Область наук:

 • Агробіотехнології

 • Рік видавництва: 2013


  Журнал: Тваринництво і ветеринарна медицина


  Наукова стаття на тему '80 -річний ювілей - привід для гордості '

  Текст наукової роботи на тему «80-річний ювілей - привід для гордості»

  ?3. НЕВІДОМЕ ПРО ВІДОМОМУ

  80-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ - ПРИВІД ДЛЯ ГОРДОСТІ

  Н. В. ПОДСКРЕБКІН, М. А. Дудова

  УО «Білоруська державна сільськогосподарська академія» м Горки, Могилевська обл., Республіка Білорусь, 213407

  (Надійшла вредакцію 06.09.2013)

  ...Прад вам1 стану на Калеш, хто падариу святло тут мені, Прад тим1, хто вялшай праудай служиу навуци - толью їй, I вишки асабютай ПРАЦІ критерием биу ПРАУД тієї

  Лідія Андрєєва

  13-14 червня кафедра розведення і генетики сільськогосподарських тварин Білоруської державної сільськогосподарської академії урочисто відзначила 80-річний ювілей. Кафедра є однією з найстаріших на зооінженерному факультеті.

  80 років - вік славний і солідний, що дає повне право пишатися своїми успіхами. Це прекрасний привід для того, щоб оцінити досягнення попередніх років, підвести підсумки діяльності, намітити плани на майбутнє. А для кафедри, з якої починалася історія зоотехнічного факультету, це має особливе значення.

  Офіційна частина заходів, присвячених 80-річчю утворення кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин, відбулася в формі XVI Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми інтенсивного розвитку тваринництва».

  | На конференції працювало чотири секції: годування сільськогосподарських тварин і технологія кормів, приватна зоотехнія і технологія виробництва продукції тваринництва, промислове рибництво, розведення, селекція, генетика і відтворення тварин, ве-терінарно-санітарні та екологічні проблеми тваринництва.

  В урочистому засіданні взяли участь понад 80 осіб: співробітники академії, зооін-інженерної факультету, запрошені гості, ветерани кафедри, студенти. На конференції були присутні представники вітчизняної галузевої, академічної та вузівської науки республіки, а також вчені з Росії, України, Рис. Пленарне засідання Прибалтики (рис. 1).

  Пленарне засідання з вітальним словом від ректорату відкрив проректор з наукової роботи, доктор сільськогосподарських наук Н. І. Гавриченко. Він підкреслив, що тісний контакт з колективом кафедри дає підставу говорити про те, що її викладачі та співробітники володіють високим професіоналізмом, педагогічним талантом, а також побажав викладачам кафедри подальшої активності в науковій роботі, зокрема, в пошуках джерел її фінансування.

  Мал. 2. Виступ деканазооінженерного факультету Є. Л. Микулич

  З привітанням до присутніх звернулася декан зооінжеіеріого факультету, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри біотехнології і ветеринарної медицини Е. Л. Микулич. Вона розповіла про значення і місце кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин в структурі зооинженерного факультету. Декан факультету зазначила, що кафедра пройшла складний шлях від моменту створення до сьогоднішнього дня, а тривалий період існування - найкращий доказ ефективності роботи її співробітників (рис. 2).

  Висока кваліфікація і добре розвинене почуття відповідальності колективу кафедри дозволяють йому постійно тримати руку на пульсі навчального процесу та оперативно реагувати на всі зміни. Не дивно, що зі складу кафедри факультет регулярно черпає кадри деканів та їх заступників.

  З вітальним словом та побажанням викладачам і співробітникам кафедри оптимістичного погляду на майбутнє і подальших успіхів у педагогічній діяльності на благо зооинженерного

  факультету і всієї сільськогосподарської академії виступив ректор ФГБОУ ВПО «Смоленська ГСХА» Н. С. Петкевич (рис. 3).

  В європейських країнах вважається, що 80 років це час закінчення молодості і настання зрілості. Кафедра розведення та генетики сільськогосподарських тварин знайшла свою зрілість майже відразу ж після свого створення. Історичний огляд діяльності кафедри з показом фільму зробив її завідувач, доктор сільськогосподарських наук, доцент Н. В. Подскребкін.

  Кафедра розведення та генетики сільськогосподарських тварин утворена в 1933 році як структурний підрозділ академії. Першим завідувачем кафедри був професор Ю. 3. Уман (1934-1941 рр.). З 1945 до 1948 року розведення сільськогосподарських тварин вивчали на кафедрі приватної зоотехнії, яку очолював доцент М. А. Шиман.

  В Наприкінці 1948 року з приходом в академію члена-кореспондента академії БССР професора Н. М. Замятіна кафедра розведення сільськогосподарських тварин виділена як самостійна одиниця. Під його керівництвом спільно з вченими БелНІІЖа кафедрою проводиться робота по виведенню нової породи свиней: білоруської чорно-рябої. У 1976 році породна група свиней затверджена як білоруська чорно-ряба. У той час в складі кафедри працювали доцент Н. Д. Замятіна, асистенти Л. X. Зуйков і X. Я. Клебанова. Першим дипломником Н. М. Замятіна був, згодом став великим вченим, академік ВАСГНІЛ, директор Всесоюзного науково-виробничого об'єднання по племінній справі, професор В. Т. Горін. У період з 1964 по 1974 рік він працював директором БелНІІЖа. У 1958 році професор М. М. Замятін перейшов на роботу в Гродненський сільськогосподарський інститут. Тому лекційний курс з навчальної дисципліни «Розведення сільськогосподарських тварин» читали доцент Б. А. Нічик з Харківського СГІ, а потім доцент Мінської Вищої партійної школи І. А. Орловський. У 1960 році І. А. Орловський організовує кафедру розведення сільськогосподарських тварин як самостійну одиницю. У 1961 році при кафедрі відкривається постійно діюча аспірант ура. Під керівництвом І. А. Орловського закінчили аспірантуру і захистили кандидатські дисертації: В. Н. Пухівка, 3. Г. Томсон, С. Г. Менчукова, М. В. Сероус, В. С. Махнач. В період 1961-1972 рр. на кафедрі

  Мал. Виступ ректораФГБОУВПО «Смоленська ГСХА» Н. С. Петкевича

  працювали: І. А. Орловський - завідувач кафедрою, Р. Б. Козин - декан факультету, доценти В. Г. Ярова, 3. Г. Томсон, В. Н. Пухівський, асистенти С. Г. Менчукова, А. С. Некрашевич, В. С. Махнач.

  Більше 20 років (1973-1994 рр.) Плідно керував кафедрою великий вчений, заслужений діяч науки Республіки Білорусь, доктор біологічних наук, професор Ю. Л. Максимов. Хороші традиції кафедри по підготовці наукових кадрів були не тільки продовжені, але і посилені.

  Під керівництвом професора Ю. Л. Максимова розроблені принципи і основи раціонального використання цінних племінних виробників. Вийшла друком монографія «Біологічні та зоотехнічні основи раціонального використання биків», 8 наукових розробок співробітників кафедри розглянуті і схвалені НТС Держагропрому БССР.

  Розроблено та впроваджено в практику нові зоотехнічні прийоми і методи селекційної роботи в умовах індустріалізації тваринництва: нова форма зоотехнічного обліку корів при безприв'язному утриманні, технологія вирощування нетелей в спецгоспах, методика оцінки молочної продуктивності первісток за скороченою лактації, методика прогнозування генетичного потенціалу корів за молочною продуктивністю. Розроблено біотехнологію відтворення і ремонту стада великої рогатої худоби, яка затверджена НТС Держагропрому УРСР в 1976 і 1979 роках.

  За цей період на кафедрі підготовлено 5 кандидатів наук, в тому числі 1 іноземний: В. І. Ко-ження, В. І. Караба, Н. А. Дацун, Іссаак Локвалепут, П. С. Зайцев. У 1990 році проходять навчання в аспірантурі 5 аспірантів, в тому числі 2 іноземних.

  Професор Ю. Л. Максимов неодноразово брав участь в роботі Міжнародних конференцій і симпозіумів в Німеччині, Польщі та інших країнах. Під його керівництвом успішно захистили кандидатські дисертації аспіранти кафедри: В. І. Караба, Н. В. Лазовик, А. К. Михайлівська, С. І. Саскевіч, В. Ф. Савченко і П. С. Зайцев.

  За великий науковий внесок в теорію і практику розведення сільськогосподарських тварин професор Ю. Л. Максимов включений в список бібліографічного центру Кембриджського університету (1991 р). У 2008 році на кафедрі відкрита аудиторія (№ 509) імені Ю. Л. Максимова.

  У період з 1994 по 2008 роки кафедрою розведення і генетики сільськогосподарських тварин керував доцент, кандидат біологічних наук В. І. Караба, який зберіг позитивні традиції попередників, розвивав діяльність колективу з урахуванням сучасних вимог в сфері аграрної освіти та науки. В цей період на кафедрі працювали доценти: 3. П. Захаренко, Л. А. Мініч, С. Г. Менчукова, 3. Г. Томсон, Д. С. Долина, С. І. Саскевіч, С. П. Сітько, І. А. Пін-чук, М. А. Дудова. У період з 1986 року по 2000 рік на кафедрі плідно працював доктор сільськогосподарських наук, професор Н. В. Казаровец. В даний час Н. В. Казаровец - голова Постійної комісії з освіти, науки, культури і соціального розвитку Ради Республіки Національних Зборів Республіки Білорусь і за сумісництвом керує аспірантами і однією з наукових тем кафедри. Під його керівництвом захищені кандидатські дисертації І. А. Пінчук і О. Г. Маслака.

  На кафедрі розведення і генетики сільськогосподарських тварин за сумісництвом з 1992 року працює академік НАН Білорусі І. П. Шейко. Під його керівництвом проводяться наукові дослідження щодо вдосконалення селекційної роботи в свинарстві з метою отримання високопродуктивних гібридів, придатних для промислового використання на основі вітчизняних та імпортних порід в СГЦ «Задніпровський» Вітебської області. За результатами спільних досліджень з вченими НВЦ НАН Республіки Білорусь по тваринництву розроблено обґрунтування ис -користування кнурів спеціалізованих м'ясних порід для виробництва породно-лінійних гібридів. Затверджено білоруська м'ясна порода (1999), білоруська велика біла порода (2006 г.), білоруський тип Дюрка (2006 г.), заводський тип великої білої породи свиней «Задніпровський» (2004 р). Є 4 патенти на селекційне досягнення; 4 авторських свідоцтва, наказ № 14 від 19.01.2004 р Міністерства сільського господарства і продовольства РБ «Про затвердження заводського типу великої білої породи свиней в СГЦ« Задніпровський »; 4 акти впровадження закінчених розробок у свинарство і 3 - в скотарство.

  З 2008 року на кафедрі працює доктор сільськогосподарських наук, доцент Н. В. Подскребкін, який з 2009 року і по теперішній час є завідувачем кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин.

  Мал. 4. Виступ поетеси Лідії Андрєєвої

  Успішної роботи, нових наукових досягнень, особистого щастя і благополуччя всім співробітникам кафедри в зв'язку з ювілеєм побажала колишній доцент кафедри, кандидат сільськогосподарських наук Л. А. Мі-нич, а нині відома поетеса Лідія Андрєєва. З вуст Лідії Андрєєвої прозвучало чудові вірші, присвячені рідній кафедрі. Щире їй спасибі за створення атмосфери невимушеності та гарного настрою. Пленарне засідання пройшло на великому емоційному підйомі. Від душі звучали слова вітання, добрі побажання (рис. 4).

  Дотримуючись добрі традиції факультету, які взяли участь в роботі науково-практичної конференції були урочисто вручені сертифікати учасника. Після проведення роботи секцій гості відвідали кафедри факультету, а також рибокомплекс і навчально-науково-виробничу ферму.

  За підсумками проведення конференції, присвяченій 80-річчю кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин, видані три збірки публікацій «Актуальні проблеми інтенсивного

  розвитку тваринництва »: збірник наукових статей (частина 1 і частина 2), матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції, матеріали XVI Міжнародній студентській науковій конференції (рис 5).

  «Пам'ятаючи про минуле, йти в майбутнє» - ці слова з повним правом можна назвати науковим девізом кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин. І це не випадково, адже основною метою діяльності кафедри є підвищення ефективності освітнього процесу, що включає забезпечення проведення навчальної, науково-методичної, наукової та виховної роботи, підготовка висококваліфікованих фахівців і магістрів, які володіють глибокими-Рис. 5. Збірники публікацій за підсумками ми теоретичними знаннями, вміннями і навичками в

  конференції і сертифікат учасника області генетики, розведення, селекції та

  У 2005 році під загальним керівництвом доцента кафедри В. І. Карабах (В. М. Борисов, В. В. Пі-люк) видано навчальний посібник для сільськогосподарських вузів «Розведення сільськогосподарських тварин». Вчені кафедри академік І. П. Шейко, професор Н. В. Казаровец, а також доценти В. І. Караба, Н. В. Подскребкін, Т. В. Павлова, М. А. Дудова є співавторами «Довідкового посібника для керівника сільськогосподарської організації »(2012 р).

  Тематика наукових досліджень, що проводяться співробітниками кафедри, актуальна, має велику практичну значимість і включена в загальнодержавні, галузеві та обласні програми. За результатами наукових досліджень, тільки за останні п'ять років співробітниками кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин опубліковано 3 монографії, 37 методичних вказівок, понад 180 наукових статей, матеріалів і тез доповідей конференцій, а також 132 статті, в тому числі 81 стаття за участю студентів.

  Склад кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин в ювілейному 2013 році: завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, доцент Н. В. Подскребкін, академік НАЛ Республіки Білорусь, доктор сільськогосподарських наук І. П. Шейко, кандидати біологічних наук, доценти В. І. Караба і Т. В. Павлова, кандидати сільськогосподарських наук, доценти: Д. С. Долина, М. А. Дудова, С. І. Саскевіч, Е. В. Давидович, асистент А. В. Мелехов, аспіранти: А. В. Мартинов, К. А. Моісеєв, В. В. Чура, лаборант 1 категорії М. Б. Жилінський.

  80-річний ювілей - це відмінний привід з оптимізмом дивитися у світле майбутнє. Високий науково-педагогічний рівень професорсько-викладацького складу дозволяє бути впевненим в подальшому поступальному розвитку кафедри, до складу якої поступово вливається молодь, що визначає хороші її перспективи.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити