Область наук:

 • Філософія, етика, релігієзнавство

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Соціальні та гуманітарні науки. Вітчизняна і зарубіжна література. Сер. 3, Філософія: Реферативний журнал


  Наукова стаття на тему '2019.04.005. УОЛГЕМАТ Дж.Р., Хікс Т., Агосто В. РОЗКРИТТЯ допущені в синтезі ДОСЛІДЖЕНЬ: КРИТИЧНЕ ПІДХІД ДО синтез КОНСТРУКЦІЙ. WOLGEMUTH J.R., HICKS T., AGOSTO V. UNPACKING ASSUMPTIONS IN RESEARCH SYNTHESIS: A CRITICAL CONSTRUCT SYNTHESIS APPROACH // EDUCATIONAL RESEARCHER. - N.Y., 2017. - VOL. 46, N 3. - P. 131-139 '

  Текст наукової роботи на тему «2019.04.005. УОЛГЕМАТ Дж.Р., Хікс Т., Агосто В. РОЗКРИТТЯ допущені в синтезі ДОСЛІДЖЕНЬ: КРИТИЧНЕ ПІДХІД ДО синтез КОНСТРУКЦІЙ. WOLGEMUTH J.R., HICKS T., AGOSTO V. UNPACKING ASSUMPTIONS IN RESEARCH SYNTHESIS: A CRITICAL CONSTRUCT SYNTHESIS APPROACH // EDUCATIONAL RESEARCHER. - N.Y., 2017. - VOL. 46, N 3. - P. 131-139 »

  ?Проза Пола Остера орієнтована на духовне пізнання світу, письменник проводить думку про ідеальний рівновазі, яке Остер-автор бажає знайти, зіставивши ефемерне минуле і обнадійливе майбутнє для своїх персонажів. Він розмірковує про багатогранність особистості, що дає йому можливість жити в сучасному світі, бути частиною людської спільноти. У романі таку ж можливість Остер надає і свого читача -вибір життєвого шляху за рахунок спільної творчості (письменник -чітатель).

  Роман «Подорожі в скріпторіуме» - це книга про пам'ять, сюжет якої замикається на тому, що герой сідає писати той же самий текст, який знайшов на початку роману разом з фотографіями і чистими листами на столі.

  Список літератури

  1. Мистецтво жити. Бесіда з Полом Остером // Іноземна література. - М., 2005. - № 3. - С. 285-286.

  2. Auster P. Travels in the Scriptorium. - N.Y .: Henry Holt and Co, 2007. - 160 p.

  3. Cabo Aseguinolaza F. The spatial turn in literary historiography. - Mode of access: https://doc.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1903&context = clcweb (last download: 04.07.2019).

  4. Juvan M. From spatial turn to GIS-Mapping of literary cultures // European review. -Cambridge: Cambridge university press, 2015. - Vol. 23, N 1. - P. 81-96.

  5. Hassan I.H. The postmodern turn: essays in postmodern theory and culture. -Columbus: Ohio state univ. press, 1987. - 267 p.

  6. Hess-Luttich E.W.B. Spatial turn: On the concept of space in cultural geography and literary theory. - Mode of access: http://ojs.meta-carto-semiotics.org/index. php / mcs / article / view / 21 (last download: 04.07.2019).

  2019.04.005. УОЛГЕМАТ Дж.Р., Хікс Т., Агосто В. РОЗКРИТТЯ допущені в синтезі ДОСЛІДЖЕНЬ: КРИТИЧНЕ ПІДХІД ДО синтез КОНСТРУКЦІЙ. WOLGEMUTH JR., HICKS T., AGOSTO V. Unpacking assumptions in research synthesis: A critical construct synthesis approach // Educational researcher. - N.Y., 2017. - Vol. 46, N 3. - P. 131-139.

  Ключові слова: змішані методи дослідження; мета-аналіз; герменевтичний коло.

  Дж. Р. Уолгемат, В. Агосто (співробітники Університету Південної Флориди, США) і Т. Хікс (співробітник Канзаського університету, США) відзначають, що послідовники синтетичного методу в сфері освіти спираються на численні емпіричні дослідження. У статті ставляться наступні методологічні питання. Яка методологія тягне за собою нове розуміння проблеми, відмінне від інших? Які принципи дозволяють подумати, зробити висновок, рекомендувати по-іншому? Як можна прийти до іншому формулюванні проблеми і її рішення? Результати емпіричних досліджень об'єднуються в якісь ідеальні конструкції, які шляхом порівняння один з одним формують наукову концепцію. «Як невід'ємні елементи теорії, конструкції характеризуються тим, як вони пов'язують абстракції з спостерігаються явищами соціального, історичного, політичного і культурного порядку» (с. 131). У процесі дослідження зазначені конструкції включають в себе дисциплінарні припущення про те, які наслідки мають значення і для кого. Наприклад, в сфері освіти мають місце такі конструкції, як «високі досягнення», «неперспективні» і «готові до успішної кар'єри», які формуються на основі припущень про студентів і можуть мати суттєве значення для їх подальшої долі.

  З точки зору прихильників герменевтического підходу, важливу роль грає та обставина, яким чином формулюється проблема і до яких рішень призводить та чи інша формулювання. Наприклад, з медичної точки зору синтетичний підхід до «людям з обмеженими можливостями» має медичні наслідки, а з соціальної позиції - соціальні наслідки. Соціальний, політичний або культурний підходи до поняття «люди з обмеженими можливостями» виявляють герменевтична коло, в рамках якого за допомогою синтетичного методу виявляються можливі рішення проблеми. Синтетичний метод відрізняє від інших концепцій системного підходу наявність принципу методологічного виключення. Згідно з цим принципом, предметом метааналізу можуть бути не всі результати досліджень, хороші, погані або нейтральні, а ті, які відповідають певним науковим вимогам. Послідовники цього методу використовують як кількісні, так і

  якісні методи наукового пошуку. «Мета синтетичного методу - узагальнити і оцінити результати емпіричних досліджень» (с. 132).

  Дж.Р. Уолгемат, В. Агосто і Т. Хікс приходять до висновку, що необхідно більш широке розуміння синтетичного методу, розуміння, яке б включало в себе герменевтична коло, в рамках якого з'являються можливості нової постановки і рішення проблем в сфері освіти. Принцип методологічного виключення заснований на дисциплінарних та соціально-політичних припущеннях про те, що слід вважати «обгрунтованим» дослідженням. Висновки, зроблені за допомогою синтетичного методу, формуються на основі цих припущень.

  О.В. Лєтов


  Ключові слова: ЗМІШАНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ /МЕТА-АНАЛІЗ /герменевтичного кола

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити