Тези доповідей Школи-конференції молодих вчених «Прохоровського тижня»
Наукова стаття на тему '3D магнітні фазові діаграми антиферомагнітного металу HoB12 з динамічними зарядовими Страйп'

Текст наукової роботи на тему «3D магнітні фазові діаграми антиферомагнітного металу HoB12 з динамічними зарядовими Страйп»

?Секція 2 квантової макрофізики КОНДЕНСОВАНИХ СРЕД

3D магнітні фазові діаграми антиферомагнітного металу HoBi2 з динамічними зарядовими Страйп

i2 Красиков К.М. , Хорошилов А.Л.

1 - ОК, лабораторія «Фотоніка: квантові матеріали і технології»

2 - НОЦ

Е-mail: krasikokirill @, yandex. ru Введення

Сільнокоррелірованние електронні системи (СКЕС) викликають великий інтерес дослідників у зв'язку з перспективами їх практичного застосування. Однак аналіз більшості з'єднань вкрай утруднений, в тому числі, через їх складної кристалічної структури [1]. Рідкоземельні додекаборіди, кристалізуються в ГЦК структурі (рис. 1), є модельними системами для дослідження властивостей СКЕС, оскільки в них спостерігається електронне фазовий розшарування (зарядові страйпи [2]). Метою роботи стало дослідження фазової діаграми антиферомагнітного металу HoBi2 для різних напрямків магнітного поля щодо осей кристала.

Stripe Erection [110]

Мал. 1. Кристалічні ґрати РЗ додекаборідов (а), суміщені кластери B24 (Ь) і двух'ямний потенціал і напрямок динамічних зарядових Страйп ^)

експериментальна установка

Вимірювання питомого опору проводилось на автоматизованої оригінальної установці для гальваномагнітних досліджень в ОНТіКТ ІТФ РАН. Використовувався стандартний чотирьохконтактний метод вимірювання опору на постійному струмі з комутацією струму через зразок. Зразок на утримувачі з датчиками температури і магнітного поля в двостінної ампулі містився в гелевий кріостат. Магнітне поле напруженістю до 8 Т створювалося надпровідним соленоїдом. Обертання зразка з покрокової фіксацією його положення в зовнішньому магнітному полі проводилося навколо струмового осі I || [110] з кроком Дф = 1.8 °.

Результати та обговорення

Мал. 2. (а) Поперечний магнітоопір Н0В12 в циліндричних координатах при Т = 2.1 К (обертання навколо I || [110]); (Ь) Проекція магнетосопротивления НоВ12 на площину (110) при Т = 2.1 К і відновлена ​​Н-ф фазову діаграму (лініями виділені фазові кордону)

Отримані кутові і польові залежності магнетосопротивления представлені в циліндричних координатах на рис. 2а. По розташуванню особливостей на кривих була відновлена ​​фазову діаграму в координатах Н-ф (рис. 2Ь).

Аналогічним чином були отримані фазові Н-ф діаграми в площинах (001) і (111) при обертанні зразка навколо відповідних струмових осей (рис. 3а-Ь). Зіставляючи між собою різні площини (див. Рис. 3d) можна перейти до аналізу тривимірної фазової діаграми НоВ12. Фазові кордону дозволяють виділити 3 сектора, прив'язаних до основних кристалографічних напрямах, які визначають вид об'ємної 3D фазової діаграми (рис. 3 с).

Мал. 3 (a-b) Фазові H-ф діаграми в площинах (001) і (111); (С) Поєднані H-ф фазові діаграми для площин (001) та (110). Виділено основні сектора тривимірної фазової діаграми HoBi2

висновки

Отримані результати резистивних вимірювань і виконаний аналіз дозволяють відновити тривимірну магнітну фазову діаграму антиферомагнітного металу HoBj2.

Показано, що основні сектора фазової діаграми (див. Рис. 3 c) формуються уздовж напрямків перпендикулярних (H || [001]) і паралельних (H || [110]) динамічним зарядовим Страйп, а також вздовж напрямку магнітної структури [111] (рис. 3c). Запропоновано механізм, відповідальний за настільки сильну анізотропію розсіювання носіїв заряду.

Подяки

Автори висловлюють подяку науковому керівнику Случанко Н.Є. за надання теми досліджень і допомогу в підготовці роботи, Шіцеваловой Н.Ю. і Філіппову В.Б. за надання високоякісних зразків для вимірювань.

1. Elbio Dagotto, Science. 2005, 309, 257.

2. N.B. Bolotina, A.P. Dudka, O.N. Khrykina et al. J. Phys .: Condens. Matter. 2018, 30, 265 402.


Завантажити оригінал статті:

Завантажити