Область наук:

 • соціологічні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Соціальні та гуманітарні науки: Вітчизняна та зарубіжна література. Сер. 2, Економіка: Реферативний журнал


  Наукова стаття на тему '2019.04.014. Новотни М., КУНЦ Й. ЕЛІТНІ ТУРИСТИ ТА ЇХ ПЕРЕВАГИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ. NOVOTNA M., KUNC J. LUXURY TOURISTS AND THEIR PREFERENCES: PERSPECTIVES IN THE CZECH REPUBLIC // TURIZAM: MEdUNARODNI ZNANSTVENO-STRUcNI cASOPIS. - 2019. - VOL. 67, N 1. - P. 90-95. - MODE OF ACCESS: HTTPS://HRCAK.SRCE.HR/218379 '

  Текст наукової роботи на тему «2019.04.014. Новотни М., КУНЦ Й. ЕЛІТНІ ТУРИСТИ ТА ЇХ ПЕРЕВАГИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ. NOVOTNA M., KUNC J. LUXURY TOURISTS AND THEIR PREFERENCES: PERSPECTIVES IN THE CZECH REPUBLIC // TURIZAM: MEdUNARODNI ZNANSTVENO-STRUcNI cASOPIS. - 2019. - VOL. 67, N 1. - P. 90-95. - MODE OF ACCESS: HTTPS://HRCAK.SRCE.HR/218379 »

  ?трьома змінними - обсягом внутрішнього кредитування приватного сектора, ставленням обсягів банківських кредитів до банківських депозитів і банківської маржею (спредом між банківськими ставками по кредитах і депозитах), а економічне зростання - ВВП в розрахунку на жителя.

  Результати розрахунків показали, що в ПАР існує чітке зберігається протягом тривалого часу односпрямоване позитивний вплив розвитку фінансового сектора на енергоспоживання незалежно від того, яка з трьох характеристик розвитку фінансового сектора країни використовувалася в розрахунках. Аналогічний результат отримано і щодо впливу економічного зростання в країні на енергоспоживання, а також його впливу на розвиток фінансового сектора в тому випадку, коли для оцінки останнього використовувалася банківська маржа.

  Подальший економічний розвиток ПАР неминуче вимагатиме пошуку рішень в розвитку енергетики країни, що дозволяють задовольнити зростаючий попит на енергоспоживання.

  С.Н. Смирнов

  2019.04.014. Новотни М., КУНЦ Й. ЕЛІТНІ ТУРИСТИ ТА ЇХ ПЕРЕВАГИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ. NOVOTNA M., KUNC J. Luxury tourists and their preferences: perspectives in the Czech Republic // Turizam: medunarodni znanstveno-strucni casopis. - 2019. - Vol. 67, N 1. - P. 90-95. - Mode of access: https://hrcak.srce.hr/218379

  Ключові слова: елітний туризм; переваги туристів; соціологічні опитування; Чехія.

  В останні роки все більшого поширення в світі отримує елітний туризм, який характеризується готовністю його учасників платити високу ціну за якісні туристичні послуги, що робить цей вид туризму значущим для економіки регіонів. Розробка маркетингових стратегій розвитку послуг для туристів преміум-сектора повинна грунтуватися на виявленні їх переваг, що може бути зроблено шляхом проведення соціологічних опитувань.

  Таке опитування в Чехії, де попит на елітний туризм став формуватися порівняно недавно, був проведений авторами статті в

  листопаді 2016 - квітні 2017 р Опитувальники були розіслані по електронній пошті 2671 клієнтам турагенства Бе1іхеа (офіси в Празі і Брно), яке з 1995 р спеціалізується на організації персональних преміум-турів. Були отримані 425 валідних анкет, або 16% загального числа розісланих. У вибірці були представлені мешканці всіх регіонів Чехії, проте майже 1/3 клієнтів турагентства вказали в якості місця свого проживання Прагу.

  У статево-віковою структурою відповіли виділялися чоловіки у віці від 35 до 49 років (21% загального числа респондентів) і від 50 до 59 років (18%). Більше 60% респондентів закінчили вищі навчальні заклади. Абсолютна більшість респондентів і / або членів їх домогосподарств (86%) мали регулярний дохід від зайнятості.

  Слід зазначити, що респонденти по-різному трактували саме поняття «елітний туризм». Якщо для молодших учасників опитування воно асоціювалося з поїздкою, в яку «все включено», то особи у віці старше 50 років вважали елітної поїздкою тур, сформований за індивідуальним замовленням.

  Відповідаючи на питання про логістику поїздок, 52% респондентів зазначили, що вважають за краще тури «все включено» і індивідуальні замовні тури, 40% вважають за краще отримувати послуги з перельотів і розміщення, а програми свого перебування складати самостійно. Тільки 8% респондентів прагнуть організувати весь тур самостійно.

  Респондентам було запропоновано визначити типи туристських поїздок, де вони хотіли б отримувати послуги преміум-класу, при цьому кожен з них оцінювався за бальною шкалою від одного ( «найбільш переважно») до п'яти ( «найменш переважно»). За результатами обробки опитувальних листів було отримано таку ранжируваних ряд дестинацій (поїздок): дестинації, де є пляж і море (79,8% респондентів поставили такі дестинації на перше місце, а середній бал склав 1,39), природа і пам'ятки (відповідно 52 , 5% і 1,72), культурні та історичні об'єкти (18,6% і 2,44), гори та гірськолижні траси (13,4% і 3,38), круїзи преміум-класу і яхтовий туризм (10,1 % і 3,39) і міський туризм (4% і 3,48).

  Для більш ніж 90% учасників елітного сектора туризму його основною причиною є відпочинок, для більш ніж 2/3 - знайомство з туристської дестинації, для майже 35% - можливість заняття

  спортом1. Найбільш популярні для респондентів напрямки елітного туризму перебували на узбережжі і островах Індійського і Тихого океанів і Карибського моря.

  Більше 2/3 відповіли здійснюють одну туристичну поїздку преміум-класу не частіше ніж один раз на рік, оскільки на більше число поїздок не вистачає або фінансових коштів, або часу. Поїздки здійснювалися в основному поза періодом туристичного сезону в Чехії. Число ночівель в поїздці майже у 3/4 респондентів коливається в інтервалі від восьми до 15, а більш ніж у 1/5 - від п'яти до восьми.

  Що стосується бюджету елітної туристичної поїздки, що включає сім діб, то майже половина респондентів відзначили, що вони хотіли б вкластися в 2800 євро, а більш 1/3 - в 28004000 євро. При цьому жінки є більш економними в порівнянні з чоловіками: якщо 56% чоловіків готові були витратити на поїздку понад 2800 євро, то частка таких жінок становила 46%. Профіль споживачів послуг елітного туризму, які проживають в Чехії, відрізняється від таких в економічно розвинених європейських країнах. Так, за даними соціологічних обстежень, 52% жителів Чехії пред'являють попит на індивідуальні замовні тури, в той час як в згаданих країнах ця частка істотно вище - 69%. Бюджети поїздок в розрахунку на одного туриста складають відповідно до 2800 євро (у 45% респондентів) і 510 тис. Євро (у 54% респондентів). У Чехії 72% респондентів роблять лише одну елітну туристичну поїздку в рік тривалістю 8-15 днів, в той час як 47% респондентів в європейських країнах - чотири і більше таких поїздок тривалістю десять днів. Однак при сприятливій економічній ситуації в країні відмінності між елітними туристами в Чехії та інших європейських країнах будуть згладжуватися.

  С.Н. Смирнов

  1 Респондент міг вказати кілька варіантів відповідей, в зв'язку з чим їх сума перевищує 100%. - Прим. реф.


  Ключові слова: ЕЛІТНИЙ ТУРИЗМ /ПЕРЕВАГИ ТУРИСТІВ /СОЦІОЛОГІЧНІ ОПИТУВАННЯ /ЧЕХІЯ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити