У статті на основі аналізу норм адміністративного та митного законодавства автором внесені пропозиції щодо вдосконалення положень, що регулюють застосування строків давності залучення до адміністративної відповідальності осіб за порушення митних правил і питань проведення митними органами перевірки після випуску товарів.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Гречкина Ольга Володимирівна


PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE PRODUCTION FOR THE VIOLATION THE CUSTOMS REGULATIONS

In the article on the basis of analysis of norms of administrative and custom legislation an author suggestions are brought in on perfection of positions, regulative application of terms of remoteness of bringing in to administrative responsibility of persons for violation of custom rules and questions of realization custom organs verifications after producing of the goods.


Область наук:
 • право
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Прогалини в українському законодавстві. юридичний журнал

  Наукова стаття на тему '11. 4. Проблеми адміністративного провадження у справах про порушення митних правил '

  Текст наукової роботи на тему «11. 4. Проблеми адміністративного провадження у справах про порушення митних правил »

  ?11.4. ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

  Гречкина Ольга Володимирівна, к.ю.н., доцент. Місце роботи: кафедра конституційного та адміністративного права, Південно-Уральський державний університет. e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Анотація: У статті на основі аналізу норм адміністративного та митного законодавства автором внесені пропозиції щодо вдосконалення положень, що регулюють застосування строків давності притягнення до адміністративної відповідальності осіб за порушення митних правил і питань проведення митними органами перевірки після випуску товарів.

  Ключові слова: термін давності, триваюче правопорушення, адміністративна відповідальність, порушення митних правил.

  PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE PRODUCTION FOR THE VIOLATION THE CUSTOMS REGULATIONS

  Grechkina Olga Vladimirovna, PhD in law, associate professor. Place of employment: South-Urals state university, administrative and constitutional law chair. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Annotation: In the article on the basis of analysis of norms of administrative and custom legislation an author suggestions are brought in on perfection of positions, regulative application of terms of remoteness of bringing in to administrative responsibility of persons for violation of custom rules and questions of realization custom organs verifications after producing of the goods.

  Keywords: term of remoteness, lasting offence, administrative responsibility, violation of custom rules.

  Провадження у справах про порушення митних правил здійснюється митними органами не інакше як на підставах і в порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП РФ), і в зв'язку з адміністративним правопорушенням.

  У межах компетенції та відповідно до ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ митні органи складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачених главою 16-ій, а саме - частинами 1 і 3 ст. 16.1 і ст. ст. 16.2 - 16.23 КоАП РФ.

  Восьмирічна правозастосовна практика, пов'язана із залученням осіб до відповідальності за порушення митних правил, виявила переваги і недоліки КоАП РФ, зокрема тих його норм, які визначають порядок провадження у справах про порушення митних правил, правила визначення триваючого правопорушення, терміни давності притягнення до адміністративної відповідальності та ін.

  Так, в нормах КоАП РФ не міститься визначення триває адміністративного правопорушення, а також критеріїв, що дозволяють віднести конкретні види адміністративних правопорушень до категорії тривають. У законі немає і переліку тривають адміністративних правопорушень.

  Разом з тим, визначення триває адміністративного правопорушення сформульовано в пункті 14

  постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 24 березня 2005 № 5. Згідно з цим визначенням «триваючим є таке адміністративне правопорушення (дія або бездіяльність), яке виражається в тривалому безперервний-ся невиконанні чи неналежному виконанні передбачених законом обов'язків» 1. При цьому такі обов'язки можуть бути покладені і іншим нормативно-правовим актом, а також правовим актом ненормативного характеру, наприклад, поданням прокурора, приписом органу (посадової особи), який здійснює державний нагляд (контроль).

  Аналіз митних правопорушень, передбачених 16-ій главою КпАП РФ, дозволяє прийти до висновку про те, що тривають серед них можна назвати, наприклад, такі як: «Незаконні користування або розпорядження умовно випущеними товарами або незаконне користування заарештованими товарами» (ст. 16.20 КоАП РФ); «Незаконні придбання, користування, зберігання або транспортування товарів і (або) транспортних засобів» (ст. 16.21 КоАП РФ); «Незаконне здійснення діяльності у галузі митної справи» (ст. 16.23 КоАП РФ).

  Виділення тривають правопорушень із загального переліку митних правопорушень засновано, в першу чергу, на застосуванні таких критеріїв, як місце і час. Так, місцем порушення правових приписів, встановлених 16-ій главою КоАП РФ, є митний кордон, зона митного контролю, огляду і т.п2.

  Перераховані вище тривають правопорушення в галузі митної справи, як правило, відбуваються на митній території Російської Федерації, тобто поза місцями, іменованих митним кордоном, зоною митного контролю, огляду. Для таких дій як користування, розпорядження, зберігання, транспортування або незаконне здійснення діяльності в галузі митної справи, митного законодавства не встановлені тимчасові характеристики.

  У свою чергу для багатьох інших дій учасників зовнішньоекономічної діяльності законом передбачено і встановлені номінальні терміни їх здійснення. До таких дій можна віднести, наприклад, декларування (подача митної декларації), доставка, уявлення документів і відомостей, звітність, вивезення або ввезення товарів тимчасово ввезених товарів і транспортних засобів. Однак невиконання передбаченої нормативно-правовим актом обов'язки до встановленого в ньому терміну не є триваючим адміністративним правопорушенням. Строк давності притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, за якими передбачена нормативно-правовим актом обов'язок не була виконана до визначеного в ньому терміну, починає текти з моменту настання зазначеного терміну. У зв'язку з цим не можна визнати триваючими такі, наприклад, правопорушення, як: «Недек-

  1 Постанова Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 24 березня 2005 року № 5 «Про деякі питання, що виникають у судів при застосуванні Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення» (зі зм. Від 11 листопада 2008р.) // Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. № 6. 2005.

  2 Сєрков П.П. Адміністративні правопорушення: кваліфікує-

  ція і призначення покарань: наук.-практ. посібник. - М .: Норма, 2010. З 55.

  ларірованіе або недостовірне декларування товарів і (або) транспортних засобів »(ст. 16.2 КоАП РФ); «Недекларування або недостовірне декла-

  рірованіі фізичними особами іноземної валюти або валюти Російської Федерації »(ст. 16.4 КоАП РФ); «Недоставляння, видача (передача) без дозволу митного органу або втрата товарів або документів на них» (ст. 16.9 КоАП РФ); «Недотримання

  термінів подання митної декларації або подання документів і відомостей »(ст. 16.12 КоАП РФ); «Неподання в митний орган звітності» (ст. 16.15 КоАП РФ); «Невивезення або нездійснення зворотного ввезення товарів і (або) транспортних засобів фізичними особами» (ст. 16.18 КоАП РФ).

  З'ясування чіткого визначення триваючого правопорушення нерозривно пов'язане з питаннями обчислення строків давності притягнення до адміністративної відповідальності. Так, відповідно до ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ при триваючому адміністративне правопорушення терміни, передбачені частиною першою цієї статті, починають обчислюватися з дня виявлення адміністративного правопорушення. Днем виявлення триваючого адміністративного правопорушення вважається день, коли посадова особа, уповноважена складати протокол про адміністративне правопорушення, виявило факт його скоєння.

  Митним законодавством закріплено право митного органу здійснювати перевірку достовірності заявлених при митному оформленні відомостей після випуску товарів і (або) транспортних засобів, а саме - протягом одного року з дня втрати товарами статусу перебувають під митним контролем3. Таку перевірку після випуску товарів митні органи мають право проводити за допомогою застосування форм митного контролю, передбачених главою 35 Митного кодексу Російської Федерації (далі ТК РФ). Формами митного контролю є: перевірка документів і відомостей; усне опитування; отримання пояснень; митне спостереження; митний огляд товарів і транспортних засобів; митний огляд товарів і транспортних засобів; особистий огляд; перевірка маркування товарів спеціальними марками, наявності на них ідентифікаційних знаків; огляд приміщень і територій; митна ревізія.

  Разом з тим далеко не всі з перерахованих форм митного контролю можуть здійснюватися після випуску товарів. Аналіз статей 367-376 ТК РФ дозволяє зробити висновок, що такі форми контролю, як: перевірка документів і відомостей, митне спостереження, митний огляд товарів і транспортних засобів і особистий огляд не можуть проводитися митними органами після випуску товарів у вільний обіг, так як вони повинні здійснюватися або під час митного оформлення, або під час перевезення товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, або при подачі митної декларації. Однак норми, що встановлюють застосування таких форм митного контролю, як: отримання пояснень, митний огляд товарів і транспортних засобів, перевірка маркування товарів спеціальними марками, наявності на них ідентифікаційних знаків, огляд приміщень і територій не містять заборони, а, отже, дані

  3 Див. Ч. 2 ст. 361 Митного кодексу Російської Федерації // Відомості Верховної Ради Федераціі.2003. №22. Ст. 2066.

  форми митного контролю можуть застосовуватися після випуску товарів. Лише одна норма ТК РФ, що встановлює порядок і умови застосування такої форми митного контролю, як митна реви-зія4, досить чітко позначає можливість застосування цієї форми митного контролю після випуску товарів.

  Таким чином, якщо протягом одного року з дня втрати товарами статусу перебувають під митним контролем в ході проведення митної ревізії буде встановлено факт вчинення триваючого митного правопорушення, тоді термін давності притягнення до адміністративної відповідальності буде обчислюватися з дня виявлення адміністративного правопорушення. Таким днем ​​буде день завершення проведення перевірки і негайного складання акту про результати проведення митної ревізії.

  У зв'язку з цим цікавим видається пропозиція професора Н.Г.Саліщевой. Відзначаючи новелу в застосуванні норм ст. 4.5 КоАП РФ про встановлення строків давності притягнення до адміністративної відповідальності з дня набрання законної сили рішенням комісії антимонопольного органу за правопорушення, передбачені ст.ст. 14.9, 14.31-14.33 КоАП РФ, автор говорить про можливість встановлення аналогічного правила стосовно порушень законодавства про експортний та валютний контроле5.

  З огляду на специфіку правозастосовної діяльності митних органів, зокрема нормативно врегульовану можливість проведення перевірки після випуску товарів і (або) транспортних засобів, на наш погляд, така сама процедура слід встановити стосовно порушень митних правил і доповнити ч. 6 ст. 4.5 КоАП РФ зазначенням на статті. 16.20, 16.21, 16.23 КоАП РФ.

  Разом з тим, видається помилковим пропозицію автора про доцільність виключення антимонопольного законодавства з переліку галузей законодавства, про порушення яких допускається проведення адміністративного розслідування. На думку автора дії комісії антимонопольного органу щодо встановлення факту порушення антимонопольного законодавства по суті справи являють собою специфічний вид адміністративного розслідування. Безсумнівно, це специфічний вид адміністративного розслідування, вид - як частина адміністративного розслідування, але не адміністративне розслідування в звичайному нормативному розумінні його змісту з тим повним обсягом повноважень державних органів, який надається їм законом після порушення справи про адміністративне правопорушення.

  Рівне положення відноситься і до порушень митного законодавства. Так, відповідно до митного законодавства при проведенні митної ревізії митні органи мають право отримувати доступ в межах своєї компетенції до баз і банків даних автоматизованих інформаційних систем особи, що перевіряється; вимагати безоплатного подання будь-якої документації і інформації; оглядати

  4 Див. Ст. 376 Митного кодексу Російської Федерації // Відомості Верховної Ради Федераціі.2003. №22. Ст. 2066.

  5 Салищева Н.Г. Про деякі тенденції розвитку законодавства про адміністративну відповідальність в Росії в сучасний період // Адміністративне право і процес. 2009.

  № 5. С. 8.

  приміщення і території, що перевіряється; проводити огляд і огляд товарів; проводити інвентаризацію товарів; проводити вилучення товарів або накладати на них арешт. Це далеко не повний перелік процесуальних дій і заходів адміністративно примусу, який має право проводити митний орган в рамках адміністративного розслідування, здійснюваного в ході провадження у справі про адміністративне правопорушення. У зв'язку з цим виняток антимонопольного, митного законодавства з переліку галузей законодавства, про порушення яких допускається проведення адміністративного розслідування, не дозволить уповноваженим органам всебічно, повно і об'єктивно дослідити всі докази справи.

  У свою чергу право митного органу здійснювати перевірку відомостей після випуску товарів протягом одного року з дня втрати товарами статусу перебувають під митним контролем не обмежується переліком тривають правопорушень. Митне законодавство не містить норми, яка забороняє митним органам проводити перевірку після випуску товарів у відношенні інших фактів порушення митних правил. Наприклад, при виявленні факту недостовірного декларування товарів (дане правопорушення по вищезгаданим причин не відноситься до триваючих правопорушень) митні органи небезпідставні проводити митний контроль шляхом перевірки відомостей, що підтверджують випуск товарів, або шляхом перевірки наявності на товарах маркування чи інших ідентифікаційних знаків, протягом одного року з дня втрати товарами статусу перебувають під митним контролем. У цьому випадку, згідно з чинним законодавством про адміністративні правопорушення, строк давності притягнення до адміністративної відповідальності обчислюється з моменту подачі декларації, в якій вказані недостовірні відомості, що послужили підставою для звільнення від сплати митних зборів, податків або для заниження їх розміру. Зрозуміло, що не тільки виявлення такого факту, а й адміністративне розслідування і розгляд такої справи повинні укладатися в означений річний термін давності притягнення до адміністративної відповідальності. В іншому випадку винна особа може піти від відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. Не випадково останнім часом митні органи активно ініціюють питання про встановлення в законодавстві трирічного терміну проведення перевірки після випуску то-варов6.

  Звісно ж, що збільшення до трьох років терміну перевірки достовірності відомостей після випуску товарів слід пов'язувати з вимогами положень адміністративного та кримінального законодавства Російської Федерації. Федеральний законодавець, здійснюючи правове регулювання на підставі статей 71 і 72 Конституції Російської Федерації, встановив як адміністративну, так і кримінальну відповідальність за порушення правил переміщення товарів і транспортних засобів і визначили відповідні склади правопорушень і санкції за їх вчинення. Відповідно, якщо кримінальну законо-

  6 Наказ ФМС Росії від 01 жовтня 2008р. № 1221 «Про рішення колегії ФМС Росії від 29 серпня 2008р. «Про проект концепції митного оформлення і митного контролю в місцях, наближених до державного кордону Російської Федерації» »// Документ офіційно опублікований не був.

  давство Російської Федерації за злочини в сфері митної регулірованія7 (за винятком ст. 194 КК РФ - «Ухилення від сплати митних платежів, що стягуються з організації або фізичної особи») встановлює 6-річний термін давності притягнення до кримінальної відповідальності, то законодавство Російської Федерації про адміністративні правопорушення встановлює 1-річний термін давності притягнення особи до адміністративної відповідальності.

  У зв'язку з цим можливість проведення форм митного контролю після випуску товарів, тобто з дня втрати товарами статусу перебувають під митним контролем, необхідно встановлювати за ознакою відмежування конкуруючих норм даних галузей законодавства. Такою ознакою є великий розмір, встановлений в даний час як вартість незаконно переміщених товарів в сумі, що перевищує 250 тисяч рублей8. Тому, в разі виявлення факту незаконного переміщення товарів і транспортних засобів, вартість яких перевищує встановлений законом великий розмір, певні форми митного контролю можуть здійснюватися протягом трьох років з дня втрати товарами статусу перебувають під митним контролем, і особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності за відповідною статтею Кримінального кодексу Російської Федерації. Якщо ж вартість незаконно переміщених товарів не перевищує встановлений законом великий розмір, тоді особа підлягає притягненню до адміністративної відповідальності. В даному випадку виявлення факту порушення митних правил після закінчення одного року не спричинить відповідальності особи, а доцільність і витратність проведення форм митного контролю в 3-х річний період пошукові роботи не буде виправданою.

  Виходячи з наведених міркувань, існує два варіанти виходу з описаної ситуації. Перший варіант. Необхідно внести зміни до пункту 2 статті 361 ТК РФ і викласти наступним чином: «2. Перевірка достовірності відомостей після випуску товарів і (або) транспортних засобів може здійснюватися митними органами протягом одного року з дня втрати товарами статусу перебувають під митним контролем, а в разі, якщо вартість незаконно переміщених товарів перевищує 250 тисяч рублів, то така перевірка може здійснюватися митними органами протягом трьох років з дня втрати товарами статусу перебувають під митним контролем ». Другий варіант. Необхідно внести зміни до частини 1 статті 4.5. КоАП РФ, де вказати, що за порушення митного законодавства Російської Федерації постанову по справі про адміністративне правопорушення не може бути винесено після закінчення трьох років з дня вчинення адміністративного правопорушення.

  7 Див, ст. 188 КК РФ - «Контрабанда», ст. 189 КК РФ - «Неза-

  кінні експорт або передача сировини, матеріалів, обладнання, технологій, науково-технічної інформації, незаконне виконання робіт (надання послуг), які можуть бути використані при створенні масового знищення, озброєння і військової техніки », ст. 190 КК РФ - «Неповернення на територію Російської Федерації предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів Російської Федерації і зарубіжних країн» // Відомості Верховної Ради Феде-раціі.1996. № 25. У розділі ст. 2954.

  8 Див., Примітка до ст. 169 Кримінального кодексу Російської Федерації // Відомості Верховної Ради Федера-ціі.1996. № 25. У розділі ст. 2954.

  Перший варіант видається найбільш прийнятним. До питання про посилення відповідальності осіб за порушення митних правил слід підходити досить виважено. Принцип справедливості покарання і його пропорційності скоєного діяння, що випливає зі статей 19, 45 і 55 Конституції Російської Федерації, передбачає встановлення диференціації цієї відповідальності в залежності від тяжкості скоєного, розміру і характеру заподіяного збитку, ступеня вини правопорушника та інших обставин, що зумовлюють індивідуалізацію при застосуванні покарання . Характеризуючи види митних правопорушень, встановлених главою 16-ій КоАП РФ, не можна не відзначити специфіку митних правопорушень, значна частина яких містить покарання у вигляді досить великих штрафних санкцій. Наприклад, по 10-ти видів правопорушень зазначеної глави передбачено накладення адміністративного штрафу в розмірі, як правило, до двократної вартості товарів, що з'явилися предметами правопорушення, з конфіскацією предметів правопорушення або без такої. У зв'язку з цим постановка питання може бути некоректна.

  Зазначені особливості адміністративного провадження у справах про порушення митних правил з урахуванням їх істотного практичного значення викликають необхідність подальшого дослідження і вдосконалення нормативного регулювання.

  відгук

  Представлена ​​до публікації стаття присвячена актуальним проблемам теорії адміністратівнопроцессуального права, а саме поняття і сутності триваючого правопорушення в сфері митного регулювання, а також питань застосування строків давності притягнення до адміністративної відповідальності. У статті дається критичний аналіз норм адміністративного та митного законодавства, їх співвідношенню і взаємодії з позиції провадження у справах про адміністративні правопорушення. На основі аналізу визначення триваючого правопорушення, запропонованого Пленумом Верховного Суду Російської Федерації, виділені тривають правопорушення в сфері митного регулювання. З огляду на встановлені митним законодавством повноваження митних органів щодо проведення протягом одного року перевірки достовірності відомостей після випуску товарів, автор вносить пропозицію щодо вдосконалення положень Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, що регулюють застосування строків давності притягнення до адміністративної відповідальності осіб за порушення митних правил. На думку автора статті, проведення митного контролю після випуску товарів не дублює процедуру адміністративного розслідування у справах про порушення митних правил, що проводиться митними органами після виявлення факту правопорушення в ході проведення такого контролю.

  Базова посилка автора полягає в необхідності чіткого з'ясування особливостей адміністративного провадження у справах про порушення митних правил з урахуванням їх істотного практичного значення.

  Стаття не містить відомостей, заборонених для опублікування у відкритій пресі, і не містить наукових матеріалів, що належать іншим авторам.

  Стаття Гречкин О.В. відображає сучасні запити науки адміністративно-процесуального та митного права, має істотне значення для подальшого розвитку даної галузі права.

  На підставі викладеного, вважаю за можливе рекомендувати статтю Гречкин О.В. на тему: «Проблеми адміністративного провадження у справах про порушення митних правил» до опублікування в журналі.

  Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор В.І. Майоров


  Ключові слова: ТЕРМІН ДАВНОСТІ / триваючому правопорушенні / АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ / ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ / TERM OF REMOTENESS / LASTING OFFENCE / ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY / VIOLATION OF CUSTOM RULES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити