Область наук:

 • соціологічні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Соціальні та гуманітарні науки: Вітчизняна та зарубіжна література. Сер. 2, Економіка: Реферативний журнал


  Наукова стаття на тему '2019.04.037. БОССЕМАР Ж.-М., Годе M. ЄВРОПА У 2050 РОЦІ: самогубний ДЕМОГРАФИЯ. BOSSEMART J.-M., GODET M. EUROPE 2050 DEMOGRAPHIC SUICIDE // THE NEW BARCELONA POST. - 2019. - 25.02. - MODE OF ACCESS: HTTPS: // WWW.THENEWBARCELONAPOST.COM/EN/EUROPE-2050-DEMOGRAPHIC-SUICIDE/ '

  Текст наукової роботи на тему «2019.04.037. БОССЕМАР Ж.-М., Годе M. ЄВРОПА У 2050 РОЦІ: самогубний ДЕМОГРАФИЯ. BOSSEMART J.-M., GODET M. EUROPE 2050 DEMOGRAPHIC SUICIDE // THE NEW BARCELONA POST. - 2019. - 25.02. - MODE OF ACCESS: HTTPS: // WWW.THENEWBARCELONAPOST.COM/EN/EUROPE-2050-DEMOGRAPHIC-SUICIDE/ »

  ?спільнот. Це могло б сприяти підвищенню якості соціального середовища, зменшення соціально-економічної сегрегації, модернізації інфраструктури і розвитку соціального капіталу, що в свою чергу сприяло б зростанню IGM.

  По-третє, фіскальна політика може сприятливо впливати на рівень освіти і доходів шляхом мобілізації ресурсів для фінансування державних інвестицій, що сприяє зростанню відносної IGM. Відповідні заходи можуть бути спрямовані на розширення бази податку на прибуток, підвищення прогресивності оподаткування, а також на забезпечення дотримання податкового законодавства.

  О.Н. Пряжнікова

  2019.04.037. БОССЕМАР Ж.-М., Годе M. ЄВРОПА в 2050 році: самогубний ДЕМОГРАФИЯ.

  BOSSEMART J.-M., GODET M. Europe 2050 Demographic suicide // The New Barcelona Post. - 2019. - 25.02. - Mode of Access: https: // www.thenewbarcelonapost.com/en/europe-2050-demographic-suicide/

  Ключові слова: ЄС; США; Китай; Росія; демографічна криза; працездатне населення; продуктивність праці; міграція.

  Демографічна криза в Європі, пов'язаний з низькою народжуваністю і старінням населення призведе в майбутньому до безпрецедентного міграційному тиску на європейське суспільство. Дана проблема ускладнюється тим, що економісти відмовляються бачити взаємозв'язок між економічним зростанням і демографічної динамікою, вважають Ж.-М. Боссемар і М. Годе.

  Демографічні прогнози до середини XXI ст. для більшості регіонів світу розробляються і постійно переглядаються як ООН, так і Євростатом. Разом з тим на противагу тому, що станеться в США до середини століття, де населення збільшиться на 75 млн осіб, в Європі населення до 2050 р складе 500 млн осіб, скоротившись на 49 млн чоловік в групі працездатного віку (20-64 роки) . З них 11 млн осіб доведеться на Німеччину. Іспанія та Італія втратять від 7 до 8 млн потенційних трудівників. У Франції населення скоротиться менше, ніж в Німеччині. У Великобританії відбудеться з-

  припиненням населення приблизно на 10-11 млн чоловік, приблизно так, як у Німеччині. Подібна перспектива вельми тривожна, оскільки основними торговими партнерами перерахованих країн є самі країни - члени ЄС. Так, наприклад, 87% продукції, виробленої у Франції, споживається в Європі (70% споживається всередині країни, і 17% припадає на експорт).

  Прогнози демографічної ситуації в інших регіонах Землі не більше обнадійливі: якщо в Індії передбачається зростання населення на 400 млн осіб, то в Китаї, Японії і Росії населення до 2050 р скоротиться, відповідно на 38, 20 і 15 млн чоловік. Це скорочення особливо значно буде для груп населення працездатного віку - від 20 до 64 років: в Росії населення працездатного віку скоротиться на 22 млн осіб, в Японії - на 20 млн чоловік і 105 млн осіб в Китаї. У США до цього періоду кількість працездатного населення зросте приблизно на 20 млн чоловік.

  Для компенсації зазначених демографічних втрат Європі буде потрібно залучення кваліфікованих трудових ресурсів ззовні. Одним з таких джерел є Африка, населення якої становить 1,3 трлн людина, з яких 130 млн проживають в Північній Африці. Міграційний тиск на Європу буде безпрецедентним. Однак Європа не готова до такого демографічного шоку. Щоб згладити негативні наслідки цього, автори пропонують прийняти кілька мільйонів «кліматичних» біженців з Азії, а також політичних і економічних емігрантів з Африки і Близького Сходу.

  З початку 80-х років спостерігається зниження економічного зростання і продуктивності в США, Європі і Японії. І це відбувається в той час, коли все більше сильно відчуваються наслідки технологічної, інформаційної та комунікативної революції, впроваджуються нанотехнології або все ширше використовуються поновлювані енергетичні ресурси. Фахівці в області статистичного аналізу не переймаються, на думку авторів, вивченням взаємозалежності між зниженням економічного зростання і демографічною кризою в старих розвинених регіонах.

  Економісти, посилаючись на виробничу функцію Кобба -Дугласа (Cobb-Douglas production fonction), визначають економічне зростання трьома факторами: капітал, праця і технічний про-

  гресс1. На їхню думку, продуктивність є додатковим джерелом зростання, який не визначається збільшенням виробничих факторів (праці і капіталу), і пов'язують цей додаткове зростання ВВП з розвитком інформаційних технологій. Було висунуто гіпотеза, що цей додатковий фактор росту відіграє вирішальну роль в умовах, коли демографічний розрив стає все більше і більше.

  Автори пишуть, що зростання ВВП залежить від фондомісткості і чисельності працездатного населення. При цьому починаючи з середини 90-х років зростання фондомісткості набагато вище в США, ніж в країнах Європи. Зниження зростання фондомісткості в Європі, в порівнянні з США, в більшій мірі, ніж відмінності в інформаційно-комунікаційних технологіях впливають на зростання ВВП. На думку авторів, довгострокове економічне зростання в розвинених країнах буде визначатися демографічними факторами.

  З існуючим показником народжуваності, рівним 1,5, Європа до середини століття буде мати на 30% менше молодих людей, ніж в даний час. Падіння народжуваності еквівалентно для країни скорочення інвестування. Тому політика заохочення сімейної культури, спрямована на збільшення народжуваності, є довгостроковою інвестицією. Дефіцит народжуваності і його негативний вплив на економічне зростання можуть бути компенсовані зростаючими міграційними потоками. Однак такого рішення проблеми перешкоджає вихід Великобританії з ЄС і негативна реакція населення всіх країн Євросоюзу на зростаючі потоки мігрантів з країн Африки та Близького Сходу.

  Б.Г. Іванівський

  2019.04.038. МІГРАЦІЯ І ЄДНІСТЬ В ЄВРОПІ: ВИКЛИК, АЛЕ НЕ ПРОТИРІЧЧЯ.

  Migration et cohesion en Europe: un defi, pas une contradiction // l'Ifri. -2019. - Mode of acces: https://www.ifri.org/fr/publications/editoriaux-de-lifri/migration-cohesion-europe-un-defi-une-contradiction-0

  Ключові слова: ЄС; Франція; Німеччина; міграція.

  1 Автори пропустили ще один фактор - землю. - Прим. реф.


  Ключові слова: ЄС /США /КИТАЙ /РОСІЯ /ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА /ПРАЦЕЗДАТНЕ НАСЕЛЕННЯ /ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ /МИГРАЦИЯ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити