Область наук:
 • ЗМІ (медіа) і масові комунікації
 • Рік видавництва: 2004
  Журнал: Казанський медичний журнал
  Наукова стаття на тему ' '9 вересня 2004 р ...''

  Текст наукової роботи на тему «" 9 вересня 2004 р ... "»

  ?ХРОНІКА

  9 вересня 2004 року в Казані відбувся круглий стіл на тему "Погляд суспільства на проблему запобігання підліткового куріння". В роботі круглого столу брали участь керівники та спеціалісти управлінь охорони здоров'я та освіти, представники громадських та молодіжних організацій РТ, найбільших міжнародних тютюнових компаній, що працюють в Росії, а також основних засобів масової інформації РТ.

  Зростання числа курців дітей і підлітків в нашій країні викликає все більше занепокоєння як органів влади, так і громадськості. За словами заступника міністра М3 РТ С.В. Губайдулліної, діти починають курити в Росії з 11-12 років. При курінні в такому юному віці тютюнова залежність формується швидше і ви-вираз, ніж в більш старшому, тому близько 12% учнів шкіл Татарстану в віці 15 років - завзяті курці. На думку більшості

  учасників круглого столу, часто самі батьки є поганим прикладом для наслідування. Існуючий же закон "Про обмеження куріння тютюну", який передбачає заборону на продаж сигарет неповнолітнім, повсюдно порушується.

  Учасниками пропонувалися різні заходи, здатні змінити існуючий стан в республіці щодо пристрасті підлітків до паління: заборона реклами на продукцію відомих тютюнових корпорацій, підвищення акцизних зборів на тютюнові вироби, розміщення тютюнових кіосків на відстань не менше 100 метрів від шкіл і т. Д. Все прозвучали на круглому столі пропозиції про посилення відповідальності за продаж тютюнових виробів неповнолітнім було вирішено направити на обговорення до Комітету з охорони здоров'я Держдуми РФ.

  А.Ш. Закірова (Казань)

  ДО ВІДОМА АВТОРІВ

  В '' Казанський медичний журнал "приймаються оригінальні матеріали з усіх розділів медицини, які раніше не були опубліковані або описані в статтях, запропонованих або прийнятих для публікації в інші друковані видання або електронні засоби масової інформації.

  На комерційній основі в журналі містяться рекламні матеріали вітчизняних і зарубіжних рекламодавців.

  При направленні статей до редакції автор повинен точно дотримуватися прийняті правила оформлення.

  1. Рукопис супроводжується направленням установи, в якій виконано роботу, з візою керівника.

  2. Всі матеріали слід представляти в електронному варіанті (на дискеті або по електронній пошті в форматі файлу MS Word 97 з включенням в документ необхідних графічних ілюстрацій і таблиць) і роздрукованими в 2 примірниках на одній стороні аркуша формату A4 (на лазерному або струменевому принтері з дозволом не нижче 300 dpi). Електронний і друковані варіанти повинні бути повністю ідентичними як за змістом, так і оформлення. Один з друкованих примірників статті підписується усіма авторами роботи.

  3. При наборі і оформленні рукопису необхідно використовувати стандартні кириличні шрифти True Type Fonts (TTF). Шрифт Arial шрифти та шрифти 12-14pt застосовують для заголовків і підзаголовків, назв таблиць, коли зазначені структурні елементи тексту поміщаються в окремий абзац. Шрифт Times New Roman Суг шрифти та шрифти 12pt використовують у всіх інших випадках. Не слід без особливої ​​необхідності застосовувати накреслення символів жирний, курсив і підкреслений, а також способи складного форматування тексту. Інтервал між рядками повинен складати 24pt (подвійний інтервал), ширина лівого, верхнього і нижнього полів - 2,5 см і правого поля - 1,5 см. Сторінки (за винятком титульної) нумеруються в правому нижньому кутку.

  4. Обсяг оригінальних клінічних статей не повинен перевищувати 8-10 сторінок, інших статей - до 5, рецензій - до 4, оглядів літератури та лекцій - до 15, повідомлень, листів до редакції -

  до 3.

  5. У вхідних даних статті на титульній сторінці вказуються: а) назва статті; б) ініціали та прізвища авторів: в) установа, в якому працюють автори, ініціали та прізвище керівника (інституту, кафедри, клініки чи лабораторії); г) місто, країна (для іноземних авторів); д) повна поштова адреса, телефон, адреса електронної пошти одного з авторів, з яким редакція буде вести переписку.

  6. На наступній сторінці наводиться реферат розміром не більше 200 слів. У ньому повинні бути викладені мета дослідження, основні процедури (відбір об'єктів вивчення або піддослідних тварин, методи спостереження або аналітичні методи), основні результати (по можливості, конкретні дані і їх статистична значимість) і основні висновки з виділенням нових і важливих аспектів дослідження або спостережень.

  7. Виклад має бути максимально простою і зрозумілою, без довгих історичних введень, неологізмів і наукового жаргону. Необхідна максимальна послідовність подачі матеріалу з виразним розмежуванням результатів, отриманих автором, від відповідних даних літератури і їх інтерпретації. При викладі результатів досліджень рекомендується дотримуватися такої схеми: а) вступ; б) матеріал і методи дослідження; в) результати; г) обговорення і висновки.

  8. У вступі слід сформулювати мету статті та обґрунтувати необхідність проведення дослідження або спостереження. Потрібно згадувати тільки про роботи, які безпосередньо відносяться до теми, і не включати дані або висновки, які будуть викладені в цій статті.

  9. При описі матеріалів і методів дослідження детально викладаються, яким чином відбиралися хворі або піддослідні живіт-


  Ключові слова: КУРІННЯ / КУРІННЯ ПРИПИНЕННЯ / ПІДЛІТКИ / ДІТИ / ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я / ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я / ТАТАРСТАН / СТАТИСТИКА / ЛЮДИНА / SMOKING / SMOKING CESSATION / ADOLESCENCE / CHILD / HEALTH PROMOTION / TATARSTAN / STATISTICS / HUMAN

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити