Область наук:
 • право
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал
  Соціальні та гуманітарні науки. Вітчизняна і зарубіжна література. Сер. 4, Держава і право: Реферативний журнал
  Наукова стаття на тему '2020.01.034. ЗАЙЦЕВА Л.І. ПРАВА ДЕРЖАВ В ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ВО СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. - М .: Юрлітінформ, 2018. - 144 С '

  Текст наукової роботи на тему «2020.01.034. ЗАЙЦЕВА Л.І. ПРАВА ДЕРЖАВ В ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ВО СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. - М .: Юрлітінформ, 2018. - 144 С »

  ?3. Cunningham R.O. Leverage is everything: understanding the Trump Аdministra-tion's linkage between trade agreements and unilateral import restrictions // Case Western Reserve journal of international law. - Cleveland, 2019. - Vol. 51, N 1. -P. 49-76.

  Каннінгем Р.О. Важіль впливу - це все: Розуміння позиції Адміністрації Трампа про взаємозв'язок між торговими угодами і односторонніми обмеженнями імпорту.

  2020.01.034. ЗАЙЦЕВА ЧИ. ПРАВА ДЕРЖАВ В ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ВО СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. - М .: Юрлітінформ, 2018. - 144 с.

  Ключові слова: Світова організація торгівлі; права держав; врегулювання розбіжностей; вирішення суперечок.

  Монографія складається з чотирьох розділів. Глава 1 «Загальна характеристика процесу вирішення спорів в рамках СОТ в якості сфери реалізації прав держав» присвячена правовою природою міжнародного судового процесу як базі для формування спеціалізованих систем вирішення спорів, специфіку реалізації прав держав при врегулюванні розбіжностей в рамках СОТ і процесуального статусу держав як сторін розгляду в СОТ. У розділі 2 «Права держав на стадії підготовки до процедури спору в рамках СОТ і проведення консультацій» розглядається практика використання процедур взаємодії юридичних осіб та держави з метою подальшого звернення до СОТ і інститут консультації як обов'язкової стадії вирішення спорів в СОТ. Глава 3 «Права держав під час розгляду спору групою експертів і перегляд рекомендації апеляційним органом» охоплює стадії роботи групи експертів і процесуальні особливості обігу держав в апеляційний орган. Глава 4 «Права держав на стадії виконання рекомендацій, що містяться в звітах групи експертів та апеляційного органу» описує особливості добровільного виконання рішень та рекомендацій і додаткові гарантії в разі тривалого ухилення від виконання рекомендацій.

  Сучасний стан міждержавного співробітництва в галузі міжнародної торгівлі в умовах розвитку як двосторонніх, так і багатосторонніх моделей взаємодії, як зазначає автор, вимагає від держав вивіреної стратегії пове-

  дення в галузі вирішення спорів. В основі такої стратегії лежить цілий комплекс процесуальних і позапроцесуальних прав держав, обумовлених особливостями сфери, в рамках якої вони реалізуються.

  Положення про врегулювання суперечок в рамках СОТ містять цілий ряд новацій, які стосуються прав держав: наділення країн, що розвиваються спеціальними повноваженнями, можливість необмеженого участі в розгляді спору третіх осіб та ін. Їх системний аналіз дозволяє виявити організаційні та процесуальні проблеми і рекомендувати заходи коригування існуючої практики і запобігання зловживання з боку інших держав [с. 4].

  Автор пропонує таку класифікацію прав держав в процесі вирішення спорів в СОТ:

  - процесуальні, які реалізуються безпосередньо в рамках процедури розгляду спорів на різних її стадіях;

  - супутні (позапроцесуальні), що реалізуються поза рамками діючої процедури, але безпосередньо з нею пов'язані;

  - загальні, тобто права, які можуть бути реалізовані на всіх стадіях розгляду справи;

  - спеціальні, здійснення яких відбувається на конкретній стадії.

  В окрему категорію виділяються «особливі» права, якими наділені держави, що розвиваються з метою отримання додаткових переваг. Наявність таких переваг служить стимулом для більш активного використання процедури вирішення спорів в СОТ [с. 123].

  Дослідження статистичних даних за 20 років існування СОТ дозволило виявити специфіку реалізації процесуальних прав і готовність держав застосовувати той чи інший спосіб врегулювання розбіжностей і пов'язані з ним забезпечувальні механізми, що свідчить про ступінь їх затребуваності. Так, аналіз ініційованих суперечок показав, що держави не в повній мірі реалізують потенціал так званого вирішення спору на ранніх стадіях [с. 124].

  Удосконалення і розвиток системи вирішення спорів в СОТ відбувається в двох напрямках - організаційно-структурному і поведінковому. Перше відноситься до організації діяльно-

  сті органів СОТ, їх складу, оперативного та своєчасного проведення відповідних процедур, оптимізації витрат на розгляд і в цілому створення умов для конструктивного діалогу держав. Друге пов'язане з волевиявленням і поведінкою держав в процесі вирішення спорів. Незважаючи на складність впливу на суверенних суб'єктів, у сфері міжнародної торгівлі доцільно створювати стимули для сумлінного співробітництва. Тим більше що 20-річний досвід функціонування системи вирішення спорів СОТ демонструє готовність держав йти на поступки і вести конструктивний діалог як один з одним, так і з самої СОТ, вважає автор [с. 128].

  Н.В. Кравчук

  2020.01.035. НОВІ ОБРІЇ МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ: зб. ст. / Під наук. ред. А.В. Асоскова, А.І. Муранова, Р.М. Ходикіна. - М .: Асоціація дослідників міжнар. приватного і порівняй. права, 2018. - 356 с.

  Ключові слова: міжнародний арбітраж; інтерактивний арбітр; допустимість доказів; стандарти; примирення сторін.

  Видання являє собою збірник статей, випущений за підсумками конференції «Російський арбітражний день / Russian arbitration day - 2018». Різнопланові статті представляють нові підходи до розвитку науки і практики міжнародного комерційного та інвестиційного арбітражу в Росії і за кордоном. Збірка складається з трьох розділів: «Питання Арбітрабільність і альтернативного вирішення спорів», «Особливі види міжнародного арбітражу» і «Процесуальні питання міжнародного арбітражу». Зміст останньої глави орієнтоване не тільки на розвиток доктрини, але і на дозвіл практичних питань, і тому найбільш актуально.

  У своїй статті «Інтерактивні арбітри? Оптимістичні пропозиції і культурний багаж »Міхаель Е. Шнайдер, колишній віце-президент Комісії ООН по праву міжнародної торгівлі і почесний президент Швейцарської арбітражної асоціації, пише про необхідність підвищення ефективності міжнародного арбітражу шляхом активізації участі арбітрів. Автор аналізує-


  Ключові слова: ВСЕСВІТНЯ ТОРГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ / ПРАВА ДЕРЖАВ / ВРЕГУЛЮВАННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ / ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити