Освіта і право
Наукова стаття на тему '12 -я Всеросійська науково-практична конференція з міжнародною участю «Правове забезпечення соціальної справедливості в умовах цифровізації» (19 лютого 2020 р м.Москва, Московський гуманітарний університет) '

Текст наукової роботи на тему «12-а Всеросійська науково-практична конференція з міжнародною участю« Правове забезпечення соціальної справедливості в умовах цифровізації »(19 лютого 2020 р м.Москва, Московський гуманітарний університет)»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

G ^ КОНФЕРЕНЦІЯ ^ D

12-я Всеросійська науково-практична конференція з міжнародною участю «Правове забезпечення соціальної справедливості в умовах цифровізації» (19 лютого 2020 р м.Москва, Московський гуманітарний університет)

19 лютого 2020 року в Московському гуманітарному університеті відбулася 12-я Всеросійська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена Всесвітньому дню соціальної справедливості.

The 12th All-Russian scientific and practical conference with the international participation «Legal support of social justice

in the conditions of digitalization »(on February 19, 2020 року, Moscow, the Moscow humanities university)

On February 19, 2020 року, the 12th All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation dedicated to the World Day of Social Justice was held at the Moscow Humanitarian University.

Співзасновниками конференції виступили: Московський гуманітарний університет, Міжнародний союз юристів, Союз юристів Москви і Асоціація юридичних вузів. Інформаційну підтримку конференції здійснювала компанія КонсультантПлюс.

26 листопада 2007 року Генеральна Асамблея ООН в резолюції № A / RES / 62/10 запропонувала державам-учасникам проводити заходи в інтересах суспільного розвитку і відзначатиме 20 лютого як святковий день з метою збільшення зусиль у викоріненні злиднів, забезпечення зайнятості, гідної праці, ген- Дерно рівноправності.

У всьому світі почали відзначати Всесвітній день соціальної справедливості вперше в 2009 році. З цього ж часу юридичний факультет Московського гуманітарного університету став проводити міжнародні науково-практичні

ОСВІТА І ПРАВО № 1 • 2020

конференції, присвячені цій даті, на яких збиралися представники Інформаційного центру ООН, Бюро МОП, відомі вчені в галузі філософії, історії, економіки, дер-дарствоведенія, юриспруденції та обговорювали актуальні проблеми, спрямовані на досягнення соціальної справедливості, миру і співпраці.

Беручи до уваги перехід Росії до розвитку цифрової економіки, обрана тема конференції «Правове забезпечення соціальної справедливості в умовах цифровізації». Проблеми цифровізації в 2020 році стали головною темою всіх наукових досліджень, що проводяться в Московському гуманітарному університеті.

Від імені керівництва Університету учасників конференції привітала проректор з науки, доктор філософських наук, доктор культурології, професор А.В. Костіна.

У своєму виступі вона наголосила на актуальності обговорюваних на конференції проблем і підкреслила, що цифровизация є безумовно кроком вперед у розвитку російської економіки і всіх сфер державного і суспільного життя, проте, одночасно з'являються нові виклики і загрози в забезпеченні прав людини на збереження персональних даних, на особисту і сімейну таємницю, таємницю листування. За цими та іншими напрямами забезпечення прав людини має бути ще багато працювати, в тому числі фахівцям у сфері юриспруденції.

Від імені Міжнародного союзу юристів учасників конференції привітав заступник Голови Союзу О.М. Пєсков, який одночасно є членом Ради директорів Асоціації спортивного права.

Він також звернув увагу на актуальність теми конференції для сучасної Росії, підкреслив, що домогтися соціальної справедливості в нашій державі поки складно, зважаючи на неприпустиме розшарування народу: майже 20 мільйонів людей живуть за межею бідності, а окремі керівники великих компаній отримують заробітну плату за кілька мільйонів рублів в день. Але держава і Президент Російської Федерації поставили завдання боротьби з бідністю, намічено цілу низку заходів щодо підвищення життєвого рівня населення, в числі яких підвищення мінімального розміру оплати праці, який не повинен бути нижче прожиткового мінімуму, систематична індексація пенсій і заробітної плати, збільшення допомоги на дітей і ряд інших заходів

У своєму виступі він також розповів про діяльність Міжнародного союзу юристів, про плани, які намічені Союзом на 2020 рік, про співпрацю з Московським гуманітарним університетом і його юридичним факультетом та побажав учасникам конференції творчих успіхів.

Від імені Союзу юристів Москви учасників конференції привітав виконуючий обов'язки Голови Союзу М.В. Вільха-ський

Він наголосив на актуальності теми конференції, розповів про плани Союзу юристів Москви у відстоюванні прав жителів столиці, про співпрацю з юридичним факультетом Московського гуманітарного університету. Максим Володимирович ВІЛЬХОВСЬКЕ викладає на факультеті, декан юридичного факультету Т.А. Сошникова є членом Президії Спілки юристів Москви, Союз допомагає студентам при проходженні ними різних видів практики, сприяє в працевлаштуванні випускників факультету. У 2020 році Союз юристів Москви відзначатиме своє 30-річчя і запросив учасників конференції на урочистий захід, присвячений цьому ювілею.

Конференцію вела декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор, академік Центральної Європейської академії науки, літератури і мистецтва (Сорбонна, Париж) Т.А. Сошникова

ОСВІТА І ПРАВО № 1 • 2020

З доповіддю на тему «Питання соціальної справедливості в контексті Порядку денного ООН у сфері сталого розвитку» перед учасниками конференції виступила заступник Директора Інформаційного центру ООН М А. Мельникова.

Вона детально розповіла про Порядку денному ООН у сфері сталого розвитку, охарактері-

ОСВІТА І ПРАВО № 1 • 2020

поклику цілі сталого розвитку (Цур), серед яких головна мета - ліквідація бідності! Держави визнають, що заходи по ліквідації бідності повинні прийматися паралельно зусиллям по нарощуванню економічного зростання і вирішення цілого ряду питань в галузі освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та працевлаштування, а також боротьбі зі зміною клімату та захисту навколишнього середовища.

Відкрив наукову дискусію доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки РФ, завідувач кафедри теорії та історії держави і права та політології юридичного факультету МГУ ім. М.В. Ломоносова М.Н. Марченко, який в даний час входить до складу робочої групи з підготовки пропозицій про внесення поправок до Конституції Російської Федерації ».

Він підкреслив, що пропоновані поправки до Основного закону країни спрямовані на досягнення соціальної справедливості. Членами робочої групи, політичними партіями, населенням Росії запропоновано вже більше 500 поправок, але більшість з них не мають потреби в конституційному закріпленні. «Ми правимо фундамент, основу, на якій повинні зводитися стіни», -зазначив виступає, з багатьох питань можуть бути прийняті федеральні закони або закони суб'єктів Російської Федерації. Вмістити все правове регулювання в Конституцію неможливо, та й не потрібно. Головне, що в ній залишаються непорушні основи, закріплені в главах1, 2 і 9 чинної Конституції Росії.

Завідувач кафедри теорії та історії держави і права та політології юридичного факультету МГУ ім. М.В. Ломоносова М.Н. Марченко, професор Університету К.Д. Крилов, професор Т.А. Сошникова і кандидат юридичних наук А.Н. Пєсков є членам координаційної ради Міжнародного союзу юристів.

Від імені Асоціації юридичних вузів на конференції виступив Президент Асоціації, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту держави і права РАН, професор Московського університету ім. С.Ю. Вітте, Заслужений діяч науки Російської Федерації С.М. Бабурін.

Асоціація юридичних вузів багато років співпрацює з Московським гуманітарним університетом, який в грудні 2019 року відзначив свій ювілей - 75 років його діяльності, як організації вищої освіти. У зв'язку з цією датою С.Н. Бабурін нагороджений Почесною грамотою Університету, яку вручила йому декан юридичного факультету, професор Т.А. Сошникова.

Тема доповіді Бабуріна С.Н. наступна: «Принцип справедливості в інтеграційному конституционализме», він є прихильником прийняття нової Конституції, вважає, що головне завдання основного закону країни - збирання, інтеграція російського народу. На думку виступаючого, принцип справедливості також має бути відображений в Конституції Російської Федерації, саме в його першому розділі, яку зараз змінювати не можна.

Доктор юридичних наук, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Московського державного юридичного університету імені О.Е. Кутафина (МДЮА), науковий керівник юридичного факультету Московського гуманітарного університету, Голова Московського товариства трудового права та права соціального забезпечення К.Д. Крилов присвятив свій виступ вдосконалення міжнародно-правового регулювання просування до соціальної справедливості. Він звернув увагу на нові ініціативи Міжнародної організації праці, як однієї з провідних організацій ООН, в області правового регулювання сфери праці майбутнього, запобігання насильству на робочому місці, подолання нерівності в сфері праці, досягнення гідної праці і зайнятості.

ОСВІТА І ПРАВО № 1 • 2020

Відомий юрист - міжнародник Б.М. Ашавскій, кандидат юридичних наук, професор кафедри міжнародного та європейського права Інституту законодавства і порівняльного правознавства при Уряді РФ звернув увагу присутніх на значення утвердження принципів верховенства права на національному та міжнародному рівнях для забезпечення соціальної справедливості. Росія не може не виконувати зобов'язання міжнародних договорів, які вона підписала, конвенцій, які їй ратифіковані. Міркування про пріоритет міжнародного права над Конституцією РФ походять від нерозуміння деяких представників суспільства. Росія - суверенна держава, вона ніколи не ратифікує міжнародний акт, якщо він суперечить Конституції. Але якщо цей акт Росією підписано, то його неможливо не виконувати, підкреслив виступаючий.

На конференції виступив молодий вчений, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та історії Університету «Синергія», випускник юридичного факультету Московського гуманітарного університету Р.С. Осін (в центрі фото)

З дуже цікавим, оригінальним доповіддю, який називався «Принципи справедливості та законності як основа реалізації моделі« good governance »» виступила доктор юридичних наук, професор Вищої Школи Права Казахського гуманітарно-юридичного університету імені М.С. Нарікбаева (Нур-Султан, Казахстан) И.У. Аубакирова. Вона вважає, і з нею важко не погодитися, що управління державою має бути націлене на загальне благо. При цьому фундаментальним вимогою подібного управління є опора на справедливість і законність, які й покликані виступати вимірювачами його якості і людино-орієнтованості.

Тема його виступу називалася «Конституційна реформа: цілі та значення для російської держави і суспільства (соціально-політичний аспект)». На його думку, Конституцію реформувати потрібно, але в ній повинні переважати ідеї соціалізму.

На конференції в цілому виступило понад 50 осіб, представники Інституту держави і права РАН, Інституту законодавства і порівняльного правознавства при Уряді Російської Федерації, Університету прокуратури РФ, представники Республіки Білорусь, Луганській народної республіки, студенти, магістранти, аспіранти.

Крім пленарного засідання було організовано роботу трьох секцій. Секцію вузів, що входять до складу Асоціації юридичних вузів, очолив Президент Асоціації С.Н. Бабурін

ОСВІТА І ПРАВО № 1 • 2020

Засідання молодіжної секції вели доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету АНО ВО «Московський гуманітарний університет» Максимова О.Д. і кандидат юридичних наук доцент кафедри цивільного процесу та соціальних галузей права АНО ВО «Московський гуманітарний університет», професор кафедри права Академії ВЕГУ Чечуліна А.А.

Секцію «Індикатори соціальної справедливості» вела кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник сектора прав людини Інституту держави і права РАН Колотова Н.В.

При підведенні підсумків конференції її учасники висловили слова подяки за прекрасно організовану конференцію і можливість участі в такому важливому науковому заході.

Т.А. Сошникова

ОСВІТА І ПРАВО № 1 • 2020


Завантажити оригінал статті:

Завантажити