Область наук:
 • Агробіотехнології
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Актуальні проблеми інтенсивного розвитку тваринництва

  Наукова стаття на тему '50 років в ногу з часом (до ювілею кафедри великого тваринництва і переробки тваринницької продукції) '

  Текст наукової роботи на тему «50 років в ногу з часом (до ювілею кафедри великого тваринництва і переробки тваринницької продукції)»

  ?УДК [378.095: 63]: 630 (476.4)

  50 РОКІВ В НОГУ З ЧАСОМ

  (ДО ЮВІЛЕЮ КАФЕДРИ ВЕЛИКОЇ ТВАРИННИЦТВА

  І ПЕРЕРОБКИ ТВАРИННИЦЬКОЇ ​​ПРОДУКЦІЇ)

  М. В. Шалак, Е. В. ДУБЕЖІНСКІЙ, А. І. ПОРТНОЙ

  УО «Білоруська державна сільськогосподарська академія», м Горки, Могилевська обл., Республіка Білорусь, 213407

  (Надійшла до редакції 12.05.2017)

  Становлення нашої кафедри починається з 1967 року, коли на зоотехнічному факультеті в результаті реформування багатопрофільної технологічної кафедри «Приватна зоотехнія» було створено кафедру «скотарства і конярства».

  Першим завідувачем кафедри (1967-1972 рр.) Був доцент, кандидат сільськогосподарських наук М. В. Сабанцев, який в результаті проведених досліджень, зробив значний внесок в підвищення жирномолочности корів з використанням джерсейської породи.

  Співробітниками кафедри (Н. В. Медведєва, В. І. Савельєв) під керівництвом доцента М. В. Сабанцева і професора В. Г. Яровий розроблений і впроваджений в господарствах Могилевської області 31 план селекційно-племінної роботи з великою рогатою худобою для племінних господарств Республіка Білорусь. У цей період підготовлено монографію «Підвищення жирномолочности корів» (автори М. В. Сабанцев, М. В. Сероус).

  За багаторічну плідну працю доцент М. В. Сабанцев в 1978 році нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради УРСР.

  Почесну естафету від М. В. Сабанцева приймає В. Г. Ярова, доктор сільськогосподарських наук, професор, яка з 1972 по 1988 роки очолювала кафедру. Під її керівництвом проводилися дослідження зі створення високопродуктивних стад молочної худоби. Вона була активним пропагандистом досягнень зоотехнічної науки, результатів наукових досліджень і передового виробничого досвіду, була координатором селекційно-племінної роботи з бурими породами великої рогатої худоби в Могильовській області. Під її методичним керівництвом були підготовлені плани племінної роботи з молочною худобою для провідних господарств області, ряд рекомендацій по ефективному веденню молочного скотарства.

  В. Г. Ярова активно брала участь в підготовці наукових кадрів. Під її керівництвом підготовлено чотири кандидати сільськогосподарських наук: В. І. Савельєв (1984 г.), Панда Аду Зі Мукоко (1986 рік), М. С. Шашков (1988 р), О. П. Макаров (1992 р ). В. Г. Ярова - автор понад 100 наукових і навчально-методичних робіт.

  У 1988 році на посаду завідувача кафедри призначений доцент, кандидат біологічних наук А. П. Голубицький. З приходом А. П. Глибоцького на кафедрі активізувалась робота по оновленню матеріально-технічної бази. Було придбано сучасне обладнання для навчальних цілей і науково-дослідницької роботи, яка розмістили в молочній лабораторії. Під його керівництвом в господарствах Могилевської області було розпочато роботу з промислового схрещування придатних до відтворення нізкоудойних корів, понадремонтних телиць і корів з позитивною реакцією на лейкоз по РІД з биками м'ясних порід з подальшим створенням на основі кращих напівкровних телиць високопродуктивних товарних стад м'ясної худоби. А. П. Голубицький брав участь в підготовці науково-педагогічних кадрів. Під його керівництвом захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук А. Б. Минда (Польща).

  З 1993 по 2003 рік, 2008-2014 рр. і з січня 2017 року по теперішній час кафедрою успішно керує доктор сільськогосподарських наук, професор М. В. Шалак. Під його керівництвом проводилися дослідження з вивчення використання нетрадиційних кормів і біологічних речовин в тваринництві та їх впливу на якість продукції. Результати досліджень лягли в основу написання докторської дисертації, яка була успішно захищена в 1995 році.

  З 2008 року активно проводяться наукові дослідження, пов'язані з новим напрямком по розробці методів використання біологічно активних речовин рослинного походження і низькоінтенсивного лазерного випромінювання в тваринництві та впливу цих чинників на якість продукції. За результатами цих досліджень захищена кандидатська дисертація (Н. В. Барулин), яка Вищою атестаційною комісією Республіки Білорусь визнана кращою дисертацією 2010 року. Ці дослідження виконувалися в рамках гранту DAAD ФРН, відзначені стипендією Президента Республіки Білорусь. В цей період на кафедрі була акредитована лабораторія «Моніторингу якості молока.

  Під керівництвом М. В. Шалак успішно захистили кандидатські дисертації аспіранти кафедри Р. П. Сидоренко (1992), А. І. Порт-

  ної (1997 г.), Т. В. Портная (2002 г.), Е. В. Мохова (2006 г.), Н. В. Барулин (2009 г.), Н. Н. Катушонок (2013) . При його науковому консультуванні в 2012 році Т. В. Козлової захищена докторська дисертація. В даний час працюють над завершенням кандидатських дисертацій і підготовці їх до захисту аспіранти та здобувачі С. Н. Поч-кіна, Ю. Н. Алейникова, Н. А. Дубина, Ю. М. Гончарик.

  У 1994 році з ініціативи М. В. Шалак кафедра «скотарства і конярства» була перетворена в кафедру «Великого тваринництва і переробки тваринницької продукції». У 1996 році за активної участі професора М. В. Шалак розпочато підготовку фахівців за спеціалізацією «Конярство».

  З 1997 р по 2015 р М. В. Шалак очолював Раду Д 05.30.03 по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 06.02.08 «Годівля сільськогосподарських тварин і технологія кормів» і 06.02.10 «Приватна зоотехнія, технологія виробництва продуктів тваринництва» , а з 2010 року - за спеціальністю 06.04.01 -рибное господарство та аквакультура (сільськогосподарські науки). Вченими секретарями Ради працювали викладачі кафедри з 1995 по 2006 р доцент Е. В. Дубежінскій, з 2006 р по 2011 р доцент А. І. Кравець, а з 2011 р по 2013 р кандидат сільськогосподарських наук М. І. Муравйова.

  У 2000-2001 навчальному році за підготовку та впровадження в навчально-виховний процес навчально-методичної літератури та розробку стандартів за спеціальностями «Зоотехнія» і «Сільськогосподарське та індустріальне рибництво» М. В. Шалак встановлено персональну надбавку до заробітної платні згідно з Указом Президента Республіки Білорусь (№ 432 від 30 серпня 2000), а в 2011 році він повторно удостоєний персональної надбавки за видатний внесок в соціально-економічний розвиток Республіки Білорусь в галузі освіти. У 1995 р він нагороджений знаком «Відмінник освіти Республіки Білорусь». Відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь в лютому 2017 нагороджений медаллю Франциска Скорини. За час роботи професор М. В. Шалак опублікував понад 360 навчально-методичних і наукових робіт, в тому числі 36 - монографії та книги, 11 - підручники і навчальні посібники, 16 - авторські та техніко-нормативні правові акти, 28 - рекомендації виробництву.

  З 2003 по 2008 р кафедрою великого тваринництва і переробки тваринницької продукції керував доцент, кандидат сільськогосподарських наук Е. В. Дубежінскій, який прагнув зберегти позитивні традиції попередників, організувати діяльність

  колективу з урахуванням сучасних вимог аграрної освіти і виробництва. На кафедрі проводилася велика робота по впровадженню технічних засобів навчання в навчальний процес, вдосконалення методики викладання дисциплін, що вивчаються, впровадження мо-дульно-рейтингової системи оцінки знань студентів.

  Протягом 2003-2004 рр. на кафедру за рахунок коштів Мінсільгосппроду Республіки Білорусь придбано сучасне лабораторне обладнання виробництва фірми FOSS (Данія), що дозволяє з високою точністю і продуктивністю виконувати дослідження за якісним складом молока. У 2004 році кафедра відповідно до рішення Ради академії (протокол № 3 від 26 листопада) успішно пройшла внутрівузівських атестацію.

  Наукові інтереси Є. В. Дубежінского пов'язані з освоєнням маловитратних прийомів створення табунів коней продуктивного напрямки. Розроблено бізнес-план інвестиційного проекту «Розвиток продуктивного конярства». Він є автором 187 навчально-методичних і наукових робіт, в т.ч. в співавторстві 2 навчальних посібників, монографії, рекомендації виробництву, 6 лекцій, 8 навчально-методичних посібників. За заслуги в науково-педагогічної діяльності та успіхи в підготовці кваліфікованих кадрів для АПК, зв'язок науки з виробництвом Е. В. Дубежінскій нагороджений знаком «Відмінник освіти».

  З 1 вересня 2011 року і по теперішній час Е. В. Дубежінскій працює на посаді завідувача міжвузівської науково-дослідною лабораторією моніторингу та управління якістю вищої аграрної освіти і переведений на 0,25 ставки доцента кафедри. У зв'язку з переведенням на посаду завідувача науково-дослідної лабораторії, його наукові інтереси пов'язані з виконанням досліджень по темі «Інноваційні технології, активні методи і засоби освітньої діяльності в УВО Мінсільгосппроду Республіки Білорусь».

  З січня 2014 року по січень 2017 року завідував кафедрою кандидат сільськогосподарських наук, доцент А. І. Кравець. У період завідування кафедрою Портним А. І. продовжена робота по оновленню матеріально-технічної бази кафедри, проведена робота по оптимізації і оформлення аудиторного фонду. У цей час для лабораторії моніторингу якості молока був придбаний сучасний прилад Milkoscan ™ Mars (Данія) для визначення складу і властивості молока сільськогосподарських тварин, призначений для навчальних цілей і науково-дослідної роботи, придбаний і введений в екс-

  плуатації фотокалориметром. Для роботи викладачів кафедри придбана комп'ютерна техніка та принтери.

  А. І. Кравець надавав великого значення навчально-методичної роботи. За час його завідування кафедрою видано навчальний посібник (з грифом Міністерства освіти) «Технологія виробництва переробки продукції тваринництва» (автори М. В. Шалак, А. Г. Ма-русич, М. І. Муравйова), два навчально-методичних посібника з грифом УМО з дисципліни «Скотарство» (автор А. Г. Марусич), підготовлені до видання два навчально-методичних посібника по технології переробки продукції птахівництва.

  В даний час, у зв'язку з призначенням з січня 2017 року на посаду декана факультету біотехнології і аквакультури, він продовжує працювати на кафедрі за сумісництвом на 0,5 ставки доцента. Протягом всього періоду роботи А. І. Кравець проводить наукові дослідження з розробки методів підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин і якості продукції тваринництва. За результатами досліджень ім особисто і в співавторстві опубліковані 2 монографії, 9 рекомендацій виробництву і близько 150 інших наукових робіт, в тому числі в провідних наукових виданнях Республіки Білорусь і за кордоном. Він є співавтором довідкового посібника керівника сільськогосподарської організації, виданого в 2012 році і республіканського регламенту «Організаційно-технологічні вимоги при виробництві молока на молочних комплексах промислового типу», розробленого і затвердженого в 2014 році. Під його керівництвом аспірантка кафедри В. А. Другакова (нині завідувач лабораторією моніторингу якості молока) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а асистент кафедри О. А. Василевська завершує роботу над дисертацією. Основними викладаються дисциплінами доцента А. І. Кравця є «Молочна справа" для студентів спеціальності «Зоотехнія» і «Технологія переробки рибної продукції» для студентів спеціальності «Промислове рибництво». За період роботи на кафедрі їм розроблено і видано близько 50 навчальних та навчально-методичних праць, в тому числі в співавторстві підготовлено і видано 3 навчальних посібники з грифом Міністерства освіти республіки Білорусь. З 2000 по 2006 рік він був керівником бюро науково-дослідної роботи студентів БГСХА, з 2006 по 2010 рік виконував обов'язки заступника завідувача кафедри. З 2011 р по 2017 р керував Навчально-науково-дослідним інститутом тваринництва та ветеринарної медицини УО БГСХА.

  За високі професійні досягнення А. І. Кравець був удостоєний почесного звання «Лауреат спеціальної премії Могильовського обласного виконавчого комітету в соціальній сфері». За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку та перепідготовку фахівців тваринництва і за плідну роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів для агропромислового комплексу йому оголошувалися Подяки Міністерства сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь в 2013 р і в 2015 р У 2017 році був нагороджений Почесною грамотою Міністерства сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь.

  На кафедрі в різні роки плідно працювали доценти:

  A. А. Хрулькевіч, Н. В. Медведєва, В. Н. Агафонов, Н. Д. Голосів,

  B. І. Некрашевич, Н. М. Биліцкій, В. І. Савельєв, Н. В. Лазовик, Р. П. Сидоренко, професор, член-кореспондент НАН Білорусі

  A. Ф. Трофимов, старший викладач Л. Х. Зуйков, асистент

  B. В. Тейкін Обслуговували навчальний процес лаборанти: Л. М. Винокурова, Т. Ф. Барковський, Т. П. Миронова, Н. І. Чепікова, Т. І. Петрова, Т. Н. Стугарева, З. І. Аніховская, С. Н. Почкіна.

  У штаті кафедри в ювілейному 2017 році працюють висококваліфіковані педагогічні працівники, серед яких доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри М. В. Ша-лак, кандидати сільськогосподарських наук, доценти М. С. Шашков, Є. В. Дубежінскій, А. І . Кравець, А. Г. Марусич, кандидат сільськогосподарських наук М. І. Муравйова, старший викладач

  C. Н. Почкіна, асистент О. А. Василевська. З навчально-допоміжного персоналу в штаті кафедри завідувач лабораторією Г. С. Северин і лаборант I категорії Ю. А. Бегунова.

  М. І. Муравйова кандидат сільськогосподарських наук працює на кафедрі на посаді доцента з червня 2009 року. Проводить заняття зі студентами денної та заочної форми навчання. Читає курси «Технологія переробки продукції тваринництва», «Технологія переробки продукції птахівництва», «Технологія зберігання і переробки продукції тваринництва», «Виробничі технології та технічне забезпечення процесів в сільському господарстві» на факультетах біотехнології та аквакультури, бізнесу і права, економіки та права, Агробіологічні факультеті. За період роботи на кафедрі їй підготовлено і видано у співавторстві 1 довідковий посібник, 1 навчальний посібник, 9 навчальних (базових) програм, 7 методичних вказівок для лабораторно-практичних занять, а також, опубліковано, 12 наукових статей, 6 рекомендацій і 1 виробничо практичне видання.

  З листопада 2009 року на кафедрі почав працювати кандидат сільськогосподарських наук, доцент А. Г. Марусич на посаді завідувача лабораторією моніторингу якості молока і 0,25 ставки доцента кафедри. З вересня 2011 року він працює доцентом кафедри, проводить навчальні заняття зі студентами факультету біотехнології і аквакуль-тури, агроекологічного, агробіологічного факультетів, з дисциплін «Скотарство», «Зберігання і переробка сільськогосподарської продукції», «Основи технології виробництва і переробки продукції тваринництва» ; читає лекції і проводить практичні заняття зі слухачами інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів і курсів підвищення кваліфікації Могилів-ського облсельхозпрода. Є автором 117 науково-методичних праць, в тому числі 1 навчальний посібник, 2 навчально-методичних посібників, 7 науково-практичних рекомендацій. Наукова діяльність пов'язана з розробкою інноваційних технологічних прийомів і методів підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин і якості продукції тваринництва.

  Кандидат сільськогосподарських наук, доцент М. С. Шашков працює на кафедрі з 1987 року і проводить навчальні заняття на факультеті біотехнології і аквакультури, економічному, факультеті механізації сільського господарства та агробіологічних факультетах з дисциплін «Технологія переробки продукції тваринництва» і «Стандартизація і сертифікація продукції тваринництва ». Є автором понад 100 наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі (у співавторстві) 2-х підручників, 6 навчальних посібників, 9 навчально-методичних посібників, 44 методичних вказівок, 3 методичних рекомендацій і 3 опублікованих лекцій. Наукові інтереси пов'язані з виконанням науково-дослідної теми «Розробка методу підвищення рівня використання свинями поживних речовин кормів у системі« генотип-середовище ». В даний час працює на 0,25 ставки доцента кафедри.

  Старший викладач С. Н. Почкіна працює на кафедрі з червня 2000 року в якості лаборанта 1 категорії. У грудні 2008 року прикріплена до кафедри в якості здобувача наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. У вересні 2011 року переведена на посаду асистента кафедри, а в квітні 2017 року обрана на посаду старшого викладача. С. Н. Почкіна проводить навчальні заняття зі студентами факультету біотехнології і аквакультури, економічного, агроекологічного, факультету бухгалтерського обліку з дисциплін «Конярство», «Стандартизація і сертифікація про-

  продукції тваринництва »,« Технологія переробки продукції птахівництва »,« Зберігання і переробка сільськогосподарської продукції »,« Технологія переробки продукції тваринництва »,« Основи технології виробництва і переробки продукції тваринництва »; є автором понад 50 навчально-методичних і наукових робіт. Її наукові інтереси пов'язані з використанням йодистих препаратів і їх впливом на продуктивність корів і енергію росту телят. Є профоргом і секретарем кафедри. У лютому 2017 г. С. Н. Почкіна призначена заступником декана факультету біотехнології і аквакуль-тури по виховній роботі.

  З 1 вересня 2013 року і по теперішній час працює асистентом кафедри О. А. Василевська Вона веде лабораторно-практичні заняття для студентів очної форми навчання факультету біотехнології і аквакультури і агробіологічного факультету з дисциплін: «Молочна справа", "Тваринництво", "Технологія переробки продукції тваринництва ». З вересня 2015 М. О. А. Василевська є заступником декана з наукової роботи на факультеті біотехнології і аквакультури. Працює над кандидатською дисертацією на тему «Продуктивність і фізіологічний стан бичків в залежності від якості Випоюють молока». За результатами досліджень нею особисто і в співавторстві опубліковано 11 наукових статей, 1 навчальна програма, 1 рекомендації для працівників агропромислового комплексу.

  В даний час кафедра крупного тваринництва та переробки тваринницької продукції є однією з основних випускаючих кафедр факультету біотехнології і аквакультури. Кафедра здійснює навчальну, навчально-методичну, науково-дослідну роботу, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації, підвищення кваліфікації фахівців АПК, активну виховну роботу. Особлива увага приділяється вдосконаленню навчального процесу, використання інноваційних методик навчання. На випускає кафедрі студенти набувають практичні навички та компетенції для вирішення складних професійних завдань, долучаються до наукових досліджень, формуються як фахівці.

  Співробітники кафедри надають консультаційно-практичну допомогу сільськогосподарським підприємствам Могилевської, Гомельської, Вітебської та інших областей Республіки Білорусь по ранній діагностиці маститів у корів з урахуванням вмісту соматичних клітин і складу молока, підвищення продуктивності сельскохозяйствен-

  них тварин, прискореного створення стад м'ясної худоби, розвитку конярства м'ясного напряму.

  За останні 5 років під керівництвом викладачів кафедри за активної участі співробітників і студентів проводилися дослідження по 15 госпдоговірним наукових тем. Загальний обсяг фінансування склав 353,8 мільйонів недоменірованних рублів.

  В даний час співробітниками кафедри проводяться дослідження з використання біологічно активних речовин рослинного походження і низькоінтенсивного лазерного випромінювання в тваринництві, підвищення молочної продуктивності корів та покращенню якості молока (М. В. Шалак, А. І. Кравець, А. Г. Марусич, М. І. Муравйова, С. Н. Почкіна), розробці інноваційних технологічних прийомів і методів підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин і якості продукції тваринництва (М. В. Шалак, А. Г. Марусич, С. Н. Почкіна, О. А. Василевська).

  На кафедрі велика увага приділяється виданню навчальної, наукової та методичної літератури. Співробітниками кафедри за останні роки видано 2 підручника та 16 навчально-методичних посібників з грифом Міністерства освіти або Мінсільгосппроду Республіки Білорусь, 10 навчально-методичних посібників з грифом УМО, 6 монографій, 26 рекомендацій для виробництва.

  В огляді-конкурсі факультетів і кафедр академії кафедра крупного тваринництва та переробки тваринницької продукції неодноразово займала призові місця серед 16 кафедр біологічного профілю академії. Колектив кафедри за високі показники в навчально-методичної, науково-дослідницької та виховної роботи нагороджений Почесними Грамотами академії.

  В даний час викладацький склад кафедри постійно працює над оновленням і поглибленням змісту навчальних програм, насиченням їх новим матеріалом відповідно до вимог освітнього стандарту.

  Перспективи розвитку кафедри визначаються кадровим складом, вдосконаленням навчально-методичної роботи та необхідністю забезпечення і створення сучасної матеріально-технічної бази кафедри для дисциплін, що викладаються.

  50-річний ювілей професорсько-викладацький колектив кафедри зустрічає хорошими творчими і трудовими досягненнями в освітній, науковій та виховній діяльності, не зупиняється на досягнутому, сповнений творчих планів і рішучості продовжувати славні традиції попередників.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити