Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Соціальні та гуманітарні науки: Вітчизняна та зарубіжна література. Сер. 2, Економіка: Реферативний журнал

  Наукова стаття на тему '2020.01.014. ЛОВРІНЧЕВІЧ Ж. ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ ДОВГОСТРОКОВИЙ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ХОРВАТІЇ? LOVRINCEVIC Z. OVISI LI DUGOROcNI GOSPODARSKI RAST HRVATSKE O DEMOGRAFIJI ILI IPAK PROIZVODNOSTI? // EKONOMSKI PREGLED. - 2019. - N 70 (3). - P. 380-410. - MODE OF ACCESS: HTTPS://HRCAK.SRCE.HR/219913 '

  Текст наукової роботи на тему «2020.01.014. ЛОВРІНЧЕВІЧ Ж. ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ ДОВГОСТРОКОВИЙ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ХОРВАТІЇ? LOVRINCEVIC Z. OVISI LI DUGOROcNI GOSPODARSKI RAST HRVATSKE O DEMOGRAFIJI ILI IPAK PROIZVODNOSTI? // EKONOMSKI PREGLED. - 2019. - N 70 (3). - P. 380-410. - MODE OF ACCESS: HTTPS://HRCAK.SRCE.HR/219913 »

  ?Проаналізовані автором дані дозволили йому зробити висновок про те, що приморські райони Італії відвідують іноземні туристи, які приїхали на автомобілях, а культурні центри країни - туристи, які скористалися авіатранспортом. Автор також звертає увагу на необхідність подальшого розвитку міжсекторальної взаємодії в сфері туризму всіх зацікавлених служб і сервісів.

  С.Н. Смирнов

  2020.01.014. ЛОВРІНЧЕВІЧ Ж. ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ довгострокове економічне зростання ХОРВАТІЇ? LOVRINCEVIC Z. Ovisi li dugorocni gospodarski rast Hrvatske o demografiji ili ipak proizvodnosti? // Ekonomski pregled. - 2019. -N 70 (3). - P. 380-410. - Mode of access: https://hrcak.srce.hr/219913

  Ключові слова: довгостроковий економічний прогноз; робоча сила; сукупна факторна продуктивність; Хорватія.

  При розробці довгострокових економічних прогнозів важливо визначити, які чинники найбільшою мірою обмежують або сприяють економічному зростанню країни. Розроблений автором прогноз ВВП Хорватії на період до 2050 р базується на наступних показниках: демографічні тенденції, сукупної факторної проізводітельності1 і капиталовооруженности.

  Автор попереджає, що довгострокові економічні прогнози мають високу похибку. Це пов'язано зі складністю отримання надійних оцінок динаміки міжнародної торгівлі в тривалому періоді, процесів глобалізації, трансформації технологій та інших факторів, що обумовлюють зміна структур національних економік. При вільне переміщення товарів, праці і капіталу економічна структура, а також доступність природних ресурсів в істотно меншій мірі в порівнянні з попередніми періодами економічного розвитку Хорватії впливають на її спеціалізацію в міжнародному

  1 Ставлення сукупного випуску економіки країни до сукупних витрат. - Прим. реф.

  поділі праці та міжнародної торгівлі. У той же час все більшу роль починають грати інституційні чинники залучення інвестицій, нових технологій і збільшення в структурі національної економіки частки секторів з більш високою доданою вартістю. Допущення про незмінність цих факторів в перспективному періоді є некоректним.

  Бажаним варіантом для Хорватії є середній демографічний прогноз, але навіть при його реалізації буде зберігатися тенденція старіння населення. Так, кількість жителів країни у віці від 15 до 24 років в 2016-2051 рр. зменшиться на 90 тис. осіб, або на 37,6%; від 25 до 49 років - на 210 тис. осіб (31,2%); від 50 до 64 років - на 114 тис. осіб, (26,1%). Збільшиться тільки чисельність осіб старше 65 років - на 102 тис. Осіб (31,7%). В цілому кількість жителів Хорватії у віці від 15 до 64 років, які розглядаються як потенційна робоча сила, буде скорочуватися в даний період в середньому на 1% на рік.

  Розрахунки показали, що для подолання негативної тенденції зменшення числа потенційних працівників повинна бути підвищена частка участі різних вікових груп населення в трудовій діяльності. В першу чергу мова йде про віковій групі 50-64 роки: тільки 53,2% входять до цієї групи в 2017 р працювали. До 2050 року ця частка повинна бути збільшена до 68,5%, або на 15,3 п.п., при середніх показниках в цілому по віковій групі 15-64 роки в 73,5% (збільшення на 7,3 п. п.). У віковій групі 15-24 роки ці показники повинні скласти 41,5% і 5,8 п.п., 25-49 років - 87,4% і 1,8 п.п. і старше 65 років - 5,9% і 3,1 п.п. При цьому, згідно з прогнозом автора, участь в робочій силі у всіх вікових групах, як і раніше буде вище у чоловіків.

  Іншими важливими драйверами економічного розвитку Хорватії є підвищення ефективності інвестицій і зростання сукупної факторної продуктивності.

  Варіантні прогнозні розрахунки параметрів економічного розвитку країни, проведені з використанням моделі Кобба -Дугласа, показали, що чисельність населення Хорватії може скоротитися з 4099 тис. Чоловік в 2016 р до 3212-3295 тис. Чоловік в 2050 року, а чисельність зайнятих - відповідно з 1550 тис. осіб до 1177 (при існуючому рівні зайнятості населення) і до 1342 (при зростанні рівня зайнятості) тис. осіб, ВВП за той

  же період може збільшитися в цінах 2010 року з 335,9 млрд кун до 514,2-649,7 млрд кун1, або в 1,53-1,93 рази, а в розрахунку на жителя країни - в 1,95-2 , 44 рази (з 82 млн кун до 160-200 млн кун). Реалізація сценарію найбільш швидкого економічного розвитку Хорватії з найбільшим зростанням ВВП можлива за умови здійснення (як і в багатьох інших країнах - «нових» членів ЄС) структурних реформ. Їх проведення дозволить забезпечити зростання сукупної факторної продуктивності в країні вищий за середній його зростання в країнах ЄС в цілому.

  Оцінка впливу різних чинників на довгострокове економічне зростання Хорватії показала, що при різних варіантах прогнозу зростання ВВП в 2021-2050 рр. (Від 1,1% до 1,9% на рік) внесок скорочення чисельності населення буде негативним (від -0,4% до -0,6% у рік); внесок капиталовооруженности і сукупної факторної продуктивності - позитивним (відповідно 0,7% і від 1% до 1,8% в год2). Таким чином, зростання ВВП Хорватії залежить перш за все від зміни продуктивності, а не від демографічних процесів.

  С.Н. Смирнов

  1 По курсу на 14 серпня 2019 г. 1 хорватська куна = 9,88 руб. - Прим. реф.

  2 Згідно з прогнозом ЄС, на який посилається автор, в 2016-2070 рр. середньорічні темпи зростання сукупної факторної продуктивності в 28 країнах ЄС (включаючи Великобританію) складуть 0,9% при межстрановой варіації від 0,7% в Італії та Республіці Кіпр до 1,8% в Латвії (прогноз даного показника для Хорватії становить 1%).


  Ключові слова: Довгостроковий ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГНОЗ / РОБОЧА СИЛА / Сукупної факторної ПРОДУКТИВНІСТЬ / ХОРВАТІЯ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити