Висвітлено розроблені більш 60 років тому А.В. Вишневським деякі фундаментальні ідеї сучасної регионарной анестезії.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Сафін Рустам Рафільевіч


Highlighted have been some of the fundamental ideas of modern regional anesthesia, developed by A.V. Vishnevsky more than 60 years ago.


Область наук:
 • ветеринарні науки
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Казанський медичний журнал
  Наукова стаття на тему 'А.В. Вишневський та сучасний етап розвитку регионарной анестезії '

  Текст наукової роботи на тему «А.В. Вишневський та сучасний етап розвитку регионарной анестезії »

  ?рої, распознаваемое і долає організмом самостійно.

  З 2006 по 2008 р метод ударно-хвильової терапії в нашій клініці був застосований в лікуванні 169 пацієнтів. Лікування починалося після рентгенологічної або ультразвукової діагностики. Локацію виконували методом зворотної Біосвязь за допомогою індикатора інтенсивності болю. При використанні ударних хвиль низького енергетичного рівня анестезія не застосовувалася, високоенергетичного потоку - виконувалося місцеве знеболення області впливу.

  За нозологічними формами захворювань пацієнти розподілялися наступним чином: п'яткова шпора була у 50 хворих, епі-кондилом ( «тенісний лікоть») - у 38, плечолопатковий періартрит - у 26, остеохондроз поперекового відділу - у 24, ахіллоденія - у 12, надколінна тендопатія ( «коліно стрибуна») - у 10, переломи кісток кінцівок - у 9.

  При первинному огляді хворих виявлялися порушення функції суглобів, виражена хворобливість в локальних областях. Курс апаратного лікування становив 3-7 сеансів тривалістю від 5 до 15 хвилин 1-2 разів на тиждень, залежно від клінічної картини і стадії захворювання. Відразу після процедури заборонялися будь-які форсовані фізичні навантаження, оскільки негайне знеболюючу дію терапії може спровокувати нове пошкодження. значне

  зменшення болю або повне їх зникнення було досягнуто у 110 хворих після проведення 4-7 сеансів терапії, у 47 після одного сеансу. У 12 хворих навіть після 3-4 сеансів вираженого клінічного ефекту не відзначалося. Таким чином, ефективність ЕУВТ склала 85%, тоді як у традиційних неоперативних методів лікування (фізіокінезіо-терапія і т.д.) - 55-60%. Даний метод лікування може бути застосований як в стаціонарах, так і в амбулаторних умовах.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Миронов С.П., Бурмакова Г.М. Застосування ЕУВТ при лікуванні хронічних дегенеративно-дистрофічних захворювань опорно-рухового апарату // Укр. травматолого. і ортопед.-1999.- С.133-134.

  надійшла 23.01.09.

  SHOCK-WAVE THERAPY OF TRAUMATIC INJURIES

  AND DISEASES OF THE MTTSCm.OSKET.ETAT.

  SYSTEM

  R.R. Zulkarneev, K.E. Valeev, Yu.R. Stepanov

  Summary

  Considered was a new shock-wave method of treating the diseases and traumatic injuries of the musculoskeletal system. Studied were its peculiarities and its mechanism of action. Established were the indications for treatment by this method.

  Key words: trauma and fractures, diseases of the musculoskeletal system, extracorporeal shock wave therapy.

  ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

  УДК 616.8-009.614

  А.В. Вишневський та СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ регіонарних анестезію

  Рустам Рафільевіч Сафін

  Науково-дослідний центр «Відновна травматологія та ортопедія» (директор - канд. Мед. Наук Р.Я. Хабібьянов), г. Казань

  реферат

  Висвітлено розроблені більш 60 років тому А.В. Вишневським деякі фундаментальні ідеї сучасної регионарной анестезії.

  Ключові слова: А.В. Вишневський, місцева анестезія, регіонарна анестезія.

  4 вересня 2009 виповнилося 135 років від дня народження академіка О.В. Вишневського. І хоча минуло більше 60 років з дня його смерті (13.11.1948), інтерес до ідей видатного хірурга з плином часу не згасає. Розробивши і здійснивши на основі емпіричного підходу в 1932 р концепцію місцевого 754

  знеболювання, вчений вважав її розумною альтернативою всім існуючим в той час видів знеболювання. Загальна анестезія тоді являла собою масочний ефірний або хлороформний наркоз з відкритого контуру. Не було наркозних апаратів з точним випарником і подачею кисню. Критичне ставлення А.В. Вишневського до регіонарної анестезії було викликано тим, що спинномозкова і епідуральна анестезія в той час не підкріплювалася відповідною програмою профілактики ускладнень, зокрема внутрішньовенним введенням інфузійних розчинів, і завершувалася відносно високою леталь-

  ністю. Загальна і центральна регіонарна анестезія в ті часи супроводжувалася великою кількістю ускладнень в поєднанні з відсутністю методів адекватної корекції. Незручність провідникової анестезії Олександр Васильович бачив в необхідності експозиції, затягує початок операції і утрудняла роботу хірурга, в обов'язки якого одночасно входило і проведення знеболювання [3, 8, 10].

  У своїй концепції місцевої анестезії А.В. Вишневський виділяв три основних моменти: 1) використання в якості розчинника розчину Рінгера; 2) подача місцевоанестезуючого розчину на значну відстань від місця ін'єкції; 3) використання розчину місцевого анестетика в підігрітому вигляді. Крім того, будучи прихильником широкого використання новокаїну, А.В. Вишневський все ж відзначав його загальновідомі недоліки і прагнув удосконалити місцеву анестезію, застосовуючи інші доступні йому анестетики або змішуючи з ними новокаїн для поліпшення якості місцевоанестезуючого розчину (пропонувався, наприклад, перкаін).

  Смерть А.В. Вишневського збіглася з розвитком анестезіології та реаніматології в нашій країні. Були розроблені зразки надійної наркозно-дихальної апаратури, впроваджені міорелаксанти і сучасні анестетики для інгаляційної і внутрішньовенної анестезії. У 50-ті роки минулого століття анестезіологія і реаніматологія стала оформлятися в самостійну спеціальність і галузь медичної науки. Праці А.В. Вишневського на цьому історичному етапі не були затребувані і стали поступово забуватися. Однак хід розвитку подій виявив істотний недолік наркозу - загальна анестезія, що не підкріплена регионарной блокадою, не в змозі адекватно блокувати больову імпульсацію при травматичних оперативних втручання. Ця обставина викликала підвищення інтересу до проблем місцевої анестезії і дало новий поштовх до розвитку регіонарних методів знеболення. Напівзабуті ідеї А.В. Вишневського знову виявилися актуальними, переживши своє друге народження.

  У 1994 р в стінах Військово-медичної академії Е.Т. Ростомашвілі захистив кандидатську дисертацію по темі: «Новий варіант каудальной анестезії, що дозволяє оперувати на нижніх кінцівках». Суттю його роботи було використання помірно ги-поосмосмолярного розчину тримекаина і лідокаїну для проведення епідурально-сак-ральной анестезії. Таке оновлення методу епідурально-сакральної анестезії не тільки пролонгувала анестезію, але і знижувало

  токсичність використаних анестетиків, дозволяючи вводити без усякого побоювання 800 мг лідокаїну одномоментно [5]. Подібний підхід до вирішення проблеми покращення вже відомих методик регіонарної анестезії в кінцевому підсумку привів до того, що фармакологічна промисловість стала випускати препарати спеціально для провідникової та спінальної анестезії, які відрізняються тільки якістю розчинника. Реалізація концепції місцевої анестезії А. В. Вишневського в розвитку регионарной анестезії на сучасному історичному етапі призвело до вірного розуміння, здавалося б, невеликий, але дуже суттєвою за своїм значенням різниці між просто розчином того або іншого анестетика і ліцензованим препаратом для спінальної анестезії.

  У 2002 р казанськими авторами був запропонований метод спрямованої епідуральної анестезії з використанням принципу гідрозатвори. Прототипом методу можна вважати пошарове гідравлічну препаровку по А.В. Вишневському [1,3].

  У 2006 р групою співробітників НІЦТ СОТ в клінічну практику було впроваджено геміспінальная анестезія теплим 0,5% Маркаін при ендопротезуванні кульшового суглоба, яка забезпечує стабільність і керованість гемодинаміки поряд з вибірковістю блоку [6].

  Важливою частиною наукової спадщини

  А.В. Вишневського є теорія про нейротро-фического впливі новокаїнові блокад, яка, можливо, і виглядає дещо ірраціональною, проте цілком укладається в рамки сучасної концепції аналгезії, що попереджає тромбоемболію легеневої артерії. Відповідно до згаданої теорії, ней-ротрофіческое і аналгетичну вплив новокаїнової блокади на вогнище ушкодження характеризується поліпшенням венозного і лімфатичного відтоку, загоєнням і розсмоктуванням патологічного субстрату. На сучасному етапі це положення було доведено клініко-експериментальними даними і реалізовано в галузевому стандарті [2, 7, 8]. Загальна анестезія, що не підкріплена регионарной блокадою, не в змозі адекватно блокувати больову імпульсацію при травматичних хірургічних операціях. Такий стан є причиною формування стійкої ноцицептивной домінанти в центральній нервовій системі, а також больового синдрому і тромбоемболічних ускладнень. Саме тому анестезіологічне забезпечення повинно мати попереджуючий і профілактичний характер щодо даних взаємообумовлених патологічних процесів. Найбільш яскравий і зрозумілий

  приклад попереджувального знеболювання - це блокада кореня мезентеріума в порожнинної хірургії по А.В. Вишневському [3, 4]. Постійно тривають пошуки досконалого в фармакологічному і клінічному аспектах місцевого анестетика. Поява нового препарату ропівакаіна майже вирішило цю проблему. Відносним недоліком цього препарату можна вважати лише більш тривалу порівняно з іншими місцевими анестетиками експозицію настання його максимального ефекту. Однак використання сучасних анестетиків з урахуванням творчого підходу до ідей А.В. Вишневського може і повинно привести до нових блискучим перспективам розвитку анестезіології, хірургії, акушерства та медичної науки в повній відповідності з законами діалектики і розвитку.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Белопухов В.М., О.Г. Анісімов, Сафін Р.Р. Експериментальне обгрунтування нового способу епідураль-ного знеболювання і досвід його клінічного використання у хворих із закритою травмою грудей .// Вестн. хір. - 2002. -№ 161 (6). - С.66-69.

  2. Белопухов В.М. Механізм і значення перід-ральной блокади в профілактиці і компенсації гемореологических порушень: Автореф. дис. ... докт. мед. наук.- Казань тисяча дев'ятсот дев'яносто одна.

  3. Вишневський А.В. Місцеве знеболювання за методом повзучого інфільтрату. - М .: Медгиз, 1942.

  УДК 061.75

  4. Овечкін А.М., Гнєздилов А.В., Кукушкін М.Л. Профілактика післяопераційного болю: патогенетичні основи та клінічне застосування. // анестезиолого. і реаніматол. - 2000. - № 5. - С. 71-76.

  5. Ростомашвілі Е.Т. Новий варіант каудальной анестезії, що дозволяє оперувати на нижніх ко-кінцівках: Автореф. дисс .... канд. мед. наук .- Санкт-Петербург, 1994.

  6. Сафін Р.Р. та ін. Альтернативний підхід до керованої гіпотонії при ендопротезуванні кульшового суглоба .// Новини анестезиолого. і реаніматол. - М., 2007. - № 3.- С. 66-71.

  7. Соколовський В.С. Новий оригінальний спосіб високою плексусной анестезії нижніх кінцівок. / Методичний посібник Новокузнецьк, 2005.

  8. Юдін С.С. Вибрані твори. Питання знеболювання в хірургії. - М.: Медгиз, 1960.

  9. Kamaya H, Hayes J.J.Jr, Ueda I. Dissociation constant of local anesthetics and their temperature dependence. // Anesth. Analg. - 1983.- Vol. 62.- P. 1025- 1030.

  надійшла 30.06.08.

  A.V. VISHNEVSKY AND THE MODERN STAGE OF

  DEVELOPMENT OF REGIONAL ANESTHESIA

  R.R. Safin

  Summary

  Highlighted have been some of the fundamental ideas of modern regional anesthesia, developed by A.V. Vishnevsky more than 60 years ago.

  Key words: A.V. Vishnevsky, local anesthesia, regional anesthesia.

  ПРОФЕСОР ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ Домрачев

  Раїс Робертович Мустафін

  Міська лікарня швидкої медичної допомоги № 1 (головний лікар - В.Г. Беляков), г. Казань,

  е-тай: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  реферат

  Описано життєвий шлях і наукові досягнення одного з видних представників російської хірургії професора Івана Володимировича Домрачева.

  Ключові слова: І.В Домрачев, хірургія, місцева інфільтраційна анестезія.

  26 жовтня 2009 р виповнюється 120 років від дня народження одного з видних представників російської хірургії, заслуженого діяча науки РРФСР, почесного громадянина м Казані Івана Володимировича Домрачева.

  І. В. Домрачев народився в 1889 р в селі Аджім Кіровської губернії. У 1908 р він закінчив 2-ю чоловічу гімназію зі срібною медаллю. Після завершення навчання в 1913 р на медичному факультеті Імператорського Казанського університету з похвальним лис-756

  тому і медаллю «За старанність» юнак працював помічником прозектора при кафедрі нормальної та патологічної анатомії у проф.

  В.Н. Тонкова, будучи одночасно екстерном кафедри загальної хірургії, якою керує проф. А.В. Вишневським. У 1914 р його мобілізували в діючу армію лікарем полку, а в 1915 р перевели на посаду завідувача хірургічним відділенням Казанського окружного військового госпіталю. Одночасно під керівництвом А.В. Вишневського він займався науковою діяльністю, будучи ординатором госпітальної хірургічної клініки медичного факультету Казанського університету. У 1917 р Іван Володимирович працював головним лікарем і хірургом польового рухомого госпіталю однієї з дивізій Червоної Армії і, повернувшись в 1921 р в Казань, закінчив


  Ключові слова: А.В. Вишневський / місцева анестезія / регіонарна анестезія / a.v. vishnevsky / local anesthesia / regional anesthesia

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити