Проаналізіровни основні етапи розвитку Казанської державної медичної академії післядипломної освіти та її діяльність в даний час.

Анотація наукової статті з історії та археології, автор наукової роботи - Зиятдінов Каміль Шагаровіч, Михайлов Марс Костянтинович


Analyzed were the stages of development of Kazan State Medical Academy of Postgraduate Education and its activities at present.


Область наук:

 • Історія та археологія

 • Рік видавництва: 2010


  Журнал: Казанський медичний журнал


  Наукова стаття на тему '90 років Казанської державної медичної академії '

  Текст наукової роботи на тему «90 років Казанської державної медичної академії»

  ?ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

  УДК 961.75

  90 РОКІВ КАЗАНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ

  Каміль Шагаровіч Зиятдінов, Марс Костянтинович Михайлов Казанська державна медична академія післядипломної освіти

  реферат

  Проаналізіровни основні етапи розвитку Казанської державної медичної академії післядипломної освіти та її діяльність в даний час.

  Ключові слова: Казанська державна медична академія, післядипломна підготовка лікарів.

  У квітні 2010 р виповнюється 90 років з дня організації Казанської державної медичної академії післядипломної освіти. Вступаючи в наступне десятиліття, ми можемо підвести деякі підсумки і проаналізувати основні етапи розвитку інституту (академії з 1995 р), нерозривно пов'язаного з історією нашої країни.

  Досягнення зарубіжної і вітчизняної медичної науки, розвиток нових галузей практичної медицини, освоєння сучасних методів діагностики, профілактики і лікування різних захворювань із застосуванням новітніх діагностичних приладів, впровадження маловідомих лікарських препаратів вимагають від лікаря безперервного оновлення знань і набуття практичних навичок. Обсяг знань, отриманих у вищих навчальних закладах, метою яких є підготовка медичних кадрів загального профілю, недостатній для того, щоб лікар міг стати першокласним фахівцем: необхідні післядипломне навчання та підвищення кваліфікації, і це завдання повинні вирішувати закладу додаткової професійної освіти.

  У Росії в XVШ-XIX ст. удосконалення знань лікарів проводилося переважно в приватному порядку і тільки при деяких клініках університетів. Вперше навчання прикомандированих лікарів було розпочато в 30-х роках XIX століття в одному з найстаріших університетів у Дерпті. З 1841 р найбільше в той час вітчизняне медичний заклад - медико-хірургічна академія - практикує прикомандирування лікарів для підвищення їх кваліфікації в практичній медицині. У 1858 р при тій же академії був заснований Лікарський інститут для удосконалення в науках, що дав вітчизняній медицині чудових учених і педагогів, яких ми по праву вважаємо корифеями в справі вдосконалення майстерності лікарів. Крім того, значне число лікарів з Росії в 278

  Залежно від своїх бажань, прагнень і матеріальних можливостей вживало поїздки за кордон, частіше в Німеччину, з метою підвищення своєї наукової та клінічної кваліфікації. Однак подібні шляхи і способи вдосконалення в умовах, що склалися в Росії в другій половині XIX століття, не могли вирішити проблеми подальшого розвитку медицини і охорони здоров'я в цілому.

  У 1885 р в Петербурзі з ініціативи талановитого терапевта, професора Е.Е. Ейхвальд був організований Клінічний інститут удосконалення лікарів (нині Санкт-Петербурзька медична академія післядипломної освіти), покликаний впровадити в практику нову форму післядипломної підготовки, що проводиться шляхом програмного і цілеспрямованого навчання. Створення такого інституту в дореволюційній Росії стало важливим етапом в рамках розвитку вищої медичної школи для підготовки висококваліфікованих лікарських кадрів. У своїй першій лекції професор Е.Е. Гей-хвальд підкреслював: «Неможливо вимагати, щоб в даний час молоді лікарі залишали медичні факультети з тим запасом практичних знань і з тієї досвідченістю, які можуть бути придбані тривалої практичної, а особливо лікарняному діяльністю». Інститут повинен був заповнити прогалину, неминуче виникав між рівнем підготовки студентів на медичних факультетах і вимогами практики. Досить швидко новостворений клінічний інститут придбав широку популярність і авторитет у вищих медичних колах не тільки в Росії, але і за кордоном. Однак, незважаючи на великі зусилля з боку найбільших вчених і їх помічників, один клінічний інститут був не в змозі повністю вирішити проблему підвищення кваліфікації лікарів в країні. Крім того, в умовах політичної та економічної обстановки, що склалася в результаті імперіалістичної і громадянської воєн, інститут змушений був припинити свою основну роботу з прикомандированими лікарями. Гостро постало питання про створення в СРСР мережі подібного роду інститутів.

  Колосальна фізична спад лікарів, що стала наслідком двох минулих одна за одною воєн, а також епідемій тих років,

  компенсувалася випусками університетських медичних факультетів. Більше 80 лікарів втратила тільки одна Казань, серед них були талановиті професори, доценти, асистенти медичного факультету КДУ. Необхідно було вжити термінових заходів до заповнення дефіциту лікарських кадрів. Гостро постало питання і про якість їх підготовки. Порушення нормального укладу життя, викликане війнами, економічна і політична блокади не могли не відбитися на загальному рівні професійної кваліфікації медиків. Перерваний зв'язок зі світовими науковими центрами, недолік вітчизняної та іноземної літератури, критичний стан клінік, лікарень і лабораторій, відсутність необхідного обладнання негативно позначилися на стані медичної освіти. Крім того, з 1915 по 1920 р університети випустили близько 14 тисяч лікарів військового часу, які не встигли пройти повністю програми вищої медичної освіти. Необхідно було в гранично короткі терміни долучити до роботи в нових умовах велике число лікарів, демобілізованих з фронту і потребували ґрунтовному оновленні своїх знань. Оптимальним засобом в такому положенні могло бути тільки удосконалення знань лікарів. Єдиний в країні Ленінградський інститут не міг впоратися з поставленим завданням: потрібне створення цілої мережі таких інститутів.

  Другим в Росії центром підвищення кваліфікації лікарів став Казанський ГИДУВ - державний інститут для удосконалення лікарів. У квітні 1920 року в обстановці ще незакінчений громадянської війни, голоду, епідемії, в умовах майже повного економічного застою керівництвом міста і республіки приймається рішення про відкриття Клінічного інституту, підтримане Нар-комздравом РРФСР (перший нарком охорони здоров'я - Н.А. Семашко, випускник Казанського університету). Створення такого інституту саме в Казані мало ряд дуже серйозних передумов. У 1918-1920 рр. в місті внаслідок формування тут західної армії зосередилося велике число військових лікарів, які працювали в численних госпіталях, які входили в систему санчастині штабу армії. Медичний факультет Казанського університету привертав до себе всіх, хто прагнув заповнити прогалини в своїх теоретичних і практичних знаннях. Але університет не міг розкрити двері своїх аудиторій, лабораторій та клінік для всіх бажаючих, потік яких збільшувався в міру наближення до кінця громадянської війни. Важливе значення мало й те обставина, що Казань була найстарішим центром медичного

  освіти, в якому були зосереджені найбільші наукові сили, широко відомі не тільки в нашій країні, а й за кордоном. Відкриття інституту в Казані сприяло вирішенню такого важливого завдання, як підготовка національних кадрів для Поволжя і Сходу Росії. Цей соціальне замовлення, продиктований самим життям, до честі казанської медичної громадськості був підтриманий групою відомих лікарів міста, що брали активну участь в заснуванні інституту. Ініціаторами клопотання про відкриття інституту були В.І. Йорданський, Р.А. Лурія, В.П. Первушин. Згодом Р.А. Лурія був призначений директором інституту і завідувачем кафедри внутрішніх хвороб. У 1930 р його перевели до Москви, де він брав активну участь у відкритті Центрального інституту удосконалення лікарів. Днем народження Казанського ГИДУВа вважається 22 квітня 1920 року - дата винесення відповідної постанови Казанського губвиконкому. 9 лютого 1921 Раднарком ТАССР постановою № 11 офіційно декретованих його відкриття. Надзвичайно важливим фактором в періоді організації інституту була підтримка як самої ідеї, так і практична допомога з боку видатних вчених медичного факультету Казанського університету - професорів М.М. Чебоксарова, B.C. Груздева, Р.Я. Чистові-ча, Н.А. Герко.

  Клінічний інститут отримав ряд прекрасних будівель, які до того часу займали військові госпіталі: колишній лазарет громади сестер милосердя Червоного Хреста (передані в якості основи інституту), будівля Селянського банку, колишній особняк купця М.І. Оконішнікова, будівля, виділене інституту з націоналізованого фонду, де незабаром розмістився трахоматозний інститут. Доводиться дивуватися прозорливості тодішнього керівництва республіки - в Казані в ті ж роки відкриваються науково-дослідний інститут травматології і ортопедії (він входив до складу ГИДУВа до 1945 р), трахоматозний (інститут очних хвороб), туберкульозу, продовжує функціонувати НДІ мікробіології та епідеміології. На жаль, усі ці установи на сьогодні або ліквідовані або ледь животіють.

  Незважаючи на всі труднощі матеріального і фінансового характеру, в 1920 р були сформовані перші 6 кафедр і клінік: внутрішніх хвороб на 70 ліжок (зав. - проф. Р.А. Лурія) з рентгенівським кабінетом і центральної клінічної лабораторії, нервових хвороб на 30 ліжок (зав. - проф.В.П. Первушин), ортопедії і травматології на 35 ліжок (зав. - проф. М.О. Фридланд), шкірних і венеричних хвороб на 40 ліжок (зав. - проф. А.Л. Хитров),

  акушерства і жіночих хвороб на 60 ліжок (зав. - проф. О.І. Тимофєєв), ЛОР-хвороб на 20 ліжок (зав. - проф. М. А. Чалусов). У створенні та подальшому становленні інституту велику роль зіграв перший нарком охорони здоров'я Російської Федерації Н. А. Семашко, який в 1925 р був обраний почесним членом правління ГИДУВа.

  Не можна не відзначити і те, що в житті Клінічного інституту траплялися періоди, коли здавалося, що новий заклад припинить своє існування. Особливо критичними були 1921 і 1922 рр., Коли в зв'язку з важким економічним становищем, небувалим голодом у Поволжі закривалися новостворені наукові та навчальні установи. Ця доля повинна була спіткати і Клінічний інститут. Відвідавши його в жовтні 1921 року в якості голови урядової комісії з надання допомоги голодуючим народний комісар охорони здоров'я Н. А. Семашко в якості подальших дій порадив директору інституту Р. А. Лурія: «Згорнутися, скільки можливо, але міцно тримати в руках цю установу . Тримайте до кращих часів, коли можна буде його розвернути ». У 20-30-ті роки великий внесок в розвиток інституту, його кафедр і клінік внесли нарком охорони здоров'я ТАРСР Ф.Г. Мухамедьяров, професора В.Л. Боголюбов, С.С. Зимницкий, В.В. Чірковскі, М.П. Тушнов, А.Ф. Фаворський, А.Ф. Самойлов, М.А. Дихне, М.С Піль-нів, І.П. Васильєв, К.Г. Біль, Н.К. Горяєв, І.Ф. Козлов, В.М. Арістовскій, А.В. Вишневський, В.К. Трутнєв, а також тоді ще молоді вчені, а потім професора А.Ф. Агафонов, В.А. Гусинін, П.А. Бадюл, Т.Д. Епштейн, М.І. Мастбаум, І.І. Русецький, Р.І. Лепская, А.Н. Мурзін, Я.Д. Пічників, Л.М. Рахлін, Ю.А. Ратнер, Н.Є. Сидоров, М. X. Файзуллин.

  У 1922 р інститут поповнився знову організованими кафедрами та клініками: хірургічної на 50 ліжок (зав. - проф. А. В. Вишневський), очних хвороб на 30 ліжок (зав. - проф. В.Є. Адамюк), трахоматозний інститутом ( директор - проф. В.В. Чірковскі), кафедрою оперативної хірургії і топографічної анатомії (зав. - проф. В. А. Гусинін), патології (зав. - проф. К.Г. Біль), бактеріології (зав. - проф . М.П. Тушнов); була відкрита університетська бібліотека.

  Жага знань у лікарів була настільки велика, що за порівняно короткий термін вони встигали освоїти одержувані в інституті знання і практичні навички, необхідні їм у нових умовах. Працюючи вдень в госпіталях і цивільних медичних установах, в другій половині дня лікарі приходили в інститут, слухали лекції, брали участь в клінічних обходах, операціях, амбулаторних 280

  прийомах і лабораторних заняттях. У переповнених аудиторіях проф. Р.А. Лурія читав лекції з курсу загальної діагностики хвороб шлунково-кишкового тракту і курсу рентгенодіагностики хвороб внутрішніх органів. Через повну відсутність на факультетах викладання рентгенології ці лекції викликали великий інтерес у лікарів-слухачів. З кінця 1921 р проф. С. С. Зимницкий приступив до читання лекцій з курсу хвороб серця і нирок, яка мала особливе методологічне та клінічне значення в підготовці не тільки слухачів, але і досвідчених терапевтів.

  З 1921 р в роботі Клінічного інституту взяв участь видатний вітчизняний фізіолог проф. А. Ф. Самойлов, забезпечив не тільки вкрай важливий і цікавий курс графічних методів дослідження серцево-судинної системи, а й надав можливість інституту користуватися його лабораторією в Казанському університеті для записів електрокардіограм і звукових явищ серцевої діяльності. Трохи пізніше, восени 1924 р в ГИДУВ був запрошений проф. Н. К. Горяєв для викладання клініки хвороб крові. Навчальна розробка багатого клінічного матеріалу була пов'язана з науковою розробкою тем. Науково-дослідницький підхід був необхідним елементом педагогічної діяльності, дозволяючи вра-чу-слухачеві освоїти методологію самостійного аналізу і критично сприймати наукові факти. З цією метою в інституті з самого початку були організовані наукові зібрання лікарів ГИДУВа, що проводилися 2-3 рази на місяць і відрізнялися - і це дуже важливо - близькістю тематики доповідей і повідомлень до повсякденної медичній практиці. У перші п'ять років було проведено більше 70 наукових зібрань і відповідно прослухано близько 200 наукових доповідей. У наступні роки були організовані інші кафедри і клініки ГИДУВа: клініка інфекційних хвороб на 15 ліжок (зав. - проф. С.С. Зим-ницький), і невідкладної і польової хірургії (зав. - проф. В.А. Гусинін), кафедра соціальної та експериментальної гігієни (зав. - проф. М.А. Дихне), рентгенології (зав. - проф. Р. Я. Гасуль), туберкульозу (зав. - проф. М.І. Мастбаум). До початку Великої Вітчизняної війни до складу ГИДУВа входили 26 кафедр і один доцентський курс. З великим напруженням інститут працював в роки війни. Багато його співробітники добровільно пішли на фронт. Провідні професори займали відповідальні посади в військово-медичних установах, були головними фахівцями фронтів, флоту і армій (Л.М. Рахлін, Н. Н. Спаський, М. І. Мастбаум, В. А. Гуси-нин, Л. І. шулутко, Ю. А. Ратнер, В. Н. По-

  МОСОВ). Кращі сили були мобілізовані в діючу армію, проте навчально-наукова і лікувальна діяльність інституту тривала. За самовіддану працю в роки війни понад 160 співробітників інституту були нагороджені орденами і медалями. До кінця війни професора Б.С. Гінзбург і І.К. Лук'янов підготували наукове дослідження «Проблеми охорони здоров'я в ТАССР», присвячене проблемам санітарного стану республіки, демографічних процесів і соціальної гігієни. У перші повоєнні роки в інституті розгорнулися дослідження з питань доліковування інвалідів, а також ліквідації санітарних наслідків війни, в яких безпосередньо брали участь повернулися з фронтів науково-педагогічні кадри. В цей час в роботі інституту брали участь такі видатні вчені, як академіки А.І. Абрикосов, Л.А. Орбелі, К.І. Скрябін, евакуйовані в Казань.

  Потреба в підвищенні кваліфікації лікарів різко зросла. Демобілізовані з армії лікарі потребували нових знаннях і практичних навичках для роботи вже в умовах мирного часу. Тому в інституті стали відкриватися нові кафедри і курси, спеціалізовані в більш вузьких напрямках клінічної медицини. Значного розвитку інститут отримав в 60-80-і роки. Так, загальне число учнів лікарів збільшилася більш ніж в 2 рази; інститут отримав право приймати до захисту кандидатські і докторські дисертації.

  У рік 75-річчя Казанського ГИДУВа відбулася історична подія-20 квітня 1995 року постановою уряду РФ № 531 Казанський ГИДУВ був перетворений в академію післядипломної освіти, що стало визнанням його заслуг в справі підготовки лікарських кадрів. Таку постанову Російський уряд ухвалив ще по двом вузам: Центральному інституту удосконалення лікарів і Ленінградському ГІДУВа. У зв'язку з цим було необхідно переглянути всі навчальні програми, звернути особливу увагу на якість викладання і кваліфікацію викладачів, підготувати достатню кількість докторів наук.

  Сьогодні Казанська державна медична академія (КГМА) - найбільший медичний центр післядипломної підготовки лікарів Приволзького федерального регіону. Наказом МОЗ РФ № 436 від 13 грудня 2001 р КГМА доручено створення в Приволзькому федеральному окрузі координаційної ради з післявузівської та додаткової професійної освіти фахівців охорони здоров'я. Його головою був призначений проф. М.К. Михайлов, який пропрацював ректо-

  ром 27 років (1980-2007). З 2007 р на цій посаді - ректор проф. К.Ш. Зиятдінов. Наказом МОЗ РФ і Російської академії медичних наук № 201/51 від 4 червня 2001 р КГМА закріплена куратором Приволзького федерального округу по акушерсько-гінекологічним і педіатричним службам. В рамках координаційної ради з охорони здоров'я в Приволзькому федеральному окрузі створено секцію з питань охорони здоров'я матері і дитини, головою якої був призначений ректор КГМА проф. М. К. Михайлов, а проректором з наукової роботи - проф. А.І. Сафіна.

  Будучи координатором по післявузівської та додаткової професійної освіти лікарів Приволзького федерального округу, КГМА цілком підтримує проведення єдиної державної політики в галузі підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки кадрів охорони здоров'я в інтересах особистості, суспільства і держави. Сьогодні в Приволзькому федеральному окрузі в рамках державної системи післядипломної освіти фахівців охорони здоров'я функціонують 13 інститутів і факультетів медичного профілю. В їх прямі функції входить додаткову професійну освіту понад 120 тисяч лікарів округу. Педагогічна та науково-дослідницька робота ведеться на базі 39 кафедр, об'єднаних в три факультети: терапевтичний, хірургічний і медико-профілактичний. У ній беруть участь 372 співробітника, серед них 23 дійсних члена та члена-кореспондента державних і громадських академій наук, 18 заслужених діячів науки РФ і РТ, 53 заслужених лікаря РФ і РТ, 90 докторів і 215 кандидатів медичних наук.

  Для розгляду робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата медичних наук в академії функціонують два дисертаційних ради, де проходить захист з шести спеціальностей: променева діагностика, променева терапія; нервові хвороби; внутрішні хвороби; хірургія; акушерство і гінекологія; травматологія та ортопедія. У 2009 р співробітниками і здобувачами академії захищено 39 кандидатських і 7 докторських дисертацій. Щорічно в академії підвищують свою кваліфікацію понад 8000 лікарів по 55 спеціальностями з усіх регіонів Росії та країн СНД. В академії навчаються понад 300 ординаторів, в тому числі іноземні громадяни. Крім того, щорічно проходять навчання 50 інтернів; 157 аспірантів і здобувачів виконують дисертаційні дослідження під керівництвом провідних вчених академії. Навчаються і цільові ординатори та аспіранти за квотою Міністерства освіти і науки РФ. постійно про-

  водяться нові цикли удосконалення з актуальних проблем практичної охорони здоров'я - сімейної медицини, організації та управління охороною здоров'я в сучасних соціально-економічних умовах, інформатизації охорони здоров'я, швидкої медичної допомоги, спеціалізованої реабілітології, підготовці експертів для проведення експертизи якості медичної допомоги в умовах медичного страхування, урогінекології, андрології і багатьом іншим.

  Вчені академії надають велику науково-методичну та лікувально-консультативну допомогу практичній охороні здоров'я. Клінічними базами КГМА є провідні лікувально-діагностичні центри, клініки міста і республіки. З давніх-давен до академічних клініках відносяться неврологічна, терапевтична, акушерсько-гінекологічна, клініка дитячих хвороб. Щорічно співробітники академії консультують десятки тисяч хворих, проводять найскладніші операції і діагностичні дослідження. Що Їх наукові програми пов'язані з удосконаленням безперервного післядипломного навчання кадрів охорони здоров'я, охороною сім'ї, здоров'я матері і дитини, пошуком і впровадженням нових лікарських засобів, діагностичного обладнання, вдосконаленням методів пересадки органів, розробкою реабілітаційного напряму охорони здоров'я. Результати наукових досліджень широко впроваджуються в діяльність установ практичної охорони здоров'я.

  Особливе місце в житті академії займає міжнародна діяльність. Вчені академії беруть участь в міжнародних конгресах, форумах, виставках, отримують гранти на наукову і винахідницьку діяльність. Доброю традицією стає запрошення фахівців зарубіжних медичних університетів для читання лекцій, проведення майстер-класів та обміну досвідом.

  Закордонне партнерство академії розвивається в рамках співпраці з ВООЗ, Мюнхенській академією реабілітації розвитку, Бостонским університетом, Інститутом аналізу політики охорони здоров'я США, медичним факультетом Єльського університету (США), університетом Лунда (Швеція) та іншими міжнародними організаціями.

  У 2009 р академією було видано 27 монографій, підготовлено і опубліковано понад 200 наукових статей у рецензованих журналах, 10 з них в іноземній пресі. Випускаються наукові журнали: «Громадське здоров'я та охорона здоров'я», «Практична медицина», «Вертеброневрологія», «Альтерна-

  тивная медицина », видається академічна медична газета. Бібліотека академії має один з найбагатших зібрань медичної літератури - від вітчизняних видань XVIII століття до найсучасніших - близько 350 тисяч одиниць зберігання. У бібліотеці розміщені комп'ютерний клас на 11 робочих місць з доступом до високошвидкісного інтернету, де читачі можуть скористатися електронними базами даних з медицини - Медлайн, Наукової електронної бібліотеки, Державної центральної наукової медичної бібліотеки (Москва). Є доступ до баз Сибірського державного медичного університету, Архангельської і Ярославської медичних академій, Російської державної бібліотеки, «дисертаційних фонду». У 2010 році планується відкриття електронної бібліотеки на 20 читачів, до неї будуть мати доступ всі лікарі медичних установ нашої республіки з робітників і домашніх комп'ютерів в будь-який зручний для них час - це буде першим кроком до початку організації безперервного навчання в нашій академії.

  КГМА має великі перспективи подальшого розвитку: найближчим часом планується відкриття нових кафедр, набирає досвід роботи і вдосконалює свою діяльність Центр нових медичних технологій. Найважливішими стратегічними завданнями академії є значне підвищення ефективності навчально-наукової, лікувально-консультативної діяльності, вдосконалення процесів управління системою післядипломної підготовки лікарів в регіоні і активну участь в реалізації державних програм охорони і зміцнення здоров'я населення Республіки Татарстан. Особлива увага в академії буде приділятися інноваційної діяльності та її широкому впровадженню в практику. У цій сфері великі можливості відкриваються для талановитої молоді та її «штабу» - раді молодих вчених. В даний час КГМА успішно вирішує поставлені перед нею завдання і наступне 10-річчя відзначить ще більш значущими успіхами.

  надійшла 01.02.10.

  90 YEARS OF KAZAN STATE MEDICAL ACADEMY K.Sh. Zyyatdinov, M.K. Mikhailov

  Summary

  Analyzed were the stages of development of Kazan State Medical Academy of Postgraduate Education and its activities at present.

  Keywords: Kazan State Medical Academy, medical personnel, postgraduate training of doctors.


  Ключові слова: казанська державна медична академія /післядипломна підготовка лікарів /kazan state medical academy /medical personnel /postgraduate training of doctors

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити