспортні протеїни, які доставляють іони хлору клітинам в обмін на бікарбонат (НСО3 "). Іони хлору знаходяться переважно в позаклітинному просторі, тільки 12% загального хлору присутній всередині клітин. Резорбція хлору відбувається в кишечнику, а виділення з організму - нирковим шляхом. Іншим найважливішим компонентом в про.ессе секре.іі соляної кислоти є протони водню, які утворюються в клітинах при розпаді вугільної кислоти. під впливом енергії АТФ протони водню виводяться клітинними насосами в позаклітинний простір в обмін на зворотний транспорт іонів калію в клітини. Даний про.есс стимулює подальший хід секре.іі соляної кислоти [22].

  8Жо№аш (1996) зазначає, що механізми регуля.іі секре.іі соляної кислоти у жуйних тварин практично не вивчені, тому при її описі в своїй роботі він посилається на дані, отримані в ході дослідження моногастричних тварин, маючи на увазі, перш за все , механізми нейро-гуморальної регуля.іі. Так, найважливішими

  клітинними стимуляторами секреції є ацетилхолін, гастрин і гістамін, які за допомогою спеціальних рецепторів базолатерального шару клітинних мембран, діють на парієтальні клітини. Ацетилхолін утворюється холинергическими нейронами інтрамуральних гангліїв,

  гастроінтестинальний гормон гастрин синте "іруется так званими G-клітинами залозистої частини шлункового епітелію, а освіту і виділення стимулюється блукаючим нервом. Гістамін так само виділяється клітинами желе" істой частини епітелію шлунка, однак, іншим їх видом - так званими ентерохромафінофільнимі клітинами

  (Enterochromafin like cells - ECL cells). Освіта і виділення гастрину і гістаміну стимулюється блукаючим нервом. Протилежним стимуляції регуляторним процесом є інгібуючий вплив на секрецію соляної кислоти окремих факторів, найважливішим з яких є вплив гормону соматотропіну, який утворюється D-клітинами залозистої частини шлункового епітелію. З одного боку, вивчено його прямий вплив на парієтальні клітини, синте "ірующіе соляну кислоту, з іншого боку, соматотропін пригнічує синтез G-клітинами гастрину. Зворотне інгібуючу дію пов'язано зі зниженням pH шлункового вмісту, що ви" ивает гальмування вироблення гастрину і навпаки стимулює виділення соматотропіну. деякі аліментарні

  компоненти, такі як амінокислоти і пептиди, діючи на G-клітини, стимулюють виділення гастрину [22].

  Абомазо-румінальний рефлюкс: аспекти

  етіології, патогенезу і клінічної діагностики. В процесі жи "недеятельности у корів можуть у" никать порушення секреції і циркуляції сичужного вмісту, свя "Ці вимоги, головним обра" ом зі стійкими порушеннями пасажу кормових мас і "сичуга в кишечник, з їх" Асто (по Lattman et al., 1984 - до 50 л в сичузі [13]) в результаті наявності у корів наступних патологій:

  • небезпечні остропротекающіе захворювання сичуга, пов'язані зі зміною його нормального положення в черевній порожнині [2; 3];

  • перитоніт, заворот товстого / тонкого відділу кишечника [17];

  • Абомей "іти і я" венная більш "нь сичуга, флегмони" и сальника, Абомеї "альная лимфосаркома, переповнення сичуга піском, пилорический стіно" (синдром Хофлунда-Hoflund's syndrome) [21];

  • дисфункції сітки, свя "ані з порушенням її моторики [15], в тому числі викликаних травматичним ретікулоперітонітом;

  • нещодавній отелення, стрес-фактори [11].

  При цьому в організмі корів може відзначатися

  одна характерна особливість: зворотний відтік

  багатого іонами хлору сичужного вмісту і "сичуга в рубець - абомазо-румінальний рефлюкс (рис. 2), здатний ви" ивать істотне підвищення

  концентрації іонів хлору в рубцовом вмісті в порівнянні з фі "іологіческі-обумовленим рівнем (30-100 ммоль / л проти 15-30 ммоль / л відповідно) [17].

  Згідно з аналізом перерахованих вище пунктів, слід "аключіть, що" арубежние дослідники одностайні у вторинній природі під "нення Абомей" о-румінального рефлюксу, тривалий, часто не «амеченное перебіг якого здатне привести до во" проникненню у корів стійких порушень обміну речовин, таких як гіпохлоремічний Алка "(супроводжується зниженням концентрацій хлору і калію в крові, але підвищенням рівня бікарбонату) [8; 6] і недокрів'я [17]. Neil V. Anderson (1980) зазначає прямо: у" Дорова корів Абомей "о-румінальний рефлюкс НЕ спостерігається [16].

  Проте, багато механізмів, пов'язані з патогенезом рефлюксу у корів все ще недостатньо з'ясовані. Як випливає з назви «абомазо-румінальний» - наявність рефлюксу у корів

  встановлюють, перш за все, за певною (підвищеної) концентрації хлору у вмісті рубця. Однак в дослідженнях відзначається пряма в "аімосвя" ь концентрацій хлору в рубці з іншими факторами, безпосередньо не пов'язаними з сичугом.

  Малюнок 2 - Схема протікання абомазо-румінального рефлюксу у корів

  Наприклад, кислотність рубцового вмісту та доступність захворювання сичуга: у корів з

  лівостороннім завалом сичуга і рефлюксом pH рубцового вмісту був знижений, а у корів бе "завалу сичуга і з рефлюксом - підвищений [19]. Відомо, що при зниженні pH рубцового вмісту в ре" ультате вигодовування коровам "Значно кількості концентратів, знижується абсорбція хлору. У разі переходу з раціону, що містить 90% концентратів на годування сіном, спостерігалося прискорення адаптації органи "ма до низького рівня pH рубцового вмісту та збільшення абсорбції у" можностей цього органу по відношенню до іонів хлору [9]. ТаЬагі Н. і співавт. ( 1990) доповнили цю думку, виявивши

  достовірний вплив осмотичних характеристик питних рідин і концентрацій в них електролітів на ступінь абсорбції цих

  електролітів стінками рубця [18]. Маючи на увазі, що фізіологічно обумовленого рівня кислотності рубцевого вмісту становить, згідно з різними джерелами, 5,4-7,4; тоді як рівень кислотності сичужного вмісту - 1,5-4, слід зробити висновок, що рН, безумовно, впливає і на процеси резорбції в преджелудках. Ці дані підтверджують і дослідження G. Aksoy (1981), що вказують на достовірну кореляцію між кислотністю, концентрацією електролітів в рубцовом вмісті і проявом абомазо-румінального рефлюксу. На закінчення слід згадати і роль слини в розробці іонів хлору в рубці. Tomas і Potter (1975) відзначили, що при випоювання тваринам підсоленої води не спостерігалося підвищення концентрації хлору в слині і зміни її осмотичних властивостей, проте пасаж рубцово-сіткового вмісту в книжку під "розтане, а разом з тим, пропорційно вступникам з питною водою і слиною кількістю хлору зростала ступінь абсорбції хлору в рубці. Була описана якась компенсація абсорбованого кількості хлору рубцового вмісту надходять кількістю хлору і "питної рідини і слини [20]. За рахунок слини у жуйних підтримується сталість рН і іонного складу [4] У своїй монографії G.Rosenberger зазначив під "вість у" нення Абомей "о-румінального рефлюксу при і" надлишкового надходження з кормом кухонної солі [17].

  Таким чином, слід більш широко розглядати у "вість протікання ра" особистих механізмів етіології і патогенезу розвитку абомазо-румінального рефлюксу, у "вість його первинної природи у" нення у "Дорова корів на тлі різних особливостей в їх годівлі.

  Особливості симптомів і клінічної діагностики абомазо-румінального рефлюксу. У дослідженнях корів з правостороннім завалом сичуга і рефлюксом відзначається гіпохлоремія і гіпокаліємія [5]. У рубцовом вмісті крім зниження концентрації калію, відзначається так само і зниження рівня вмісту натрію, а рівень кислотності крові, концентрація бікарбонату і її лужний резерв зростають [19]. В інших дослідженнях [14] у корів з правостороннім завалом сичуга і Абомей "о-румінальним рефлюксом були відзначені гіпергемоглобінемія і підвищення величини гематокриту. Рівень концентрації іонів хлору в сечі у корів з Абомей" о-румінальним рефлюксом дорівнює нулю.

  Зміни концентрацій іонів хлору в плазмі крові часто спостерігаються паралельно зі зміною концентрації натрію, калію, бікарбонату і ступенем зневоднення організму корів. У регуляції даних процесів, як і в регуляції осмотичного тиску, бере участь гормон альдостерон. Зниження рівня концентрації іонів хлору в крові може бути ви "вано наявністю таких" аболеваній, як

  діарея, небезпечних остропротекающая "аболеваній сичуга, свя" анних з і "зміною його нормального положення в черевній порожнині, функціональним пилорическим стіно" ом.

  В якості основних можливих симптомів прояву абомазо-румінального рефлюксу у корів слід відзначити деяке зниження вгодованості тварин, одно- або двостороннє в "дутіе області живота, переповнення рубця з перемішуванням шарів його вмісту, відзначається підвищення рідинного рубцового вмісту, зниження апетиту, а також скорочення або повна відсутність актів дефекації [7]. У разі наявності у корови геморагічного абомазіта - звертають увагу на специфічне для даного "аболеванія кількість, колір і консистенцію екскрементів. Крім загальних симптомів, в процесі клінічної діагностики щодо небезпечних остропротекающая "аболеваній сичуга, свя" анних з і "зміною його нормального положення в черевній порожнині, за допомогою перкуссионного аускультації відзначаються

  специфічні симптоми, властиві цій групі захворювань. Для проведення диференціальної діагностики та уточнення діагно "а нерідко виро" водять лапаротомию, в ре "ультате якої, крім того, не складно виявити перитоніт, заворот кишечника, я" венную більш "нь сичуга, флегмони" и сальника, Абомеї "альную лімфосаркому. слід зазначити, що прояв таких загальних ознак, як підвищення температури тіла, прояв гноблення і апатії, повна втрата апетиту у високопродуктивних корів може не завжди виражатися в маніфестной формі, що, бе "умовно, ускладнює щоденний ві" сексуально-виро "вальних контроль" а станом тварин фахівцями господарств. Проте, спираючись, в першу чергу, на своєчасну діагностику первинних "аболеваній у корів, Абомеї" о-румінальний рефлюкс діагностують шляхом аналізу зразків рубцового вмісту щодо концентрації в ньому іонів хлору методом коуломбметріі за допомогою спеціального аналізатора - хлоріметра [1]. В якості супутніх Абомей "о-румінальному рефлюксу дисфункцій ряд авторів виділяє такі дісфунк ції сечостатевої системи корів, як анорексія, ацидурия і уремія [12].

  Аспекти лікувально-профілактичних заходів по боротьбі з абомазо-румінальним рефлюксом. Основою профілактики виникнення первинних по відношенню до рефлюксу "аболеваній є органи" ація сучасного і всебічного контролю стану поголів'я високопродуктивних корів, заснованого на поглибленої

  професійній підготовці фахівців молочного хо "яйства," нания ними ключових точок сучасного менеджменту та особливостей викорис "ованія сучасних технологій утримання і репродукції високоцінного молочної худоби. Особливу роль при цьому слід приділяти органи" ації

  збалансованого годування високоякісними кормами, намагаючись уникати зайвого перегодовування тварин насиченими енергією концентратами, так як здатність до адаптації травного апарату корів при поїданні ними великої кількості легкопереваримой, багатих

  поживними речовинами, але бідними клітковиною концентратів - обмежена [10]. В якості основи лікувальних заходів слід відзначити проведення своєчасної діагностики первинних захворювань і в разі необхідності - проведення їх своєчасного оперативного лікування. Надалі рекомендується 3-7 добова курация хворих корів в умовах окремих боксів і індивідуального дієтичного раціону годівлі. У цей період, згідно із загальним станом корів, рекомендується застосування рідинної терапії (і "отоніческій сольовий розчин), курс внутрішньовенних ін'єкцій розчину глюко-" и, а так же курс із застосуванням метоклопрамідного (противорвотного) препарату внутрішньом'язово. Позитивний результат може відзначатися вже через першу добу після проведення лікувальних заходів [7].

  літератури

  1. Безбородов, П.Н. дослідження способів

  підготовки зразків для коулометріческого аналізу концентрації хлору у вмісті передшлунків корів [Текст] / П.Н.Безбородов, Г.Штайнгасс, М.Родехутскорд // Матеріали міжнародної заочної конференції «Проблеми сучасної аграрної науки»,

  Красноярський ГАУ, Красноярськ, 2009 С. 212.

  2. Безбородов, П.Н. До питання про класифікацію

  "Аболеваній сичуга у корів [Текст] /

  П.Н. Бе "Борода // Російський ветеринарний журнал. -2008. - №2. - С.22-23.

  3. Бе "бороди, П.Н. Зміст іонів хлору при

  дослідженні корів з "Аваль сичуга на присутність Абомей" о-румінального рефлюксу [Текст] /

  П.Н. Безбородов // Проблеми зоошженері та ветеринарно! медицини: Зб1рнік наукових праць

  Харювско! державно! зооветеринарної! академп. -

  Харьюв .: РВВ ХДЗВА., 2007. - Випуск 14 (39), ч.2, т.2, «Ветеринарні науки». - С. 128-130.

  4. Скопич, В.Г. Фізіологія тварин і етологія [Текст] / В.Г. Скопич і співавт. - М .: Колос, 2004. - 720 С.

  5. Aksoy, G. Untersuchungen des Labmagen- und des Pansensaftes, des Blutserums sowie des roten Blutbildes bei gesunden und bei Labmagenverlagerung erkrankten Rindern, (mit besonderer Berucksichtigung eines etwaigen Refluxes von Labmageninhalt in die Vormagen) [ТехЦ / G. Aksoy. -Inaugural-Dissertation, 1981, Tierarztliche Hochschule Hannover.

  6. Braun, U. Clinical signs, diagnosis and treatment of duodenal ileus in cattle [ТехЦ / U.Braun, A.Steiner, M.Gotz.

  - Schweizer Archiv fur Tierheilkunde, 1993, 135 (11/12), 345-355.

  7. Braun, U. Clinical, haematological and biochemical findings and the results of treatment in cattle with acute functional pyloric stenosis [ТехЦ / U.Braun, A.Steiner, B.Kaegi. - Veterinary Record, 1990, 126 (5), 107-110.

  8. Breukink, H.J. Abomasal reflux in cattle with various gastrointestional disorders [Text] / H.J.Breukink, R. Kuiper // Conference paper. 9-e Congres International sur les Maladies du Betail, Paris, 1976, Rapports and Resumes, T.2, Societe Francaise de Buiatria., Boigueville, France, 439-446.

  9. Gabel, G. The effect of diet, intraruminal pH and osmolarity on sodium, chloride and magnesium absorption from the temporary isolated and washed reticulo-rumen of sheep [Text] / G.Gabel, H.Martens, M.Suendermann, P .Galfi.

  - Quarterly Journal of Experimental Physiology and Cognate Medical Sciences, 1987, 72 (4), 501-511.

  10. Hofmann, R.R. Die funktionalle Morphologie des Wiederkauer - Magens [Text] / Hofmann R.R., Schnorr B. -Verlag Ferdinand Enke, Stuttgart, 1982. - 170 S.

  11. Jensen, H.E. Gastrointestinal aspergillosis and zygomycosis of cattle / H.E. Jensen, S.N.Olsen, B.Aalbaek. -Veterinary Pathology, 1994, 31 (1), 28-36.

  12. Kuiper, R. Secondary indigestion as a cause of functional pyloric stenosis in the cow [Text] / R.Kuiper, H.J. Breukink. - Veterinary Record, 1986, 119 (16), 404-406.

  13. Lattmann, J. Electrolytes in salvia, serum and rumen fluid of healthy cattle and cattle with abomasal displacement [Text] / J. Lattmann. - Deutsche Tierarztliche Wochenschrift, 1984, 91 (4), 146-149.

  14. Meermann, A. Composition of abomasal and ruminal juice, blood serum and red blood picture of healthy cattle and cattle with abomasal displacement [Text] / A.Meermann, G.Aksoy. - Deutsche Tierarztliche Wochenschrift, 1983, 90 (6), 208-213.

  15. Midasch, A. The significance of reticular contractions for the selective retention of feed particles in the forestomach / A. Midasch. - Tierarztliche Hochschule Hannover, 1995, S.121.

  16. Neil, V. Anderson. Veterinary Gastroenterology [Text] / V. Anderson. - Neil Lea and Febiger, Philadelphia, USA, 1980, S. 41 3 -414.

  17. Rosenberger, G. Die klinische Untersuchung des Rindes [Text] / G. Rosenberger. - 3. Aufl., Verlag Paul Parey-Berlin und Hamburg, 1990, 718 S.

  18. Tabaru, H. Effects of osmolality on water, electrolytes and VFAs absorption from the isolated ruminoreticulum in the cow [Text] / H.Tabaru, K.Ikeda, E.Kadota, Y.Murakami, H.Yamada, N.Sasaki , A. Takeuchi. - Japanese Journal of Veterinary Science, 1990, 52 (1), 91-96.

  19. Taguchi, K. Electrolyte concentrations of ruminal and abomasal fluid in cows witch abomasal disorders [Text] / K.Taguchi. - Jornal of the Japan Veterinary Medical Association, 1996, 49 (2), 90-94.

  20. Tomas, F.M. Influence of saline drinking water on the flow and mineral composition of salvia and rumen fluid of sheep [Text] / F.M.Tomas, B.J. Potter. - Australian Journal of Agricultural Research, 1975, 26 (3), 585-598.

  21. Vazquez, C. Studies on the ruminal fluid of healthy cattle and cattle with indigestion of various origins (with special reference to pH value, total acidity, and lactate and chloride content) [Text] / C.Vazquez. - Tierarztliche Hochschule Hannover, 1975, S.53.

  22. Wolfram, S. Motorik, Verdauungs- und Sekretionsprozesse der Vormagen und des Labmagens- eine kurze Ubersicht [Text] / S. Wolfram. - Schweizer Archiv fur Tierheilkunde, 1996, 138, 343-350.

  Вісник Орел Г Ay

  №5 (26)

  жтябрь 2010

  Теоретичний та науково-практичний журнал. Заснований в 2005 році

  Засновник і видавець: Федеральне державне освітня установа вищої професійної освіти «Орловський державний аграрний університет» ____________________________________________

  Редакційна рада: Парахин Н.В. (Голова) Амелін А.В. (Зам. Голови) Астахов С.М.

  Бєлкін Б.Л.

  Блажнов А.А.

  Буяр В.С.

  Гуляєва Т.І.

  Гурин А.Г.

  Дегтярьов М.Г.

  Зотиков В.І.

  Іващук О.А.

  Козлов А.С.

  Кузнєцов Ю.А.

  Лобков В.Т.

  Лисенко Н.Н.

  Ляшук Р.Н.

  Мамаєв А.В.

  Масалов В.Н.

  Новикова Н.Е.

  Павловська Н.Є..

  Попова О.В.

  пуття Н.І.

  Савкін В.І.

  Степанова Л.П.

  Плипун С.А. (Відповід. Секретар) Єрмакова Н.Л. (Редактор)

  Адреса редакції: 302019, г. Орел, вул. Генерала Батьківщина, 69. Телефон: (4862) 454037 Факс: (4862) 454064 E-mail: nichоЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Сайт журналу: http://ej.orelsau.ru

  Свідоцтво про реєстрацію ПІ №ФС77-21514 від 11.07. 2005 р.

  Технічний редактор Мосіна А.І. Здано в набір 14.10.2010 Підписано до друку 28.10.2010 Формат 60x84 / 8. Папір офсетний. гарнітура Таймс.

  Обсяг 12,5 ум. печ. л. Тираж 300 прим. Видавництво Орел ГАУ, 302028, г. Орел, бульвар Победии 19. Ліцензія ЛР№021325 від 23.02.1999 р.

  Журнал рекомендований ВАК Міністерства освіти та науки Росії для публікацій наукові робіт, що відображають основний науковий зміст кандидатських і докторських дисертацій

  зміст номера

  Наукове забезпечення сталого розвитку АПК і сільських територій

  Парфьонов А.С. Демографічна криза: соціальне прогнозування та материнський

  капітал ................................................. .............................. 2

  Студеннікова Н.С. Вплив виробничого травматизму на демографічну

  ситуацію сільських територій на прикладі Орловської області ............................. 6

  Кузнєцова Т.М. Діагностика і оцінка ефективності кадрової політики

  сільськогосподарських організацій ................................................ ...... 9

  Каменєва К.П. Удосконалення управління формуванням і розвитком людського

  капіталу в аграрному секторі .............................................. ............. 11

  Ушаков А.А. Ефективне функціонування системи внутрішнього контролю в бюджетні

  організаціях ................................................. ......................... 14

  Полухін А.А., Алпатов О.В. Розвиток ринку зерноуборочни1х комбайнів в АПК Орловської

  області ................................................. .............................. 19

  Поздняков В.Ю. Ефективність різні варіантів оновлення матеріально-технічної бази АПК ........................................... ...................... 22

  Коробко А.В., Абашин Є.Г. Інноваційний спосіб визначення основні якісні параметри желе "обетонних конструкцій бе" попереднього напруження арматури по

  результатами вібраційні випробувань ............................................... ..... 26

  Баранов Ю.М., Трясцін А.П. Аналіз та оцінка ризику при перевезенні небезпечних вантажів

  автомобільниш транспортом в АПК .............................................. ......... 29

  Г альянов І.В. Дослідження інвестиційні витрат на підвищення безпеки

  машин ................................................. ................................ 33

  Кошечкин Ю.В., Барабанова С.Н. Корпоративне навчання питань охорони праці -

  щабель до створення системи управління професійними ризиками в організації ......... 36

  Семенютіна А.В., Подковирова Г.В. Особливості реконструкції рекреаціонноозеленітельние насаджень урбанізовані територій Нижнього Поволжя ............... 39

  Наукове забезпечення розвитку рослинництва

  Іщенко Л.А., Козаєвих М.І., Маслова М.В., Зайцева К.В., Логінов М.В., Акімов В.П.

  Клімат, стрес і проблема репродукції у рослин в новому столітті на прикладі плодових

  культур ................................................. .............................. 42

  Петрова С.М., Андронов Е.Е., Піна їв А.Г., Першина Є.В. перспективи використання

  методів молекулярно-генетичного аналізу в грунтової екології ........................ 45

  Степанова Л.П., Стародубцев В.М., Степанова Є.І. Екологічна ефективність викорис "ованія передпосівної обробки насіння водними витяжками і" гірських порід і

  вермикомпосту ................................................. ....................... 49

  Богомолов А.А. Урожайність і якість насіння люцерни при обробці посівів

  регуляторами росту та мікродобривами в Північному Зауралля ............................. 53

  Чекалін Є.І., Амелін А.В., Кондик І.В. Зміна показників архітектоніки, зростання і ра "витку рослин гороху польового в процесі селекції на високу врожайність

  насіння ................................................. ................................ 56

  Головіна О.В. Вплив погодні умов на накопичення і реутилізацію азоту сортами

  сої ................................................. .................................. 58

  Корнієнко H.H., Бобков С.В., Кондик І.В. Компонентниш складу запасні білків як

  критерій оцінки сортів гороху на відмінним, однорідність і стабільність ............. 61

  Титова О.М., Внукова М.А. Вплив деякі елементів технології на урожайність і

  якість зерна ячменю ............................................... .................. 64

  Карташов А.В. Фотосинтетична продуктивність сортів средневолокністого бавовнику

  на богарі ................................................ ............................. 68

  Павловська Н.Є., Гагаріна І.М., Горькова І.В., Козявин К.М., Муштакова В.М.,

  Фоміна В.А., Роговин В.В. Пероксідазозавісімиш імунітет гороху до фузаріозу ........... 72

  Абдуллаєва М.М., Валиханов М.Н., Бабаханова Д.Ш. Роль ендогенної фосфоліпази Д в

  перетвореннях фосфоліпідів при проростанні насіння кукурудзи .............................. 75

  Хатефов Е.Б., Кагермазов А.М., Малуха З.М., Кушхова М.С. Кореляційні зв'язки між насіннєвий плодючістю і морфобіологічні і цитологическими при "НАКами тетраплоидной кукурудзи .................................... ........................... 77

  Наукове забезпечення розвитку молочного скотарства

  Шендаков А.І., Шендакова Т.А. Вплив генетичних факторів і факторів середовища на інтенсивність росту і молочну продуктивність чорно-рябої гоштінізірованного

  худоби ................................................. ................................ 83

  Безбородов П.М. Абомазо-румінальниш рефлюкс - фактор порушення обміну речовин у

  високопродуктивні молочні корів ............................................... ...... 91

  Петрушина М.В. Вплив Хотинецкіх цеолітів і лецитину на фізіолого-біохімічний

  статус високоудійних корів при промисловому утриманні ................................ 95

  Бунькова H.H., Калінін В.А., Козлов І.А., Козлов А.С. Особливості енергетичного живлення корів за періодами лактації .................... ....................... ....... 97

  © ФГТУ ВПО Орел ГАУ 2010


  Ключові слова: КОРОВИ /АБОМАЗО-РУМІНАЛЬНИЙ рефлюкс /завал сичуга /РУБЕЦЬ /ХЛОР /ГОДУВАННЯ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити