Область наук:
 • соціологічні науки
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Соціальні та гуманітарні науки: Вітчизняна та зарубіжна література. Сер. 2, Економіка: Реферативний журнал
  Наукова стаття на тему '2020.01.028. АЙДУКОВІЧ М., РАЙТЕР М., Резо І. СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ І ВИХОВАННЯ У СІМ'ЯХ З РІЗНИХ ДОХОДОМ: ЯК ЖИТТЯ при високому ризику БІДНОСТІ ПОВ'ЯЗАНА З ВІДНОСИНАМИ В СІМ'ЯХ, В ЯКИХ Є ПІДЛІТКИ? AJDUKOVIC M., RAJTER M., REZO I. OBITELJSKI ODNOSI I RODITELJSTVO U OBITELJIMA RAZLIcITOG PRIHODA: KAKO JE zIVOT U VISOKOM RIZIKU OD SIROMAsTVA POVEZAN S FUNKCIONIRANJEM OBITELJI ADOLESCENATA? // REVIJA ZA SOCIJALNU POLITIKU. - 2019. - N 26 (1), - P. 69-95. - MODE OF ACCESS: HTTPS://HRCAK.SRCE.HR/219421 '

  Текст наукової роботи на тему «2020.01.028. АЙДУКОВІЧ М., РАЙТЕР М., Резо І. СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ І ВИХОВАННЯ У СІМ'ЯХ З РІЗНИХ ДОХОДОМ: ЯК ЖИТТЯ при високому ризику БІДНОСТІ ПОВ'ЯЗАНА З ВІДНОСИНАМИ В СІМ'ЯХ, В ЯКИХ Є ПІДЛІТКИ? AJDUKOVIC M., RAJTER M., REZO I. OBITELJSKI ODNOSI I RODITELJSTVO U OBITELJIMA RAZLIcITOG PRIHODA: KAKO JE zIVOT U VISOKOM RIZIKU OD SIROMAsTVA POVEZAN S FUNKCIONIRANJEM OBITELJI ADOLESCENATA? // REVIJA ZA SOCIJALNU POLITIKU. - 2019. - N 26 (1), - P. 69-95. - MODE OF ACCESS: HTTPS://HRCAK.SRCE.HR/219421 »

  ?2020.01.028. АЙДУКОВІЧ М., РАЙТЕР М., Резо І. СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ І ВИХОВАННЯ У СІМ'ЯХ З РІЗНИХ ДОХОДОМ: ЯК ЖИТТЯ при високому ризику БІДНОСТІ ПОВ'ЯЗАНА З ВІДНОСИНАМИ В СІМ'ЯХ, В ЯКИХ Є ПІДЛІТКИ?

  AJDUKOVIC M., RAJTER M., REZO I. Obiteljski odnosi i roditeljs-tvo u obiteljima razlicitog prihoda: kako je zivot u visokom riziku od siromastva povezan s funkcioniranjem obitelji adolescenata? // Revija za socijalnu politiku. - 2019. - N 26 (1), - P. 69-95. - Mode of access: https://hrcak.srce.hr/219421

  Ключові слова: сімейний дохід; бідність; сім'ї з дітьми; домашнє насильство.

  В даний час рівень бідності сімей з дітьми у віці до 18 років становить в Хорватії 39,7%. Надання таким сім'ям щомісячних виплат на дітей дозволяє знизити цю частку до 20,9%. Відповідно до прийнятого в 2001 р в країні Законом «Про допомогу на дітей» право на їх отримання мали сім'ї з дітьми з душовим доходом до 50% встановленого розрахункового доходу, що становило 1663 куни1. При цьому сім'ї з душовим доходом до 543,14 куни могли розраховувати на отримання 299,34 куни на дитину, від 543,14 до 1119,53 куни - на 249,45 куни, і від 1119,53 до 1663 куни - на 199, 56 куни. У 2018 року в зазначений Закон були внесені зміни, які надали право на отримання з 1 липня 2018 р щомісячних виплат на дітей всім сім'ям, доход на душу населення в яких менше 70% встановленого розрахункового доходу, тобто 2328 кун.

  Однак ці виплати пом'якшують, але не вирішують повністю проблему бідності сімей з дітьми. Умови життя дітей в таких сім'ях очікувано гірше, ніж умови життя дітей, що живуть в матеріально забезпечених сім'ях. Коли доходів і соціальних виплат на дітей сім'ї не вистачає, 41,5% таких сімей звертаються за фінансовою допомогою до родичів, 24,2 - до друзів, а 23,7% -у Центри соціального обеспеченія2.

  1 По курсу на 2 липня 2019 г. 1 хорватська куна = 9,65 руб. - Прим. реф.

  2 Сейа 8оеуа1ш 8кг' (0788). - Прим. реф.

  Автори спробували отримати статистичні оцінки впливу добробуту сімей в Хорватії на звернення в них з підлітками. В основу дослідження були покладені матеріали соціологічного обстеження матерів учнів перших класів середніх шкіл, проведеного в лютому - травні 2016 року в шести з 21 жупаніях1 країни (Карловачка, Меджімурска, Сіслачко-Мославачка, Вараждінска, Загребачка жупанії та столиці Хорватії Загребі, має статус окремої жупанії) в рамках фінансованого Науковим фондом Хорватії великого дослідницького проекту «Економічні проблеми сім'ї, психосоціальні проблеми і освітні результати підлітків під час економічного криз са ».

  Були розіслані 1169 запитальників. Відповіді були отримані від 843 матерів, причому валідними (повністю заповненими) виявилися 747 анкет. Виявилося, що 163 матері (22,5%) проживали в сім'ях з високим ризиком бідності, де середньодушовий дохід був менше 1225 кун, склавши в середньому 719 кун, а 229 матерів (31,7%) - в сім'ях з низьким її рівнем, в яких середньодушовий дохід перевищують 2400 кун, склавши в середньому 3358 кун. 85,6% домогосподарств першої групи отримували виплати на дітей, а в другій групі всього 10,4% домогосподарств отримували виплати.

  Відмінності в матеріальному становищі (депривації) сімей матерів-респондентів з високим і низьким ризиками бідності ха-растеризувати наступними показниками. Частки ніколи не мали проблеми зі своєчасною оплатою оренди житла, погашенням кредитів (включаючи житлові) склали відповідно 31,9 і 77,3%, ніколи не мали можливості дозволити всім членам сім'ї тиждень відпустки в календарному році - 62,6 і 8,3% , які ніколи не мали можливості дозволити собі хоча б через день їсти м'ясо, курку, рибу - 4,3 і 1,3%, ніколи не мали резервів для фінансування позапланових витрат - 22,1 і 2,6%.

  Результати опитування показали, що високий ризик бідності є фактором, який негативно впливає на повсякденне життя і

  1 Одиниця адміністративно-територіального поділу Хорватії. - Прим.

  реф.

  соціальні характеристики сімей, які перебувають під таким ризиком. Так, в бідних сім'ях в порівнянні з забезпеченими сім'ями значно нижче освітній рівень матері, велика поширеність безробіття батьків, вище вплив фінансових обмежень на сімейні стосунки. Кількість стресових ситуацій в бідних сім'ях значно вище, ніж в благополучних, ці сім'ї в більшості випадків соромляться свого матеріального становища.

  Все це позначається на сімейних відносинах, які в бідних сім'ях менш близькі і більш конфліктні. Ризик жорстокого поводження з дітьми та насильства над ними також істотно вище в бідних сім'ях. Цей ризик оцінювався як високий в 20,2% бідних і в 8,7% благополучних сімей, як помірний -відповідно в 14,1 і 7% і як низький - в 65,6 і 84,3%. У цих умовах заходи соціальної підтримки сімей з високим ризиком бідності є важливою умовою нормалізації відносин між їх членами і виведення з-під ризику сімейного насильства дітей і підлітків.

  В цілому до Хорватії, як і до інших країн, можна застосувати розроблений в 2016 р Всесвітньою організацією охорони здоров'я документ «Сім стратегій для припинення насильства по відношенню до дітей» 1, де однією зі стратегій є зміцнення економічного благополуччя сімей з дітьми.

  С.Н. Смирнов

  2020.01.029. Валдівія A. НАСЛІДКИ депопуляції В СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ: ПРОБЛЕМИ «ДЕМОГРАФІЧНИХ ПУСТЕЛЬ» В КРАЇНАХ ЄС.

  VALDIVIA A. The challenge of rural depopulation: Facing the scenario of demographic deserts in the EU // Forbes media LLC. -2018. - 22.12. - Mode of access: https://www.forbes.com/sites/anagar ciavaldivia / 2018/12/22 / the-challenge-of-rural-depopulation-facing-the-scenario-of-demographic-deserts-in- the-eu / # 45519a3a1295

  1 INSPIRE: Seven strategies for ending violence against children. - Mode of access: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Child-Victims/Re port_in_English.pdf. - Прим. реф.


  Ключові слова: СІМЕЙНИЙ ДОХІД / БІДНІСТЬ / СІМ'Ї З ДІТЬМИ / ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити