Багато держав і світове пові-суспільством в останні роки приділяють значну увагу боротьбі з нелегальним обігом Інтел-лектуальной власності. У статті аналізуються-ються зусилля світової спільноти, до яких вдавався-мі в цьому напрямку, статистичні дані, оцінюється перспектива подальшого розвитку відносин в сфері обігу інтелектуальної власності.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Толмач? в Юрій Миколайович


Many states and world community during the last years pay significant attention to the struggle with il-legal turnover intellectual ownership. This article analie efforts of world community, which are undertaking in this respect, statistic data, state the value of further develop-ment of the relation in the turnover of intellectual owner-ship.


Область наук:
 • право
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Прогалини в українському законодавстві. юридичний журнал

  Наукова стаття на тему '11. 3. Аудіо-відео піратство в Росії і світі: вчора, сьогодні. Завтра? '

  Текст наукової роботи на тему «11. 3. Аудіо-відео піратство в Росії і світі: вчора, сьогодні. Завтра? »

  ?11.3. АУДІО-ВІДЕО ПІРАТСТВО В РОСІЇ ТА СВІТІ: ВЧОРА, СЬОГОДНІ. ЗАВТРА?

  Толмачов Юрій Миколайович. Посада: голова суду. Місце роботи: Красненський районний суд, Бєлгородська область.

  Анотація: Багато держав і світова спільнота в останні роки приділяють значну увагу боротьбі з нелегальним обігом інтелектуальної власності. У статті аналізуються зусилля світової спільноти, що вживаються в цьому напрямку, статистичні дані, оцінюється перспектива подальшого розвитку відносин в сфері обігу інтелектуальної власності.

  Ключові слова: контрафактна продукція, аудіо-відео піратство, інтелектуальна власність.

  AUDIO-VIDEO PIRACY IN RUSSIA AND ALL OVER THE WORLD: YESTERDAY AND THE PRESENT DAY.

  TOMORROW?

  Annotation: Many states and world community during the last years pay significant attention to the struggle with illegal turnover intellectual ownership. This article analie efforts of world community, which are undertaking in this respect, statistic data, state the value of further development of the relation in the turnover of intellectual ownership.

  Key words: counterfeit production, audio-video piracy, intellectual ownership.

  Минулий XX століття показав, що об'єкти інтелектуальної власності сформувалися в великі галузі аудіовізуальної, музичної та іншої індустрії, включаючи віртуальний світ Інтернету, з високим рівнем доходів. Крадіжки, грабежі та шахрайства, звичайно, не стали менш небезпечні, але в частині завданої шкоди злочину проти авторських і суміжних прав складають їм «гідну конкуренцію», що не дивно, тому що інтелектуальна власність має властивість переростати в матеріальну (відео-, аудіотворів, програми для ЕОМ і бази даних та

  ін.) 1.

  У дослідженні Міжнародного альянсу власників інтелектуальної власності (IIPA), що оприлюднив 12 лютого 2008 р Звіт про порушення авторських прав в світі, дана оцінка втрат від контрафакції в області поширення музики, програмного забезпечення, книг за межами США. За підрахунками IIPA втрати США від світового інтелектуального піратства становлять $ 30-35 млрд2.

  В рамках дослідження оцінювалися: частка контрафактної продукції на національних ринках; збиток, що наноситься піратами американським компаніям. Такий рейтинг з 50 країн очолив Китай, який потрапив в Пріоритетний наглядова список, куди заносяться країни з високим співвідношенням поширеності контрафакту на ринку і заподіюваної шкоди правовласникам. Високий рівень контрафакції

  1 Вощинський М.В. Кримінально-правові заходи протидії порушенню авторського і суміжних прав: Дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.08 / М.В. Вощинський. - М., 2005. - С.114

  2 Інтернет. Режим доступу: [http://www.rating.rbc.org.ua/article.

  shtml?]

  має місце і в інших країнах, таких як Україна, Росія, Мексика, Канада, Індія, Аргентина, Таїланд.

  Італія, Іспанія, Бразилія, Південна Корея, Польща, Тайвань, Індонезія, Туреччина, Філіппіни потрапили в менш жорсткий Наглядова список, в якому присутні також Швеція, Малайзія, Пакистан, Нігерія, Угорщина, Греція, В'єтнам, Румунія, Казахстан.

  В Додатковий список включені країни в яких низький рівень поширеності контрафакту, але значні суми завданої шкоди або відносно високий рівень поширеності та помірні суми збитку. До цієї групи країн належать Німеччина, Японія, Швейцарія, Гонконг, Сінгапур, Болгарія, Нова Зеландія, Йорданія

  Спеціальному моніторингу підлягає Парагвай як країна з найвищим рівнем поширеності контрафакту і досить серйозним рівнем завданої шкоди.

  Результати зазначеного вище дослідження (стосовно аудіо-піратству) наведені в таблиці 1.

  Втрати американських музичних правовласників і рівень аудіо піратства

  If и Країна Втрати в 2СЮ7. млн. дол. Втрати в 2Ш. млн. дол. Втрати в 2005. млн. ДОЛ рівнів ь в 2CH37, рів Ь Е 2 {Н№. % Уров&н Ь Е 2ОТ5,

  1 2 3 4 5 G 7 S

  1. Кита й 451.20 206.00 204,0 90 35 35

  2. Мексика 527.00 485.50 375,5 71 57 55

  3. Росія 313.00 423.00 475, Е 5В 55 57

  4. Індія 13.ВО 52.70 70,7 55 55 55

  5. Таїланд 21.70 20.70 50 50

  5. Аргентина 34.70 В2.00 59,5 50 50 50

  7. Україна 35.00 30.00 30 50 50 50

  В. Саудівська я Аравія 25.00 20.00 20 50 50 50

  Е. Чилі 29.50 29.50 22.7 44 44 51

  10 Перу 5В.50 53.50 55.0 9В 9В 9В

  11 Єгипет 15.00 12.00 9 75 70 50

  12 Коста-Р і® 14.50 15.10 18.3 50 50 50

  13 Б р ез мул ія 151.60 176.50 334,5 43 40 52

  14 Стать ьша 28.00 24.00 25 35 35 31

  15 Індонезії; 20.20 17.20 24,5 92 91 75

  15 Туреччина 22.00 20.00 13 ВО ВО ВО

  17 Філіппін и ВВ.30 50.30 21 ВО 52 40

  1S Малайзія 15.00 22.00 ЗВ.В 45 45 49

  13 Пакистан 25.00 25.00 25 100 100 100

  2D Нігерія 55.00 52.00 95 95

  21 Угорщина 20.00 20.00 12 35 50 30

  22 Румунія 15.00 12.00 17 55 50 у

  23 Ізраїль - 45.00 2 В 50 50 35

  24 Кувейт 10.00 9.00 В.5 75 70 70

  25 Литва 14.00 13.00 12 ВО 85 В 5

  25 Л і ва н 2.Во 2.50 3.2 50 50 75

  табл.1.

  АУДІО-ВІДЕО ПІРАТСТВО

  За данним3, представленим Американською асоціацією кіно (Motion Pictures Association of America -MPAA) спільно з міжнародною консалтинговою фірмою LEK найбільш високий рівень відео піратства в 2005 р був в країнах, представлених в таблиці 2.

  Втрати кінокомпаній - членів МРА і рівень відео піратства

  № п / г Країна Втрати в млн. Дол. Рівень в%

  1 Китай 244 90

  2 Росія 2SS 79

  3 Таїланд 149 79

  4 Угорщина - 76

  5 Польща - S5

  Є Мексика 403 61

  7 Тайвань - 54

  8 Іспанія 253 32

  9 Індія - 29

  10 Італія 161 25

  табл.2.

  Серед країн з низьким рівнем відеопіратства (в США цей рівень оцінюється в 7%) спостерігаються досить високі показники збитку від аудіовізу-

  Зазначені вище дані є не тільки цікавим матеріалом, але і вихідною інформацією для прийняття урядом США економічних санкцій до країн з високим рівнем піратства.

  Так, в квітні 2007 р СШа звернулися до Світової організації торгівлі, куди прагне потрапити Китай, зі скаргою на масове порушення в цій державі авторських прав на фонограми, фільми і книги. За словами представників адміністрації президента, США підготовлені аналітичні матеріали, що показують що кримінальне законодавство Китаю встановлює занадто високу суму збитку, який повинен бути заподіяно правовласнику від продажу піратських відео і аудіодисків, щоб правоохоронні органи отримали підставу для початку кримінального переслідування тих, хто порушує авторські права, а також висловлюються заперечення з приводу

  3 The Cost of Movie Piracy. An analysis prepared by LEK for the Motion Picture Association // Інтернет. Режим доступу: [http://www.mpaa.org]

  Толмачов Ю.Н.

  існуючих в Китаї обмежень на продаж іноземних книг і фільмів.

  За оцінкою IIPA, в 2007 році незаконне копіювання фільмів, музики, програмного забезпечення і книг в Китаї принесло шкоди американським правовласникам на суму 2975.2 млн. Долларов4. За даними Американської асоціації кіно (MPA), 9 з 10 DVD-дисків, що продаються в Китаї, є піратскімі5.

  З 2002 року припинено участь України в спеціальній торговій програмі (Глобальна система преференцій), що дозволяє ввозити в США деякі види товарів (приблизно на 40 млн. Доларів на рік) безмитно.

  Офіс торгового представника США в своїй доповіді 29 квітня 2005 вказав, що Україна є великим пунктом перевалки і зберігання нелегальних оптичних носіїв, виготовлених в Росії та інших країнах. "Заходи на кордонах України залишаються слабкими, а кримінальні покарання за недозволене виготовлення і експорт компакт-дисків і CD-ROMов недостатньо суворі, щоб бути дієвим стримуючим фактором. В результаті, зберігається дуже високі рівні піратства і суттєвих збитків для американської індустрії", - відзначає посольство США6.

  За окремими оцінками, Росія стала найбільшим в світі експортером контрафактних CD. У 2002 році понад 1 200 найменувань дисків, вироблених в Росії, були вилучені в 24 країнах міра7. Так, в Англії були виявлені контрафактні СD з альбомом групи АВВА, виробництва Зеленоградского завода8.

  У жовтні 2002 року посол СШа в Росії направив міністру у справах преси та ЗМІ лист про проблеми з перевіркою діяльності заводів з виробництва компакт-дисків, які розташовані на об'єктах, що охороняються. На другому засіданні Урядової комісії з протидії порушенням у сфері інтелектуальної власності, що проходив 16, вересня 2003 року, було прийнято рішення про «викоріненні практики розміщення заводів по виробництву оптичних дисків на режимних об'єктах з обмеженим доступом» 9.

  За даними Міжнародної федерації виробників фонограм (IFPI) контрафактна продукція на оптичних носіях проводиться на 34 російських

  підприємствах, 18 з яких відноситься до військово-

  10

  промисловому комплексу .

  Проте, в інтерв'ю Новой газете екс-глава Мінекономрозвитку Герман Греф заявив про те, що

  4 IIPA 2008 "special 301" recommendations. 2006 and 2007 estimated trade losses due to copyright piracy // Інтернет. Режим доступу: [http: // www. iipa.org]

  5 США можуть поскаржитися на Китай у СОТ, звинувачуючи його в порушенні авторських прав // Інтернет. Режим доступу: [http://www.k2kapital.com/news/ fin / detail.php? I D = 187423&to_date =

  06.04.2007]

  6 США надали Україні можливість позачергово вийти з переліку піратів в сфері CD // Інтернет. Режим доступу: [http: // www. podrobnosti. ua / ptheme / internet / 2005/05/04/209599. html 4.05.2005]

  7 Див .: Intermedia. - 2003. - 5 червня. / Інтернет. Режим доступу: [http: //www.ifpi.

  com]

  8 Див .: Кузнецов І. Піратський; ринок компакт-дисків великий і різноманітний / І.Кузнєцов / Інтернет. Режим доступу: [http: //www.expertiza. ru / expertiza.phtml? id = 389]

  9 Інтернет. Режим доступу: [http://www.ip.gov.org.ua/decision.asp]

  10 Стогів А. Америка Росії шле інструкції / А.Стогов // Російська газета. - 2005. - № 57 (3726). - 23 березень.

  альної контрафакції (таблиця 3).

  № Країна Втрати в млн. Дол.

  п п

  1 США 1220

  2 Великобританія 406

  3 Франція 322

  4 Японія 216

  5 Г ер: .іання 157

  табл.3.

  «Вважає вже перебореної тенденцію виробництва контрафактних дисків на« закритих »заводах» 11.

  Російські «пірати» навчилися конспірувати свою діяльність, не тільки освоюючи колишні підприємства військово-промислового комплексу, а й навіть місця висновків.

  У лютому 2004 р в одній з Новосибірських колоній суворого режиму співробітниками Головного управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по Сибірському федеральному округу було виявлено цех з виробництва контрафактної аудіо продукції, причому працювали на ньому самі засуджені. Цех здійснював свою діяльність протягом трьох років. В ході операції були вилучено 85 тисяч лазерних дисків і стільки ж аудіокассет12.

  У 2006 році обсяг збитку від реалізації контрафактної аудіо - та відеопродукції в Росії склав більше 2,48 млрд. Руб13. За відомостями Російської ан-тіпіратской організації в нашій країні було продано 70 млн. DVD-дисків на суму 370 млн. Доларів США, причому ліцензійних виявилося не більше 10

  14

  млн .

  Злочинність, пов'язана з обігом контрафактних аудіовізуальних творів і фонограм характеризується оптимальним рівнем співвідношення прибуток / загроза кримінального покарання і це багато в чому визначає розвиток і вдосконалення даної сфери злочинної діяльності.

  Залишається тільки сподіватися, що звучать сьогодні з вуст найвищих осіб держави заяви про кардинальну зміну підходу до боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності будуть реалізовані в найближчому майбутньому.

  рецензія

  на статтю Толмачова Ю. М. на тему: «Аудіо-відео піратство в Росії і світі: вчора, сьогодні. Завтра? »

  У статті автор піднімає один з найбільш актуальних питань останнього десятиліття - про належний захист результатів інтелектуальної власності. Статистичні дані, наведені автором, про порушення в цій сфері, свідчать, що актуальність досліджуваної теми зростає з кожним днем.

  Статистика свідчить, що Росія стала найбільшим в світі експортером контрафактних СБ і кількість порушень в даному секторі тіньової економіки тільки збільшується. У статті аналізуються приклади ефективного міжнародного співробітництва в сфері боротьби з незаконним ^ обігом контрафактних аудіовізуальних творів і фонограм і дієвого правового регулювання внутрішнього ринку держав Західної Європи та США.

  Злочинність, пов'язана з обігом контрафактних аудіовізуальних творів і фонограм характеризується оптимальним рівнем співвідношення прибуток / загроза кримінального покарання і це багато в чому визначає розвиток і вдосконалення даної сфери злочинної діяльності. ^

  У статті аналізується безліч прикладів правозастосовної діяльності, статистичні дані, російська і зарубіжна наукова література. Стаття викладена юридично грамотно, читається легко і з інтрес.

  Автор вважає, що подальше вдосконалення законодавства в сфері обігу результатів інтелектуальної власності сприятиме ефективному захисту прав та інтересів її власників. ,

  Стаття Толмачова Ю. М. на тему. «Аудіо-відео піратство в Росії і світі: вчора, сьогодні. Завтра? » може бути цікава широкому колу наукової громадськості і практичним працівникам, рекомендується до опублікування в журналі включеному до переліку видань затверджених ВАК.

  11 Інтернет. Режим доступу: [http://www.ng.org.ua./tag/gref

  18.04.2007]

  12 Зубко І. Термін під музику / І.Зубко, Н. Рузанова // Російська газета. - 2004. - №6 (154). - 19февраля.

  13 Інтернет. Режим доступу: [http://www.kontrafact.org.ua/]

  14 Там же.


  Ключові слова: контрафактної продукції / АУДІО-ВІДЕО ПІРАТСТВО / ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ / COUNTERFEIT PRODUCTION / AUDIO-VIDEO PIRA-CY / INTELLECTUAL OWNERSHIP

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити