Область наук:

 • соціологічні науки

 • Рік видавництва: 2020


  Журнал: Соціальні та гуманітарні науки. Вітчизняна і зарубіжна література. Сер. 9, Востоковедение і афріканістіка: Реферативний журнал


  Наукова стаття на тему '2020.01.012. Зафар З. РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК В ПІВДЕННОЇ АЗІЇ: РОЛЬ ОСВІТИ В РОЗШИРЕННІ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК В ІНДІЇ. ZAFAR Z. WOMEN EMPOWERMENT IN SOUTH ASIA: THE ROLE OF EDUCATION IN EMPOWERING WOMEN IN INDIA // J. OF INDIAN STUDIES. - NEW DELHI, 2016. - VOL. 2, N 2. - Р. 103-115 '

  Текст наукової роботи на тему «2020.01.012. Зафар З. РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК В ПІВДЕННОЇ АЗІЇ: РОЛЬ ОСВІТИ В РОЗШИРЕННІ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК В ІНДІЇ. ZAFAR Z. WOMEN EMPOWERMENT IN SOUTH ASIA: THE ROLE OF EDUCATION IN EMPOWERING WOMEN IN INDIA // J. OF INDIAN STUDIES. - NEW DELHI, 2016. - VOL. 2, N 2. - Р. 103-115 »

  ?ПІВДЕННА, ПІВДЕННО-СХІДНА І СХІДНА АЗІЯ

  СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

  2020.01.012. Зафар З. РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК В ПІВДЕННОЇ АЗІЇ: РОЛЬ ОСВІТИ В РОЗШИРЕННІ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК В ІНДІЇ.

  ZAFAR Z. Women empowerment in South Asia: the role of education in empowering women in India // J. of Indian studies. - New Delhi, 2016. - Vol. 2, N 2. - Р. 103-115.

  Ключові слова: Південна Азія; Індія; гендерна нерівність; права жінок; освіта.

  Зубайда Зафар з Центру Південно-азіатських досліджень в Університеті Пенджабу (Лахор, Пакистан) досліджує роль системи освіти в розширенні прав і можливостей жінок в Південній Азії і конкретно в Індії, роблячи акцент на розгляді наслідків цих процесів як для самих жінок, так і для розвитку сім'ї та суспільства в цілому. На думку автора, розширення прав і можливостей жінок в суспільстві робить їх сильнішими, впевненішими та пристосованими до життя. Потреба в розширенні прав і можливостей жінок виникла тому, що вони утискаються і піддаються дискримінації з боку чоловіків у багатьох країнах, в тому числі в Індії.

  ЗМІ зазвичай зображують Індію країною демократичною і розвиненою, але реальна картина інша. Незважаючи на прийняті за останні роки урядом Індії заходи для підвищення статусу жінок в суспільстві, результати цього дослідження показують, що більшість жінок як і раніше живуть за межею бід-

  ності1. У своїй більшості порідіння - це вразлива і соціально неблагополучна частина суспільства, їх піддають дискримінації, гендерній нерівності і маргіналізації.

  Основні причини неблагополуччя жінок автор бачить в патріархальності мислення, непорушності культурних і сімейних бар'єрів і традиційних норм, насильстві і гендерну нерівність. Розширення прав і можливостей жінок - вірний шлях зміни існуючого положення, важливо в першу чергу, щоб жінки отримали можливість самим приймати життєво важливі рішення (про час заміжжя, кількості дітей в сім'ї, місце роботи і т.д.), а також розпоряджатися своїм майном.

  Індія - країна з багатою і давньою культурою, в якій історично склалися як «хороші», так і «погані» звичаї і традиції, що стали частиною свідомості населення. Жінкам поклоняються як божествам, шанують їх як матерів, дочок і сестер, але при цьому з ними нерідко жорстоко поводяться як в родині, так і в громадських місцях. Індійське суспільство багатокультурного і поліконфесійному, і у всіх релігіях, які сповідуються народом, утверджується повага до гідності жінок, проте при цьому ще зберігаються практики фізичного і морально-

  психологічного феміциду, в тому числі сумнозвісний ри-

  2

  туал сати пратха .

  1 У п'ятому п'ятирічному плані (1974-1978) були вказані численні заходи з розширення соціально-економічних і юридичних прав жінок. З 1987 р діє освітня програма для жінок МаИ1а Башак'уа (букв. «Жіноче населення» - хінді). У 1986 р з метою розвитку освіти і викорінення жіночої неписьменності була розроблена (переглянута в 1992 р) Національна освітня політика (ИРБ). У 1990 р парламент створив Національну комісію у справах жінок для захисту їх законних прав. Завдяки 73-й і 74-й поправкам до Конституції жінки отримали пріоритет в системі панчаят (сільські ради) та муніципалітетах. У 1994 р була запущена Окружна програма початкової освіти (БРБР). 2001-й рік був оголошений роком розширення прав і можливостей жінок. У 2002 р була прийнята програма Бату ВИк8Іа А'Іу1ап ( «Освіта для всіх»). - Прим. реф.

  2 Саті пратха (санскр.) - стародавній індуїстський ритуал, відповідно до якого вдова підлягає спалення разом з її покійним чоловіком на спеціально спорудженому похоронному багатті. Його назва походить від імені богині Саті, яка принесла себе в жертву, будучи не в силах знести приниження з боку її батька Дакши на адресу її самої та її чоловіка Шиви. У сучасній Індії цей ритуал офіційно заборонений. - Прим. реф.

  Тендерне нерівність і патріархально-кастова структура представляють негативну частину стародавнього спадщини. В Індії освітня маргіналізація не обмежується кастою або кольором шкіри. Існує чіткий освітній апартеїд на гендерній основі по відношенню до жінок. Визнаючи це, Джавахарлал Неру свого часу зазначав: «Ви можете визначити стан нації, подивившись на статус її жінок» [с. 105].

  В Індії вже прийнято багато конституційних і юридичних норм для викорінення подібних практик, але важливо швидше усвідомити, що кожна нація виховує нові покоління у відповідності зі своєю ідеологією та культурою, використовуючи освітні ресурси. Освіта жінок сьогодні важливо в багатьох сенсах. Без активної участі і вкладу жінок соціальний прогрес неможливий, бо жінки складають половину населення (в Індії жінок налічується 48,49%). Але при цьому прогрес залежить від рівня національної освіти і освітнього статусу жінок.

  Важливою метою освіти вважається скорочення економічної та соціальної нерівності, експлуатації. Зафар впевнена, якщо країни регіону дійсно хочуть бути розвиненими в соціально-економічному і політичному плані, то вони повинні серйозно займатися жіночим освітою, оскільки воно несе з собою безліч переваг для національної економіки -підвищення ВВП і рівня продуктивності праці, досягнення соціальної справедливості, зниження рівня дитячої смертності, поліпшення стану здоров'я та ін. При цьому мова не йде про виробництво величезного числа висококваліфікованих жінок-професіоналів. Для Індії важливіше домогтися, щоб середню освіту стало загальним і доступним для всіх жінок не тільки відповідно до Конституції (ст. 21), а й на ділі.

  З моменту здобуття незалежності індійський уряд вживало численні заходи для надання освіти всім індійським жінкам, що призвело до підвищення рівня їх грамотності. Але гендерна дискримінація все ще сприяє збереженню розриву в рівні грамотності чоловіків і жінок. За даними перепису 2011, рівень грамотності серед жінок становить всього 65,46%, тоді як рівень грамотності серед чоловіків - 82,14% [с. 105].

  Порівняльне дослідження заходів по розширенню політичних прав і роботі жінок в парламенті (на 2007 р) свідчить про те, що з країн Південної Азії перше місце займає Непал, а останнє - Бангладеш. Найбільша чисельність жінок-парламентаріїв у Непалі - 33%, а в Індії - лише 9% [с. 106]. В Індії соціальний статус жінок варіюється від штату до штату. Наприклад, в Кералі рівень грамотності серед жінок становить 92%, що робить їх становище там досить престижним. На основі огляду індійської літератури автор робить наступні висновки:

  1. Розширення прав і можливостей жінок необхідно як для них самих, так і для будь-якої нації, якщо вона хоче конкурувати з іншими країнами світу.

  2. Брак освіти підвищує ступінь експлуатації жінок, позбавляючи їх можливості бути поінформованими про свої законні права і обов'язки.

  3. У будь-якому суспільстві освіта є ключовим соціальним інструментом розширення прав і можливостей жінок і подолання гендерно-соціальної нерівності і релігійно-культурних забобонів.

  4. Чим більше жінки освічені та кваліфіковані, тим вище буде їх моральний престиж, соціальний статус і економічне благополуччя і автономія.

  В індійському суспільстві роль матері в процесі соціалізації дітей часом важливіше ролі батька, при цьому вважається, що утворені матері можуть краще навчати і соціалізувати своїх дітей у порівнянні з неосвіченими жінками-матерями. Дж. Неру справедливо писав: «Якщо ви навчаєте чоловіка, ви виховуєте людини, однак якщо ви навчаєте жінку, ви виховуєте цілу сім'ю» [с. 108]. Навчання жінок грає життєво важливу і позитивну роль в розвитку нації і країни, оскільки воно забезпечує міцну основу для кращої якості життя як всередині сім'ї, так і поза домом.

  І.В. Міхель

  2020.01.013. Хоссейн Ф. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КАДРІВ В УСТАНОВАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА ПІВНІЧНО-СХОДІ ІНДІЇ.


  Ключові слова: ПІВДЕННА АЗІЯ /ІНДІЯ /ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ /ПРАВА ЖІНОК /ОСВІТА

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити