Область наук:
 • Будівництво та архітектура
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Академічний вісник УралНІІпроект РААБН

  Наукова стаття на тему 'А. Х. Байбурин і С. Г. Головнев Якість і безпека будівельних технологій '

  Текст наукової роботи на тему «А. Х. Байбурин і С. Г. Головнев Якість і безпека будівельних технологій »

  ?Баібурін А.Х., Голоонео С.Г.

  ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  А. X. Байбурин і С. Г. Головнев

  Якість і безпека будівельних технологій

  Монографія. Чепябінск: УГТУ-УПІ. 2006. - 38 ^ (.

  Вихід у світ цієї монографії знаменує важливий етап у створенні наукових і методологічних принципів оцінки якості будівельно-монтажних робіт, що забезпечують надійність і безпеку зведених конструкцій будівель і споруд. Слід особливо відзначити, що подібних книг серед видань в сфері будівництва не було, а про актуальність і важливість обговорюваних в ній проблем міркувати не доводиться, все досить очевидно.

  На відміну від інших публікацій, в книзі з системних позицій розглядаються всі етапи будівництва: проектування, будівельно-монтажні роботи, прийом і здача в експлуатацію. Це важливо саме сьогодні, коли на тлі нестійкого стану будівельного комплексу виникають різнохарактерні завдання, вирішення яких забезпечує підвищення ефективності і якості будівництва.

  Книга складається з вступу, шести вельми ємних розділів і висновку. Кожен розділ містить оригінальні розробки авторів в даній області.

  Виклад починається з аналізу ключових напрямків розвитку системи менеджменту якості. Відзначається, що в світі великого поширення набула сертифікація систем якості відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000. На створення і вдосконалення системи якості, контроль якості процесів і продукції в розвинених країнах закладається значна частка витрат (до 20% від собівартості продукції), що в зрештою багаторазово окупається успішністю при реалізації продукції.

  У Росії накопичено значний досвід впровадження різних систем забезпечення якості на рівні підприємств і галузей. Однак сучасні економічні умови і вимоги міжнародних стандартів призводять до необхідності наповнення системи якості новим змістом, що відповідає концепції загального управління якістю (Total Quality Management).

  Разом з цим, будівельна галузь, що формує середовище проживання і створює основні

  АКАДЕМІЧНИЙ ВІСНИК УРАЛНІІПРОЕКТ РААБН 3 | 2009

  95

  рецензії

  виробничі фонди країни, не забезпечена науково-обґрунтований-ними і ефективними способами і методами оцінки якості будівельно-монтажних робіт та будівельної продукції.

  Реалізація сучасних механізмів регулювання якості та безпеки в будівництві (технічне регулювання, сертифікація. Страхування, створення систем якості) вимагає встановлення науково обґрунтованих критеріїв оцінки якості будівельних технологій і безпеки виготовленої будівельної продукції. Аналіз показує, що критичні дефекти, допущені в процесі виконання будівельно-монтажних робіт, є причиною близько 60% аварій в будівництві. Рівень бездефектності технологічних процесів один з найнижчих серед усіх секторів економіки, що призводить до частих аварій і свідчить про неефективність існуючих технологій контролю і оцінки якості в будівництві в економічних умовах. Таким чином, актуальність розглянутих у книзі питань безсумнівна.

  У книзі узагальнено та систематизовано методи оцінки ка-

  пра будівництва. На основі системно-функціонального підходу обґрунтована номенклатура показників і розроблена модель комплексної оцінки якості будівельних технологій з урахуванням рівня системи якості будівництва, точності і стабільності технологічних процесів, значущості дефектів, а також надійності і безпеки зведених конструкцій. Запропоновано показники і метод оцінки систем якості учасників інвестиційно-будівельного проекту, досліджені елементи систем якості будівельних організацій. Викладено основні положення статистичного приймального контролю, наведені правила і засоби вимірювань, уточнені методи розрахунку і обгрунтовані оціночні значення статистичних показників якості будівельно-мон-тажних робіт.

  Розроблено методи надежностного-орієнтованого аналізу дефектів і оцінки відносних показників надійності і безпеки зведених конструкцій. Запропоновано методику нормування точності технологічних процесів за критерієм надійності конструкцій. Значну увагу приділено реалізації розроблених методів оцінки

  якості та безпеки при зведенні різних типів будівель і споруд. Розглянуто також питання проектування будівельних технологій, що забезпечують якість і безпеку. За результатами експериментальних досліджень розроблені нові способи зведення монолітних конструкцій в зимових умовах, що забезпечують ефективність і якість робіт. Викладено принципи проектування автоматизованих систем прогнозування технологічних параметрів, моніторингу та оцінки якості, в тому числі при нечіткої вихідної інформації. Окремий розділ книги присвячений економічним аспектам якості.

  Книга буде корисна для наукових і інженерно-технічних працівників науково-дослідник-ських, проектних і будівельних організацій, а також викладачів, аспірантів і студентів будівельних вузів.

  Красновський Борис Михайлович

  д-р техн. наук, професор, зав. каф. «Будівельне виробництво» Державної академії професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців, Заслужений будівельник Росії

  96

  АКАДЕМІЧНИЙ ВІСНИК УРАПНІІПРОЕКТ РААБН 3 | 2009


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити