У статті наведені основні результати науково-виробничої діяльності ВНДІ ГОЧС з моменту його створення в 1976 році до теперішнього часу. Виділено основні етапи становлення та розвитку інституту - від відомчої наукової організації в області цивільної оборони до федерального центру науки і високих технологій з проблем безпеки життєдіяльності. Показані перспективи розвитку ВНДІ ГОЧС як провідного міжнародного центру наукового і технологічного забезпечення комплексної безпеки.

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Акімов Валерій Олександрович


35 Years of VNII GOChS: Research and Production Activity Results and Development Prospects

Article provides basis results of research and production activity of VNII GOChS since the moment of its establishment in 1976 till the present time. There are emphasized main stages of development of the institute -from the Civil defense department institute to the Federal center of science and high technologies for the problems of safety of living. Prospects of VNII GOChS development as a leading international science and technological center of complex security provision are shown.


Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва діє до: 2012
  Журнал: Технології громадянської безпеки

  Наукова стаття на тему '35 років ВНДІ ГОЧС: підсумки науково-виробничої діяльності і перспективи розвитку '

  Текст наукової роботи на тему «35 років ВНДІ ГОЧС: підсумки науково-виробничої діяльності і перспективи розвитку»

  ?УДК 614.8

  35 років ВНДІ ГОЧС: підсумки науково-виробничої діяльності і перспективи розвитку

  ISSN 1996-8493

  © Технології громадянської безпеки, 2012

  В.А. Акімов

  анотація

  У статті наведені основні результати науково-виробничої діяльності ВНДІ ГОЧС з моменту його створення в 1976 році до теперішнього часу. Виділено основні етапи становлення та розвитку інституту - від відомчої наукової організації в галузі цивільної оборони до федерального центру науки і високих технологій з проблем безпеки життєдіяльності. Показані перспективи розвитку ВНДІ ГОЧС як провідного міжнародного центру наукового і технологічного забезпечення комплексної безпеки.

  Ключові слова: ВНДІ ГОЧС, громадянська оборона; надзвичайні ситуації; науково-виробнича діяльність; науково-технічна продукція; безпеку, захист.

  35 Years of VNII GOChS: Research and Production Activity Results and Development Prospects

  ISSN 1996-8493

  © Civil Security Technology, 2012

  V. Akimov

  Abstract

  Article provides basis results of research and production activity of VNII GOChS since the moment of its establishment in 1976 till the present time. There are emphasized main stages of development of the institute -from the Civil defense department institute to the Federal center of science and high technologies for the problems of safety of living. Prospects of VNII GOChS development as a leading international science and technological center of complex security provision are shown.

  Key words: VNII GOChS; civil defence; emergency situations; research and production activity; research and development deliverables; security, protection.

  * За матеріалами доповіді Акімова В.А. 01.12.2011 р на МНПК «Актуальні проблеми ГО і ЗНТЧС», присвяченій 35-річчю ФГБУ ВНДІ ГОЧС (ФЦ).

  Шановні учасники міжнародної науково-практичної конференції!

  Перш за все дозвольте подякувати всім вам за участь в ювілейному для нашого інституту заході і за ті теплі слова і побажання, які сьогодні вже були висловлені в нашу адресу. Зі свого боку хочу запевнити і керівництво Міністерства і всіх присутніх в цьому залі, що і в подальшому вчені інституту будуть активно і результативно проводити наукові дослідження, спрямовані на порятунок і збереження життя наших громадян в умовах катастроф і стихійних лих.

  У становленні і розвитку ВНДІ ГОЧС можна виділити 3 основних етапи (рис. 1).

  Мал. 1. Етапи становлення та розвитку ВНДІ ГОЧС

  Перший етап (1976-1991 рр.) - становлення Всесоюзного науково-дослідного інституту цивільного захисту, як головний науково-дослідницької організації з проблем підвищення стійкості функціонування народного господарства країни у воєнний час. В ті часи абревіатура ПУФНХ була так само пізнавана і часто використовувана, як сьогодні ГО і РСЧС.

  Другий етап (1992-2007 рр.) - розвиток вже Всеросійського науково-дослідного інституту з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій в якості головної організації з наукового супроводження робіт, пов'язаних з цивільною обороною, попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій.

  Сьогоднішній, третій етап у розвитку нашого інституту (з 2008 року по теперішній час) - це розвиток федерального державної бюджетної установи ВНДІ ГОЧС, як федерального і міжнародного центру науки і високих технологій в області безпеки життєдіяльності.

  Інститут було створено 1 грудня 1976 року в відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР (рис. 2). Тоді на інститут були покладені такі основні завдання:

  проведення наукових досліджень і розробка пропозицій по підвищенню стійкості функціонування народного господарства країни у воєнний час;

  методичне керівництво і координація цих досліджень в масштабах всього Радянського Союзу.

  Через два з невеликим роки після свого утворення, інститутом був випущений перший основоположний документ - «Загальні вимоги щодо підвищення стійкості функціонування народного господарства країни у воєнний час», який був затверджений постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 30 березня 1979 р.

  Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції та ряду інших техногенних і природних катастроф на цивільну оборону країни були покладені додаткові завдання, в тому числі і з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій мирного часу. Тому на інститут було покладено завдання з розробки заходів щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф і стихійних лих.

  I етап (1976-1991 рр.) Становлення ВНДІ ГОЧС

  1 грудня 1976 р Освіта ВНДІ ГО відповідно до Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19.03.1976 № 201-78. Основними завданнями ВНДІ ГО визначені:

  проведення наукових досліджень і розробка пропозицій по ПУФНХ;

  методичне керівництво науково-дослідними роботами по ПУФНХ, виконуваними міністерствами, відомствами і науковими установами країни; координація наукових досліджень в області ПУФНХ.

  30 березня 1979 Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР затверджено «Загальні вимоги по ПУФНХ країни у воєнний час», розроблені ВНДІ ГО.

  4 лютого 1981 Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР визначена чисельність ВНДІ ГО в кількості 570 человек._,

  30 липня 1987 Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР уточнено завдання ГО СРСР. Основними напрямками досліджень ВНДІ ГО визначені: дослідження проблем ГО;

  розробка заходів щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф і стихійних лих.

  Мал. 2. Становлення ВНДІ ГОЧС (1976-1991 рр.)

  Другий етап розвитку ВНДІ ГОЧС пов'язаний з передачею нашого інституту в ведення системи ГКЧС - МНС Росії відповідно до постанови Уряду Російської Федерації від 9 грудня 1992 року № 968 (рис. 3). На ВНДІ ГОЧС були покладені основні завдання, пов'язані з проведенням досліджень щодо захисту населення і територій від НС, розробкою теоретичних основ безпеки населення і територій, оцінкою комплексного ризику надзвичайних ситуацій, розробкою федеральних цільових і науково-технічних програм, спрямованих на попередження та ліквідацію НС і розробкою тактико-технічних вимог до аварійно-рятувальних засобів і технологій.

  II етап (1992-2007 рр.) Розвиток ВНДІ ГОЧС

  9 грудня 1992 Постановою Уряду РФ № 968 ВНДІ ГО перетворений у ВНДІ ГОЧС. На ВНДІ ГОЧС покладені основні завдання: проведення досліджень щодо захисту населення і територій від НС; розробка теоретичних основ безпеки населення і територій, оцінки комплексного ризику НС; розробка ФЦП І НТП, спрямованих на попередження та ліквідацію НС;

  розробка тактико-технічних вимог до технічних засобів _і технологіям проведення АСДНР ._ /

  20 серпня 2002 Постановою Уряду РФ № 619 ВНДІ ГОЧС присвоєно статус ФЦНВТ.

  Основна мета ФЦНВТ - підвищення конкурентоспроможності наукомісткої продукції і використання високих технологій в реальному секторі економіки, пов'язаному з ГО, попередженням і _ліквідаціей НС ._ ^

  18 грудня 2003 р Розпорядженням Уряду РФ № 1858-Р ВНДІ ГОЧС перетворений в ФГУ ВНДІ ГОЧС (ФЦ) МНС Росії.

  Мал. 3. Розвиток ВНДІ ГОЧС (1992-2007 рр.)

  У 2002 році постановою Уряду Російської Федерації ВНДІ ГОЧС, першому в Російській Федерації, був привласнений статус Федерального центру науки і високих технологій з метою підвищення конкурентоспроможності наукомісткої продукції і використання високих технологій в реальному секторі економіки, пов'язаному з цивільною обороною, попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій.

  У 2003 році розпорядженням Уряду Російської Федерації ВНДІ ГОЧС перетворений в федеральне державне установа ВНДІ ГОЧС МНС Росії.

  Третій етап в діяльності інституту (рис. 4) пов'язаний перш за все з розробкою, затвердженням і реалізацією Програми розвитку ВНДІ ГОЧС на період до 2015 року.

  I етап (з 2008 р)

  5 серпня 2009 Наказом МНС Росії №457 затверджено Програму розвитку ФГУ ВНДІ ГОЧС (ФЦ) до 2015 року. Основними завданнями Програми є:

  підвищення якості та інтенсивності наукової праці, залучення наукових співробітників вищої кваліфікації;

  створення лабораторно-експериментальної і інноваційно-впроваджувальної бази в області ГО і ЗНТЧС;

  зміцнення наукової кооперації в рамках ФЦНВТ, ЕЦНТУР ЧВУ РЄ, базової організації СНД в галузі науки і високих технологій і РБІЦ Союзної держави. /

  30 серпня 2010 р Директивою МНС Росії №55-25-3 ФГУ ВНДІ ГОЧС (ФЦ) переведений на утримання за штатним переліку з граничною чисельністю 484 людини.

  Мал. 4. Удосконалення діяльності ВНДІ ГОЧС (з 2008 р)

  Основні завдання, які визначені програмою:

  підвищення якості та інтенсивності наукової праці, залучення наукових співробітників вищої кваліфікації;

  створення лабораторно-експериментальної і інноваційно-впроваджувальної бази в області ГО і ЗНТЧС;

  зміцнення наукової кооперації в рамках федерального центру науки і високих технологій, європейського центру нових технологій управління ризиками, Частково відкритої угоди Ради Європи, базової організації СНД в галузі науки і високих технологій і Російсько-Білоруського інформаційного центру Союзної держави.

  У 2010 році відповідно до директиви МНС Росії інститут був переведений на утримання за штатним переліку. Пройшла «девоєнізація» інституту. Для інституту це була історична подія, одномоментно треба було звільнити 135 офіцерів. Так як рішення приймалося на засіданні Військової ради МНС Росії, то ми визнали можливим таку аналогію з картиною російського художника Кившенко Олексія Даниловича «Військова рада у Філях» (рис. 5). Проте проведені організаційно-штатні заходи дозволили нам не тільки зберегти кадровий склад інституту, а й посилити його науковий потенціал.

  4 серпня 2011 року наказом МНС Росії був затверджений новий статут інституту. Основними завданнями були визначені:

  координація наукових досліджень в Російській Федерації з метою проведення єдиної науково-технічної політики в області ГО і захисту населення від НС;

  організація і виконання наукових досліджень за базовими напрямами, які представлені на рис. 6.

  В даний час ВНДІ ГОЧС має всі необхідні ліцензії для проведення робіт і надання послуг (рис. 7), в тому числі Мінрегіону Росії - на проведення інженерних вишукувань, розроб-

  Мал. 5. Військова рада військ цивільної оборони приймає рішення про девоєнізації ВНДІ ГОЧС

  III етап (з 2008 р)

  4 серпня 2011 Наказом МНС Росії №420 затверджено Статут ФГБУ ВНДІ ГОЧС (ФЦ).

  Основні завдання ФГБУ ВНДІ ГОЧС (ФЦ):

  координація наукових досліджень в РФ з метою проведення єдиної науково-технічної політики в області ГО і ЗНТЧС;

  організація і виконання наукових досліджень за базовими напрямами:

  1. Розвиток загальної теорії безпеки і прикладних методів аналізу та управління ризиком НС;

  2. Науково-методичне забезпечення державної політики в сфері ГО і ЗНТЧС;

  3. Науково-технічне та інформаційне забезпечення управління діяльністю ГО і РСЧС;

  4. Науково-практичне забезпечення законодавчого, правового і нормативного регулювання в області ГО і ЗНТЧС;

  5. Науково-методичне забезпечення формування культури безпеки життєдіяльності;

  6. Технічне та технологічне забезпечення діяльності сил і засобів МНС Росії.

  Мал. 6. Основні завдання ФГБУ ВНДІ ГОЧС (ФЦ)

  лення спеціальних розділів проектної документації, обстеження технічного стану будівель і споруд, Ростехнагляду - на проведення експертизи промислової безпеки, Рособрнадзора - на здійснення освітньої діяльності.

  У 2011 році ВНДІ ГОЧС першим в системі МНС Росії сертифікований в міжнародній системі менеджменту якості стосовно до виконання наукових досліджень і розробок в галузі природничих та технічних наук (рис. 8).

  ВНДІ ГОЧС акредитований МНС Росії в якості організації, що здійснює проведення незалежної оцінки ризиків, підготовку і підвищення кваліфікації фахівців у сфері ДО і ЗНТЧС.

  Сьогодні ВНДІ ГОЧС - це 8 науково-дослідних центрів, 26 науково-дослідних відділів, 4 науково-досліджень-тельские лабораторії і 9 філій, які розташовані в містах: Санкт-Петербург, Курськ, Нижній Новгород, Єкатеринбург, Красноярськ, Хабаровськ, Ростов на-Дону, П'ятигорськ і Саранськ (рис. 9).

  Деякі кількісні показники діяльності інституту на сучасному етапі представлені на рис. 10-13.

  На сьогоднішній день кількість співробітників по відношенню до 2008 року зросла на 40%:

  кількість кандидатів і докторів наук збільшилась у 2,5 рази;

  кількість здобувачів наукових ступенів наближається до 50 співробітників;

  кількість патентів по відношенню до 2008 року збільшилася в 7 разів;

  кількість науково-дослідних робіт збільшилася на 40%, обсяги фінансування, незважаючи на фінансову кризу, збільшилися в 3,8 рази (в 2011 році вперше в історії інституту обсяги позабюджетного фінансування перевищили обсяги фінансування по кошторису змісту);

  в 2011 році співробітниками інституту підготовлено понад 260 статей і видано 20 монографій;

  співробітники інституту взяли участь у 150 виставках, конференціях, наукових симпозіумах.

  В даний час співробітники ВНДІ ГОЧС проводять дослідження по шести базових напрямках.

  Мал. 7. Ліцензовані види діяльності ВНДІ ГОЧС

  Мал. 8. Сертифікати та свідоцтва ВНДІ ГОЧС

  9 філій 8 НДЦ 26 НПО

  Мал. 9. Структура ФГБУ ВНДІ ГОЧС (ФЦ)

  В рамках першого базового напряму «Розвиток загальної теорії безпеки і прикладних методів аналізу та управління ризиком» в останні роки було видано цілий ряд наукових монографій і навчальних посібників, зокрема «Комплексна безпека людини», «Оцінка природного, техногенного та екологічної безпеки Росії». У цій книзі вперше були проранжовано за ступенем природного, техногенного та екологічного ризику всі суб'єкти Російської Федерації та регіони нашої країни. Також було видано монографію «Введення в статистику екстремальних значень і її застосування», в якій були представлені прикладні методи оцінки і прогнозірова-

  Мал. 10. Динаміка кількості співробітників і вчених ВНДІ ГОЧС

  Мал. 13. Динаміка кількості публікацій і часток у виставках і конференціях

  Мал. 11. Динаміка кількості шукачів та винаходів

  Мал. 14. Видання ВНДІ ГОЧС з аналізу та управління ризиком НС

  Мал. 12. Динаміка кількості НДДКР і обсягів фінансування

  ня ризику надзвичайних ситуацій з використанням класичних і сучасних досягнень асимптотической теорії ймовірностей екстремальних значень. Одна з книг була присвячена питанням захисту від небезпечних гідрометеорологічних явищ і ряд інших монографій (рис. 14-16).

  Мал. 15. Видання ВНДІ ГОЧС з аналізу та управління ризиком НС

  Також було видано словник «Безпека в надзвичайних ситуаціях», словник-довідник «Економічне регулювання безпеки у природних і техногенних сферах», а одна з монографій була присвячена ризикам транспортування небезпечних вантажів.

  Щорічно інститут організовує і проводить ряд міжнародних науково-практичних конференцій

  «Підвищення безпеки дорожнього руху» розроблено програмно-технічний комплекс моделювання дорожньо-транспортних пригод та обліку реагування пожежно-рятувальних підрозділів. Щокварталу видається інформаційний бюлетень «Про реагування пожежно-рятувальних підрозділів на дорожньо-транспортні пригоди». Щорічно готуються відповідні матеріали до Державного доповідь про безпеку дорожнього руху в РФ (рис. 18).

  Мал. 16. Видання ВНДІ ГОЧС з аналізу та управління ризиком НС

  з проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Стало доброю традицією проводити дані конференції в рамках міжнародного салону «Комплексна безпека» на ВВЦ. Конференція 2012 року присвячена проблемам підвищення стійкості країн і регіонів в умовах криз і катастроф, і планується як основний захід ділової програми міжнародного салону.

  Також інститут щоквартально видає два наукових журнали: «Проблеми аналізу ризику» і «Технології громадянської безпеки», які входять до переліку видань ВАК, в яких повинні публікуватися результати досліджень кандидатських і докторських дисертацій (рис. 17).

  Мал. 18. Видання ВНДІ ГОЧС з проблем забезпечення державної політики в області ГО і ЗНТЧС

  У 2011 році ми розширили можливості Центру підтримки прийняття рішень ВНДІ ГОЧС за рахунок створення сегмента цивільного захисту (рис. 19).

  Мал. 17. Періодичні видання ВНДІ ГОЧС

  За другим базовим напрямом «Науково-методичне забезпечення державної політики в сфері ГО і захисту від надзвичайних ситуацій» щорічно співробітниками інституту готується Державний доповідь «Про стан захисту населення і територій Російської Федерації від надзвичайних ситуацій» і доповідь «Про стан цивільної оборони Російської Федерації».

  В цьому році ми брали участь в розробці Плану цивільної оборони та захисту населення і територій РФ від надзвичайних ситуацій.

  В рамках федеральної цільової програми

  Мал. 19. Центр цивільного захисту ВНДІ ГОЧС

  На замовлення Департаменту цивільного захисту у 2011 році проаналізовані заходи, що проводяться суб'єктами Російської Федерації щодо зниження негативного впливу небезпечних біологічних агентів і хімічних речовин на населення і об'єкти техносфери, а також спільно з 12 ЦНДІ Міноборони Росії створена багатофункціональна автоматизована розподілена система інструментального нагляду і контролю транспортування небезпечних вантажів (рис. 20).

  Велику роботу проводить інститут з науково-методичного супроводу робіт щодо забезпечення безпеки проведення Олімпійських ігор 2014 року в Сочі. Зокрема, за останній рік про-

  Мал. 20. Деякі результати в рамках 2-го базового напрямку досліджень ВНДІ ГОЧС

  ведена експертиза завдань на проектування і проектної документації по 89 олімпійських об'єктів, в тому числі по 17 особливо охоронюваним.

  Здійснено дослідна експлуатація програмно-технічного комплексу прийому, обробки і передачі інформації від систем моніторингу та попередження НС на об'єктах Олімпіади. Розроблено організаційно-технічна документація, що регламентує реалізацію систем моніторингу на об'єктах Олімпіади (рис. 21).

  Мал. 21. Науково-методичний супровід робіт по забезпеченню безпеки Олімпійських ігор в м.Сочі

  На замовлення Науково-технічного управління розроблена методика аналізу надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, яка використовується при аналізі дій сил і засобів РСЧС в ході проведення аварійно-рятувальних операцій.

  Зокрема, такі звіти були представлені по діяльності аварійно-рятувальних сил при ліквідації наслідків аварії на Саяно-Шушенській ГЕС, авіакатастрофи в Смоленській області, під час гасіння лісових та торф'яних пожеж 2010 року і в районі затоплення дизель-електрохід «Булгарія» (рис. 22 ).

  Велика увага Міністерством та інститутом в даний час приділяється забезпеченню комплексної безпеки населення і територій арктичної зони РФ. Інститутом проведено аналіз потенційних ризиків в арктичній зоні, оцінений обсяг аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, обгрунтований

  Мал. 22. Аналіз ефективності дій сил і засобів РСЧС

  склад сил і засобів, доопрацьовані технічні пропозиції з створенню інформаційної системи моніторингу, розроблені пропозиції щодо коригування нормативної бази щодо здійснення комплексного захисту населення в арктичній зоні (рис. 23).

  Мал. 23. Забезпечення комплексної безпеки арктичної зони РФ

  Був підготовлений і виданий ряд монографій, зокрема «Ризики надзвичайних ситуацій в арктичній зоні Російської Федерації», «Удосконалення системи порятунку постраждалих в дорожньо-транспортних пригодах», «Основи вдосконалення РСЧС» і «Актуальні питання попередження надзвичайних ситуацій» (рис. 24).

  В рамках третього базового напряму «Науково-технічне та інформаційне забезпечення управління діяльністю ГО і РСЧС» ВНДІ ГОЧС з 2010 року виконує функції Генерального конструктора автоматизованих інформаційних систем МНС Росії, зокрема створюється багаторівнева система моніторингу техносфери-ної безпеки (рис. 25). Елементи цієї системи в даний час проходять дослідну експлуатацію на ряді потенційно-небезпечних об'єктів, які представлені на рис. 26. Всього за цей час розроблено понад 100 проектів по створенню систем моніторингу потенційно небезпечних і критично важливих об'єктів.

  В останні роки і Міністерство і інститут

  Мал. 24. Видання ВНДІ ГОЧС з питань комплексної безпеки

  Мал. 25. Структура системи моніторингу техносфери

  Мал. 26. Перелік ПОО, на яких здійснюється дослідна експлуатація систем моніторингу

  приділяють велику увагу створенню в Російській Федерації «Системи-112». Зокрема інститутом розроблена концепція і проект Федеральної цільової програми, типові системно-технічні рішення і техніко-економічне обгрунтування створення системи, методичні рекомендації щодо створення системи в суб'єктах Російської Федерації, а також розроблена програма вдосконалення системи оповіщення Російської Федерації на період до 2020 року (рис . 27).

  Мал. 27. Створення Системи-112 в РФ

  В рамках федеральної цільової програми «Антитерор» співробітниками інституту створено дослідний зразок апаратно-програмного комплексу «Антитерор», а також розроблено оперативну методика розрахунку сил і засобів для ліквідації НС, спричинені терористичними актами (рис. 28).

  Мал. 28. Результати НДДКР в рамках ФЦП «Антитерор»

  З 2011 року інститут здійснює науково-методичний супровід робіт зі створення комплексної системи захисту, інформування та оповіщення населення на транспорті. Зокрема, розроблені технічні пропозиції щодо вдосконалення даної системи, проект організаційно-фінансового плану на 2012 рік та концепція розвитку даної системи (рис. 29).

  Стосовно проблем автоматизації і використання інформаційно-комунікаційних технологій в сфері безпеки життєдіяльності у 2011 році співробітниками інституту підготовлено та видано 2 монографії: «Технології створення структурованих систем моніторингу та управління інженерними системами будівель і споруд» і «Основи інформатизації та автоматизації процесів управління в кризових ситуаціях» (рис. 30).

  В рамках 4-го базового напряму «Науково-практичне забезпечення законодавчого, правового і нормативного регулювання в області ГО і НС» розроблений цілий ряд проектів технічних регламентів, зокрема проект Технічного регла-

  Мал. 29. Науково-методичний супровід робіт по створенню СЗІОНТ

  Мал. 30. Видання ВНДІ ГОЧС з проблем використання ІКТ в сфері БЖД

  мента про безпеку маломірних суден, який буде прийматися як регламент Митного союзу і 2 технічні регламенти по ГО і НС (рис. 31).

  Співробітники ВНДІ ГОЧС беруть активну участь в розробці нормативних правових актів у сфері цивільного захисту, зокрема, розроблені Основи єдиної державної політики в галузі цивільної оборони на період до 2020 року, які в 2011 році затверджені Президентом Російської Федерації. Також ми активно беремо участь

  в розробці законопроекту «Про цивільний захист» та Концепції створення Російської системи цивільного захисту (рис. 32).

  В цьому році співробітниками інституту розроблено сім національних стандартів і два зводу правил в області ГО і ЗНТЧС (рис. 33).

  Мал. 32. Розробки ВНДІ ГОЧС в області законодавчого і правового регулювання в сфері ГО і НС

  Науково-практичне забезпечення законодавчого, правового і нормативного регулювання в області ГО і ЗНТЧС

  Національні стандарти в області ГО і ЗНТЧС

  Мал. 31. Діяльність ВНДІ ГОЧС в області технічного регулювання

  ? 1.2.071-1.001.10 Безпека в надзвичайних ситуаціях. Авіаційні аварійно-рятувальні, транспортні та медико-евакуаційні засоби. методи випробувань

  ? 1.2.071-1.002.10 Безпека в надзвичайних ситуаціях. Мобільні робототехнічні комплекси для проведення аварійно-рятувальних робіт. методи випробувань

  ? 1.2.071-1.003.10 Безпека в надзвичайних ситуаціях. Засоби індивідуального захисту органів дихання в надзвичайних ситуаціях. Класифікація

  ? 1.2.071-1.004.10 Безпека в надзвичайних ситуаціях. Технічні засоби хімічної розвідки. Вимоги, що забезпечують захист населення і територій

  I від надзвичайних ситуацій. методи випробувань

  ? 1.2.071-1.005.10 Захисні споруди цивільної оборони. Закінчені будівництвом захисні споруди цивільної оборони Методи приймальних і

  I періодичних випробувань

  ? 1.2.071-1.006.10 Технічні засоби оповіщення населення. Вимоги цивільної оборони. методи випробувань

  ? 1.2.071-1.007.10 Технічні засоби управління. вимоги громадянської

  | оборони. методи випробувань

  Мал. 33. Національні стандарти в області ГО і ЗНТЧС

  У 2010-2011 роках співробітниками інституту проведена велика робота по нормативно-правовому облаштування рятувальних військових формувань, зокрема розроблено Керівництво по організації повсякденної діяльності рятувальних військових формувань, Положення про рятувальних військових формуваннях і Повчання по діях рятувальних військових формувань в умовах надзвичайних ситуацій. Також розроблені нормативні правові акти в розвиток федерального закону «Про страхування цивільної відповідальності власників небезпечних об'єктів». Зокрема підготовлені пропозиції щодо внесення змін і уточнень до стандартів і правила професійного об'єднання страховиків, Порядок встановлення факту порушення умов життєдіяльності при аварії на небезпечному об'єкті, яке вже введено в дію постановою Уряду Російської Федерації, Методичні рекомендації з проведення експертизи небезпечного об'єкта.

  В рамках 5 базового напряму «Формування

  культури безпеки життєдіяльності »у 2011 році співробітниками інституту розроблено понад 20 навчально-методичних комплексів дисциплін напряму підготовки« техносферной безпеку »нового Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти третього покоління.

  Дані навчально-методичні комплекси в даний час проходять апробацію на базових кафедрах ВНДІ ГОЧС в МАТИ-РГТУ ім. К.Е. Ціолковського і в Московському фізико-технічному інституті.

  Розроблено організаційно-технічні заходи щодо впровадження методів активного інформаційного впливу на населення і персонал в умовах ліквідації пожеж, стихійних лих і катастроф.

  Розроблено комплекс математичних моделей поведінки різних груп населення в умовах НС, експериментальні зразки автоматизованої системи моніторингу підготовки населення і комплекс мобільних засобів навчання (рис. 34-36).

  В рамках даного базового напрямку в 2010 році видано монографію «Інформаційно-комунікаційні технології забезпечення безпеки життєдіяльності», в 2011 році - навчально-методичний посібник, який дуже сильно затребуване в наших наукових організаціях і в

  Мал. 34. Розробки ВНДІ ГОЧС в області формування КБЖ

  Мал. 36. Розробки ВНДІ ГОЧС в області формування КБЖ

  освітніх установах - це «Підготовка та атестація наукових кадрів в системі МНС Росії» (рис. 37).

  Мал. 37. Видання ВНДІ ГОЧС в області КБЖ

  В рамках 6 базового напрямку діяльності інституту «Технічне та технологічне забезпечення сил і засобів МНС Росії» створена багаторівнева система персональної безпеки туристів, яка сьогодні проходить дослідну експлуатацію в Сибірському РЦ МНС Росії і в ГУ МНС Росії по Красноярському краю (рис. 38).

  Мал. 35. Розробки ВНДІ ГОЧС в області формування Рис. 38. Система забезпечення безпеки туристської КБЖ діяльності

  Розроблено проект Державної програми озброєння на період до 2020 року, технічні вимоги до пристрою наметових містечок для тимчасового розміщення потерпілого населення та технічні вимоги до створення бистровозводі-мих тимчасових селищ (рис. 39).

  Мал. 39. Розробки ВНДІ ГОЧС в області технологічного забезпечення

  У 2009-2010 роках створено мобільний пункт управління оперативної групи МНС Росії при виникненні надзвичайних ситуацій, який прийнятий на постачання наказом МНС Росії. У 2011 році ми приступили до розробки тренажерного комплексу з підготовки водолазів-рятувальників для відпрацювання технологій і навичок застосування нових технічних засобів для підводних робіт (рис. 40).

  Мал. 41. Технічні засоби реагування в НС і підготовки рятувальників

  ний. Це дозволило у 2011 році обстежити понад 450 будівель і споруд МНС Росії і виробити рекомендації по їх сейсмоусіленію.

  В області технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт співробітниками інституту за останні роки підготовлено цілий ряд наукових видань, зокрема монографія «Основи протихімічного захисту населення в надзвичайних ситуаціях», «Аварійно-рятувальні роботи в умовах зруйнованих будівель», а також книга, присвячена технологіям роботи рятувальників в завалах, при аваріях на хімічних і радіаційно-небезпечних об'єктах і при ліквідації аварійних розливів нафти і нафтопродуктів (рис. 42).

  Мал. 40. Технічні засоби реагування в НС і підготовки рятувальників

  Розроблено тренажерний комплекс для підготовки фахівців екстрених служб практичним навичкам при ліквідації наслідків ДТП, а також створені багатофункціональні комплекси на базі шасі підвищеної прохідності для проведення аварійно-рятувальних робіт при ДТП в умовах низьких температур та снігових заметів і для ведення аварійно-рятувальних робіт при ліквідації наслідків ДТП в гірських умовах (рис. 41).

  У 2010-2011 роках всі філії ВНДІ ГОЧС оснащені модернізованими мобільними діагностичними комплексами для оцінки сейсмостійкості і технічного стану будівель і споруд-

  Мал. 42. Видання ВНДІ ГОЧС в галузі технічних засобів і технологій попередження і ліквідації НС

  У 2011 році видано монографію «Робототехніче-ські засоби для вирішення завдань МНС Росії», Довідник рятувальника (книга 15) «Пошуково-рятувальні роботи при ліквідації наслідків сходу снігових лавин», а також Методичні рекомендації щодо вибору і застосування фільтруючих засобів індивідуального захисту (рис . 43).

  З моменту створення інституту його співробітники беруть найактивнішу участь в ліквідації наслідків катастроф та стихійних лих. 254 співробітника інституту брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. В

  Мал. 45. Перспективи розвитку ВНДІ ГОЧС

  Мал. 43. Видання ВНДІ ГОЧС в галузі технічних засобів і технологій попередження і ліквідації НС

  Останніми роками ми брали участь в ліквідації аварій на Саяно-Шушенській ГЕС, в Південній Осетії під час ведення бойових дій, при гасінні лісових пожеж в місті Саров Нижегородської області, виконували роботи з оцінки сейсмостійкості будівель, які постраждали після сейсмічної події в Республіці Італія в місті Л Аквіла , проводили дослідження позаштатних коливань мосту через річку Волга в місті Волгограді, обстежили частково обрушилося п'ятиповерхова будівля в місті Бронниці Московської області та ін. (рис. 44).

  Мал. 46. ​​Автоматизовані центри ВНДІ ГОЧС

  Мал. 44. Участь співробітників інституту в ліквідації НС

  Перспективи розвитку ВНДІ ГОЧС пов'язані перш за все з реалізацією Програми розвитку інституту на період до 2015 року. Ми сподіваємося, що після реалізації даної програми інститут дійсно стане провідним національним і міжнародним науковим центром в області забезпечення комплексної безпеки населення і територій (рис. 45).

  В інституті вже створено автоматизовані центри підтримки прийняття рішень, навчання безпеки життєдіяльності, моніторингу ліквідації наслідків ДТП (ріс.46). В даний час в інституті створюється сучасна лабораторна експериментальна база. У 2012 році буде здано в експлуатацію лабораторно-випробувальний корпус інституту в 179 рятувальному центрі в складі 6 лабораторій (рис. 47-49).

  Мал. 47. Лабораторно-експериментальна база ВНДІ ГОЧС

  Мал. 48. Лабораторно-експериментальна база ВНДІ ГОЧС

  Мал. 49. Лабораторно-експериментальна база ВНДІ ГОЧС

  У своїй доповіді я зупинився тільки на деяких результатах науково-виробничої діяльності інституту. Завдання перед інститутом стоять величезні, ми розуміємо, що нам треба зробити - це «запрягтися» і незважаючи на всі проблеми, пов'язані з функціонуванням в умовах ринкової економіки, ефективно вирішувати наукові проблеми в області ГО і ЗНТЧС (рис. 50). Упевнений, що всі завдання, які були поставлені і керівництвом нашого Міністерства, і Урядом Російської Федерації, будуть виконані.

  Відомості про автора

  Акімов Валерій Олександрович: д.т.н., професор, засл. діяч науки РФ, ФГБУ ВНДІ ГОЧС (ФЦ), начальник інституту.

  Сто двадцять одна тисяча триста п'ятьдесят два, м.Москва, Давидковской, 7. Тел .: (499) 233-25-36. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Мал. 50. Корабель «ВНДІ ГОЧС» в безодні ринкової економіки

  ВНДІ ГОЧС вчора, сьогодні, завтра

  35 років на службі безпеки життєдіяльності

  Книга 1. Історичний нарис

  В історичному нарисі описується шлях, пройдений колективом Всеросійського науково-дослідного інституту з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій за 35 років з моменту його створення в 1976 році.

  Висвітлено діяльність інституту з наукового забезпечення рішень найважливіших державних проблем: підвищення стійкості функціонування народного господарства країни в мирний і воєнний час, захисту населення і територій від над-надзвичайними ситуацій природного і техногенного характеру, розвитку і вдосконалення системи цивільної оборони і єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій.

  Книга адресована широкому колу читачів, які цікавляться проблемами безпеки життєдіяльності.

  Книга 2. Нариси-спогади

  У книзі вміщено нариси-спогади співробітників Всеросійського науково-дослідного інституту з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, що відображають ставлення їх авторів до наважувалися і важливість справ наукових проблем, окремі епізоди науково-виробничої

  діяльності інституту і його підрозділів, зародження і розвиток нових напрямків діяльності інституту, участь в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійних лих.

  Нариси охоплюють весь період діяльності інституту з моменту його створення як ВНДІ ГО СРСР в 1976 році.

  У збірнику вміщено вірші працювали і працюють співробітників, присвячені діяльності інституту або його фахівцям.

  Всі матеріали представлені в авторській редакції.

  Книга може бути корисна широкому колу читачів, які цікавляться проблемами безпеки життєдіяльності.

  ВНДІ ГОЧС: вчора, сьогодні, завтра

  35 років на службі безпеки життєдіяльності

  Книга 3. Наукові статті

  У третій книзі тритомника «ВНДІ ГОЧС: вчора, сьогодні, завтра. 35 років на службі безпеки життєдіяльності »представлені наукові статті вчених ФГБУ ВНДІ ГОЧС (ФЦ) і співробітників організацій, що входять до федерального центр науки і високих технологій в галузі попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій.

  У наукових статтях викладено результати фундаментальних і прикладних досліджень за основними напрямками діяльності ВНДІ ГОЧС: розвиток загальної теорії безпеки і прикладних методів аналізу та управління ризиком надзвичайних ситуацій; науково-методичне забезпечення державної політики в сфері ГО і ЗНТЧС; науково-методичне забезпечення формування культури безпеки життєдіяльності; технічне і технологічне забезпечення діяльності сил і засобів ГО і РСЧС.

  Книга адресована широкому колу читачів, які цікавляться проблемами безпеки життєдіяльності.

  ВНДІ ГОЧС вчора, сьогодні, завтра

  35 років на службі безпеки життєдіяльності

  Електронна версія книги в форматі PDF

  Ь | Пр: // е! 1Ьгагу.ш / 11ет.а8р? 1С = 17085641


  Ключові слова: ВНДІ ГОЧС / ГРОМАДЯНСЬКА ОБОРОНА / НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ / НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ / НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ / БЕЗПЕКА / ЗАХИСТ / VNII GOCHS / CIVIL DEFENCE / EMERGENCY SITUATIONS / RESEARCH AND PRODUCTION ACTIVITY / RESEARCH AND DEVELOPMENT DELIVERABLES / SECURITY / PROTECTION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити