У статті розглядається історія створення та діяльності наукової бібліотеки, заснованої в 1919 році, рік заснування престижного вогнища освіти і науки Бакинського державного університету. Розглянуто напрямки та способи формування і комплектації бібліотечного фонду в перші роки функціонування вузу. Вивчено діяльність наукової бібліотеки Бакинського державного університету на рівні відділів, читальних залів, фондів (Обсяг і склад), читачів (Чисельність і контингент), а також в якості методичного центру. Розглянуто роботу бібліотеки по комплектації відділів і філій для різних факультетів, створення фонду рідкісних книг, фонду публікацій співробітників університету, проведення виставок, презентацій нових книг і журналів. Розглянуто питання залучення волонтерів з пропаганди книги як цінного джерела інформації. У статті також представлена ​​інформація про діяльність Азербайджанського бібліотечно-інформаційного консорціуму, створеного при науковій бібліотеці, про виконану роботу зі створення електронного каталогу і електронної бібліотеки. Викладено перспективи розвитку бібліотечного обслуговування читачів в умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Розглянуто питання координації діяльності бібліотек всередині країни і поза її межами з обміну інформацією та іншим аспектам співробітництва.

Анотація наукової статті по ЗМІ (медіа) і масовим комунікаціям, автор наукової роботи - Халафова Севда Абасгулу, Ісмайлова Нігяр Нураддін


100 YEARS LIBRARY OF THE BAKU STATE UNIVERSITY: CONTRIBUTION TO THE TRAINING OF SPECIALISTS AND SCIENCE

The article discusses the history of the creation and activities of the Scientific Library, founded in 1919 року, the year of foundation of the prestigious center of education and science Baku State University. The directions and methods of forming and packaging the library fund in the early years of the university. The activity of the Scientific Library of Baku State University was studied at the level of departments, reading rooms, funds (Volume and composition), readers (Number and contingent), and also as a methodological center. The work of the library on the integration of departments and branches for various faculties, the creation of a fund of rare books, a fund of publications of university employees, exhibitions, presentations of new books and magazines is considered. The issues of attracting volunteers to promote the book as a valuable source of information are considered. The article also provides information on the activities of the Azerbaijan Library and Information Consortium, created at the Scientific Library, on the work done to create an electronic catalog and electronic library. The prospects for the development of library services for readers in the development of information and communication technologies. The issues of coordinating the activities of libraries within the country and outside its borders on the exchange of information and other aspects of cooperation are considered.


Область наук:

 • ЗМІ (медіа) і масові комунікації

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  Навчений вектор на Балканах


  Наукова стаття на тему '100 РОКІВ БІБЛІОТЕЦІ Бакинський державний університет: ВНЕСОК У ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ І НАУКУ'

  Текст наукової роботи на тему «100 РОКІВ БІБЛІОТЕЦІ Бакинський державний університет: ВНЕСОК У ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ І НАУКУ»

  ?педагогічно науки

  Халафова Севда Абасгулу, Ісмайлова Нігяр Нураддін 100 РОКІВ БІБЛІОТЕЦІ Бакинського ДЕРЖАВНОГО ...

  UDC 37: 814.049

  DOI: 10.34671 / SCH.SVB.2019.0304.0010

  100 РОКІВ БІБЛІОТЕЦІ Бакинський державний університет: ВНЕСОК У ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ І НАУКУ

  © 2019

  ORCID: 0000-0002-7318-7326

  Халафова Севда Абасгулу, доцент, доктор філософії з історії, завідувач кафедри бібліотечних ресурсів і інформаційно-пошукових систем

  ORCID: 0000-0001-9504-2825

  Ісмайлова Нігяр Нураддін, доцент кафедри бібліотечної справи, доктор філософії з історії Бакинський державний університет (1148, Азербайджан, Баку, вул. З.Халілова, 23, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Анотація. У статті розглядається історія створення та діяльності Наукової бібліотеки, заснованої в 1919 році, рік заснування престижного вогнища освіти і науки - Бакинського державного університету. Розглянуто напрямки та способи формування і комплектації бібліотечного фонду в перші роки функціонування вузу. Вивчено діяльність Наукової бібліотеки Бакинського державного університету на рівні відділів, читальних залів, фондів (обсяг і склад), читачів (чисельність і контингент), а також в якості методичного центру. Розглянуто роботу бібліотеки по комплектації відділів і філій для різних факультетів, створення фонду рідкісних книг, фонду публікацій співробітників університету, проведення виставок, презентацій нових книг і журналів. Розглянуто питання залучення волонтерів з пропаганди книги як цінного джерела інформації. У статті також представлена ​​інформація про діяльність Азербайджанського бібліотечно-інформаційного консорціуму, створеного при Науковій бібліотеці, про виконану роботу зі створення електронного каталогу та електронної бібліотеки. Викладено перспективи розвитку бібліотечного обслуговування читачів в умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Розглянуто питання координації діяльності бібліотек всередині країни і поза її межами з обміну інформацією та іншим аспектам співробітництва.

  Ключові слова: Бакинський державний університет, Наукова бібліотека, відділи, фонди, читачі, бібліотечно-інформаційний консорціум, електронний каталог, електронна бібліотека.

  100 YEARS LIBRARY OF THE BAKU STATE UNIVERSITY: CONTRIBUTION TO THE TRAINING OF SPECIALISTS AND SCIENCE

  © 2019

  Khalafova Sevda Abasgulu, Associate Professor, Doctor of Philosophy in History, Head of the Department of Library Resources and Information Retrieval Systems Ismayilova Nigar Nuraddin, Associate Professor, Department of Librarianship,

  Doctor of History Baku State University (1148, Azerbaijan, Baku, Z.Khalilov st., 23, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Abstract. The article discusses the history of the creation and activities of the Scientific Library, founded in 1919 року, the year of foundation of the prestigious center of education and science - Baku State University. The directions and methods of forming and packaging the library fund in the early years of the university. The activity of the Scientific Library of Baku State University was studied at the level of departments, reading rooms, funds (volume and composition), readers (number and contingent), and also as a methodological center. The work of the library on the integration of departments and branches for various faculties, the creation of a fund of rare books, a fund of publications of university employees, exhibitions, presentations of new books and magazines is considered. The issues of attracting volunteers to promote the book as a valuable source of information are considered. The article also provides information on the activities of the Azerbaijan Library and Information Consortium, created at the Scientific Library, on the work done to create an electronic catalog and electronic library. The prospects for the development of library services for readers in the development of information and communication technologies. The issues of coordinating the activities of libraries within the country and outside its borders on the exchange of information and other aspects of cooperation are considered.

  Keywords: Baku State University, Scientific Library, departments, funds, readers, library and information consortium, electronic catalog, electronic library

  Вступ. Бакинський державний університет, провідний науковий і освітній центр в Азербайджані, є дітищем Азербайджанської Демократичної Республіки.

  Заснований в 2019 році Бакинський державний університет, і що відзначає своє 100-річчя, як перший університет нового типу на мусульманському Сході, завжди був прихильний ідеології азербайджан-ства. Університет має неоціненні заслуги в розвитку вищої освіти в Азербайджані, формуванні творчого наукового мислення на основі інноваційних ідей, проведенні наукових досліджень відповідно до сучасних стандартів з використанням новітніх технологій, в постійному вдосконаленні підготовки людських ресурсів і розвитку наукової і інтелектуальної середовища, в збереженні культурно історичних, а також духовно-моральних цінностей країни. Наслідком цього з'явився Указ Президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва від 14 листопада 2017 року про проведення 100-річчя Бакинського державного університету на державному

  рівні. Наукова бібліотека, одна з основних структур Бакинського державного університету, була створена в 1919 році під час заснування університету.

  Створення наукової бібліотеки. Комісія, яка формувала університет, беручи до уваги той факт, що одним з перших факультетів був медичний, звернулася в Бакинське міське самоврядування і Раду з'їзду нафтопромисловців з проханням передати медичні бібліотеки в Михайлівській міській лікарні і Сабунчінской лікарні в університетську бібліотеку. Комісія обґрунтувала своє прохання про те, що в Баку немає багатих наукових бібліотек, і найближчим часом дуже важко отримати книги з-за кордону. Тому всі відділи та установи, що мають бібліотеки, повинні проявити доброзичливість і прагнути допомогти цій молодій навчальному закладу, яке мало відіграти велику роль у розвитку науки і культури азербайджанського народу ,. У відповідь на запит комісії мерія міста Баку погодилася об'єднати бібліотеку Михайлівській лікарні з університетом. Фонд Михайлівській бібліотеки, що склав основу

  Khalafova Sevda Abasgulu, Ismayilova Nigar Nuraddin pedagogical

  100 YEARS LIBRARY OF THE BAKU STATE UNIVERSITY ... sciences

  університетської бібліотеки, був переданий в університет. Але нафтопромисловці, які виступили проти створення університету, відхилили прохання про переведення Сабунчінской бібліотеки, де був накопичений фонд дуже цінною медичної літератури, в Університет. Її фонд був переданий університетській бібліотеці вже після встановлення радянської влади в Азербайджані. До 1920 р кількість книг з медицини досягло 951 примірника [5, с. 41].

  В кінці 1919 року організована Університетом комісія через газету «Азербайджан» звернулася до громадськості з проханням зібрати книги у населення Баку. Після оголошення комісії вдалося закупити у різних підприємств і приватних осіб в Баку книг на суму приблизно 120 000 манатів (приблизно 250 000 доларів США за поточними цінами) [2, с. 92].

  У листопаді 1919 року бібліотека була відкрита. У вересні 1920 Комісія з народної освіти Азербайджану прийняла рішення пожертвувати бібліотеку Бакинської міської школи № 6 університетській бібліотеці з метою доповнення університетської бібліотеки підручниками та іншою літературою. У 1920 році Політуправління 11-ї Червоної армії в Баку передало в дар університетській бібліотеці 11 000 томів книг. Кращі з цих книг були відібрані і включені в бібліотеку. Таким чином, до початку 1920 року в бібліотеці налічувалося 4660 книг [7, с. 156].

  У вересні 1922 року уряд відрядило ректора університету Давиденкова і професорів, членів Вченої ради університету І.М. Ійіна і П.Я. Ростовцева в Санкт-Петербург з метою поновлення бібліотечного фонду, отримання нової наукової літератури. Вони зв'язалися з різними науковими установами, університетами та бібліотеками, і змогли отримати понад 200 пудів книг (розрахованих за вагою, оскільки кількість книг невідомо), включаючи всі публікації Санкт-Петербурзької академії наук [5, с. 44].

  Таким чином, в перші роки створення бібліотеки книжковий фонд був в основному доповнений:

  1) через придбання книги у окремих підприємств і установ. Ця робота проводилася трьома способами:

  a) держава спеціальним розпорядженням забирало колекції книг у окремих бібліотек і передавало їх в університетську бібліотеку;

  b) сама бібліотека пов'язувалася з окремими установами, підприємствами і бібліотеками й забирало у них надлишок книг;

  c) бібліотека також звернулася до громадськості через пресу з проханням допомогти новоствореної університетській бібліотеці і продати їй книги;

  2) прибрати книги як із зарубіжних країн, так і з республік СРСР;

  3) обмін науковими творами між науковими установами СРСР і зарубіжних країн;

  4) книгами, переданими Державної книжкової палатою Азербайджану;

  5) книгами, подарованими приватними особами бібліотеці.

  З 1926 року для Наукової бібліотеки стали регулярно купуватися іноземні журнали. В університетську бібліотеку увійшла колекція з 1000 примірників Бакинського французького суспільства 1928-1929 рр., Колекція з 2000 року томів російських журналів з Бібліотеки Будинку працівників освіти, а також десятки тисяч друкованих видань з Книжкового фонду РРФСР; всі вони були передані в університетську бібліотеку [6, с. 124].

  У 1930 році, в зв'язку з реорганізацією системи вищої освіти в СРСР і перетворенням університетських факультетів в окремі установи, їх фонд також поповнювався на базі університетської бібліотеки, і розподілявся між новоствореними установами. У зв'язку з реорганізацією університету в 1933-34 42

  рр., його основна бібліотека була частково відновлена, тобто бібліотека вилучила частину свого минулого фонду з вищевказаних бібліотек інституту. З 1938 по початок 1992 року бібліотека була однією з трьох бібліотек в Азербайджані, що комплектуються колектором Центральної бібліотеки в Москві платними обов'язковими примірниками.

  Наукова бібліотека БДУ - єдина в республіці бібліотека, яка отримує реферативні журнали від Російського науково-технічного інституту інформації, який був створений в 1953 році і відображає результати наукових досліджень у всьому світі. Відповідно до наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Азербайджанської РСР № 131 від 1971 року народження, завдяки багатству фонду, його матеріально-технічну базу, висококваліфікованому персоналу, культурі обслуговування і т.д., бібліотека була визначена Методичних центром бібліотек вищої школи Азербайджану. У 1974 році бібліотеці було присвоєно статус наукової бібліотеки.

  Види діяльності. Наукова бібліотека організовує свою діяльність відповідно до завдань, що випливають із Закону Азербайджанської Республіки «Про бібліотеку», статуту університету, наказів і розпоряджень адміністрації університету. Згідно зі статтею 15 закону, фонд бібліотеки комплектується завдяки наданню сюди двох безкоштовних примірників друкованої продукції, виданої в країні, передачі в університет видань, пожертвуваних рідними пішли в світ інший вчених, обмінам, подарунків від різних авторів.

  За перші 10 років існування Бакинського державного університету бібліотека обслуговувала своїх читачів на п'яти спеціалізованих факультетах (гуманітарний, медичний, східний, юридичний, студентські гуртожитки), а тепер бібліотека працює в складі наступних відділів і фондів: Бухгалтерський облік і каталогізація; Наукова систематизація і систематичний каталог літератури; Наукова бібліографія і інформація; Відділ міжнародного книжкового обміну; Фонд рідкісних книг і рукописів; Азербайджановеденіе і Схід; Відділ наукової методики [3].

  Відділ інформації та бібліографії, який існує в бібліотеці, грає велику роль в організації обслуговування читачів і задоволенні потреб читачів. Бібліотека, яка має найбільший бібліографічний апарат в країні і досконалу систему каталогів, обслуговує не тільки співробітників університету, а й багатьох дослідників, які займаються науковою діяльністю в країні. У бібліотеці, в пошуково-інформаційному фонді також є картотека статей, опублікованих в журналах і газетах, яка є досить цінним джерелом інформації для читачів.

  У Науковій бібліотеці є 5 абонементів, що складаються з наукової, навчальної та художньої літератури, 13 читальних залів на тисячі вісімдесят п'ять місць: фонд і читальний зал азербайджановеденія і відділу сходознавства, фонд і читальний зал зарубіжної літератури та періодичної преси, читальний зал відділу наукової бібліографії та інформації, читальний зал фонду рідкісних книг, читальний зал для викладачів гуманітарних факультетів, читальний зал для студентів гуманітарних факультетів, читальний зал для викладачів технічних факультетів, читальний зал для студентів технічних факультетів, міжнародний зал інформації, читальний зал дисертацій і авторефератів, читальний зал факультету міжнародних відносин і міжнародного права, читальний зал для магістрантів, читальний зал фонду періодичної преси [3].

  Наукова бібліотека підтримує контакти з більш ніж 60 провідними університетами і науково-дослідними установами в 45 країнах, завдяки діяльності Міжнародного відділу обміну інфор-Scientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 4 (6)

  педагогічно науки

  Халафова Севда Абасгулу, Ісмайлова Нігяр Нураддін 100 РОКІВ БІБЛІОТЕЦІ Бакинського ДЕРЖАВНОГО ...

  їй. В результаті бібліотека отримує безліч електронних і друкованих публікацій, і обмінюється книгами. В результаті діяльності обмінного фонду не тільки з'явилися цінні публікації провідних університетів світу, а й сформувалися умови для передачі національних публікацій в закордонні університети. Бібліотека також підтримує тісні контакти з посольствами та неурядовими організаціями, що діють в нашій країні, збагачуючи книжковий фонд цінними публікаціями і періодичними виданнями на іноземних мовах.

  Бібліотека, яка має велике історичне та наукове значення, містить 2500 449 примірників цінної літератури, що має унікальне наукове і загальнодержавне значення. З них 1434550 книг наукових фондів, 684899 - освітніх фондів та 201466 примірників періодичних видань. Накопичення літератури на багатьох мовах світу в в цій багатій книжкової скарбниці свідчить про її величезний науковому і культурному значенні. Тут знаходиться 347167 книг на азербайджанською мовою, 1672889 - російською, 99398 -на англійською, німецькою, французькою, турецькою, арабською, перською та іншими мовами. Наукова бібліотека обслуговує студентів, магістрантів, докторантів і викладачів університету, в цілому більше 20 000 студентів, а також студентів з інших наукових установ в Азербайджані і з-за кордону [3].

  Наукова бібліотека займає 4000 квадратних метрів в 3 окремих корпусах БГУ. У головній будівлі розташовані бібліотека, виставковий зал, фонд періодичної преси і читальний зал для викладачів, міжнародний фонд обміну книгами і читальний зал, в першому навчальному корпусі знаходяться бібліотека і читальний зал студентів для гуманітарних факультетів, у другому корпусі знаходиться читальний зал і бібліотека відділу східної літератури.

  Азербайджанський бібліотечно-інформаційний консорціум (АзБІК). АзБІК був створений під егідою Наукової бібліотеки БГУ в грудні 2003 року за підтримки Фонду сприяння Інституту «Відкрите суспільство» та Управління наукової бібліотеки для забезпечення якісної інформаційної підтримки читачів. Метою проекту є створення консорціуму, а також розширення поширення онлайн-ресурсів, пропонованих Міжнародним консорціумом eifl.net в Азербайджані, надання читачам можливості використовувати онлайн-ресурси. АзБІК почав свою роботу у співпраці з Асоціацією розвитку бібліотечної бізнесу Азербайджану. Метою цієї асоціації є координація діяльності бібліотек та інших зацікавлених організацій, організація бібліотек в країні відповідно до національних традицій і сучасних світових стандартів, забезпечення конституційних прав на повне і безкоштовне використання бібліотечних ресурсів усіма членами суспільства, розвиток матеріально-технічної бази бібліотек; захищати професійні та соціальні права бібліотекарів.

  Відділ міжнародного обміну інформацією Наукової бібліотеки БГУ АзБІК регулярно веде переговори з міжнародними електронними публікаціями про придбання електронних журналів та електронних книг в рамках міжнародного консорціуму eifl.net і надає своїм організаціям-членам відповідну освітню і наукову інформацію. У 2017 році в АзБІК було 25 членів. З них 15 є членами, які в повній мірі користуються послугами консорціуму, оплачуючи щорічну абонентську плату, в той час, як інші учасники використовують безкоштовну базу даних, пропоновану консорціумом, для отримання досвіду пошуку електронних ресурсів та підписки на консорціум в майбутньому.

  Наукова бібліотека підписана на наступні ресурси EBSCO: Academic Search Premier; Business Source

  Premier; ERIC; Newspaper Source; MEDLINE; Health Source: Consumer Edition; Master FILE Premier; Health Source: Nursing / Academic Edition; LISTA; Green FILE; Regional Business News. База даних хоста EBSCO є платною, але інформація, що міститься в інших безкоштовних базах даних, доступна тільки частково, але не повністю. Підписавшись на електронні публікації хоста EBSCO до 31 грудня 2017 року, університет отримав доступ до бази даних журналів 9ООО журналів (7851 з яких мають ліцензію) охоплюють галузі суспільних, гуманітарних, комп'ютерних, інженерних (нафта, газ і т.д.), відносяться до фізики, хімії, транспорту і т.д., і більше 2500 повнотекстових книг і брошур, книг 2500 найменувань і 378 газет [3].

  Електронний каталог. Створення електронних каталогів серед бібліотек вищих навчальних закладів республіки вперше почалося в Науковій бібліотеці БГУ. Для цього відповідно до рішення Вченої ради БГУ від 1 березня 1999 року і наказом Міністерства освіти №171 1999 була створена науково-дослідна лабораторія «Комп'ютеризація бібліотек», яка почала функціонувати в 2000 році. Створення цієї лабораторії дало потужний імпульс процесу комп'ютеризації бібліотечної роботи в країні, і з тих пір впровадження сучасних інформаційних і комунікаційних технологій в бібліотечну роботу стало широко поширеним по всій країні. Сформовані в Науковій бібліотеці наукові основи створення єдиної віртуальної електронної бібліотечної мережі в Азербайджані були розроблені в 2000 році з використанням автоматизованої бі-бліотечно-інформаційної системи «Бібліотека 1.0» (пізніше поліпшена версія «Бібліотека 2.0»). Фонд Наукової бібліотеки створив базу даних, засновану на бібліографічному описі книг на азербайджанською мовою, 13 пошукових індексах і пошуку інформації. Оскільки ця АБИС були засновані на бібліографічній базі даних, розробленої в 1990-х роках, вона не надавала сучасні бібліотеки, включаючи міжнародну бібліографічну інформацію. Тому з 2003 року, в ряді провідних бібліотек країн СНД при створенні електронного каталогу БГУ, стали використовуватися багаторічні програми Marc-Sql-1.5 і ІРБІС. Це програмне забезпечення автоматизує створення електронних каталогів, бібліотеку збору коштів і реєстрації, підписку і пошукові послуги, а також забезпечує віддалений онлайн-пошук і бронювання читачів через Інтернет.

  Електронна бібліотека. Електронна бібліотека Наукової бібліотеки має локальні і віддалені розподілені інформаційні ресурси, відкриті для громадськості. Інформаційна бібліотека електронної бібліотеки складається з різних документів в цифровому вигляді. Деякі з цих документів є власністю бібліотеки, зібраної централізовано на веб-серверах електронної бібліотеки, і складаються з електронних копій класичної літератури і електронних колекцій електронних документів і публікацій, придбаних бібліотекою на платній або обмінної основі. До віддалених ресурсів відносяться ліцензійні бази даних Наукової бібліотеки БГУ, що мають право доступу, а також відкриті для використання Інтернет-ресурси, з гарантованими точністю і надійністю.

  В даний час Наукова бібліотека, відповідно до наказу ректора БДУ Р-116 від 15 вересня 2014 року про створення повноцінної електронної бібліотечної бази даних працює в наступному напрямку: створення електронної бібліотеки в Науковій бібліотеці БГУ; внесення нових публікацій в електронну базу даних; оцифровування монографій, підручників і навчальних матеріалів, які мають особливе значення для зміцнення електронної бази знань в галузі науки і образованія._

  Khalafova Sevda Abasgulu, Ismayilova Nigar Nuraddin

  100 YEARS LIBRARY OF THE BAKU STATE UNIVERSITY ..

  pedagogical sciences

  Висновок. Наукова бібліотека є одним з головних атрибутів Бакинського державного університету і одним з основних учасників 100-річного шляху університету в галузі науки, культури і освіти. Вона практично виконала свою роль лабораторії № 1. Наукова бібліотека БДУ стала однією з найбільших наукових бібліотек країни і поступається тільки Національній бібліотеці за багатством, рідкості видань і організації обслуговування читачів. Наукова бібліотека, яка є джерелом знань, освіти, науки і культури, є воротами до знань для майбутнього. Через ці двері проходить кожен член університетської команди, яка завжди є постійним користувачем книжкового фонду та періодичної преси. У науковій бібліотеці Бакинського державного університету працюють 88 співробітників, шість з яких є докторами філософії, 78-з вищою освітою і 4 - з середньою освітою. Наукова бібліотека є членом Республіканської центральної методичної бібліотеки, Асоціації розвитку бібліотек Азербайджану, Асоціації бібліотекарів Азербайджану і Євразійської асоціації бібліотечної справи.

  Сьогодні 100-річна наукова бібліотека Бакинського державного університету, будучи храмом науки, тим самим є джерелом духовної їжі для студентів і викладачів.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Алімірзоев Х.О. Азербайджанський державний університет за 50 років. Б .: 1969. - 291 с.

  2. Атакішев А. Бакинський державний університет. Б .: 1991. - 235 с.

  3. Звіти Бакинського державного університету. Наукова бібліотека.

  4. Розпорядження Президента Азербайджанської Республіки від 14 листопада 2017 року «Про 100-річчя БГУ» // Газета «Азербайджан», 15 листопада 2017 року.

  5. Халафов А.А. Наукова бібліотека Бакинського Державного Університету - 90 років на службі науки та освіти. Баку: Видавництво Бакинського Університету, 2009. - 210 с.

  6. Магеррамов А.М. Бакинський державний університет - 90. Баку: Видавництво Бакинського Університету, 2009. - 350 с.

  7. Магеррамов А. М. Бакинський державний університет -95. Баку: Видавництво Бакинського університету, 2014. - 575 с.

  44

  Scientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 4 (6)


  Ключові слова: БАКИНСЬКИЙ державний університет /НАУКОВА БІБЛІОТЕКА /ВІДДІЛИ /ФОНДИ /ЧИТАЧІ /БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОНСОРЦІУМ /ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ /ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА /BAKU STATE UNIVERSITY /SCIENTIFIC LIBRARY /DEPARTMENTS /FUNDS /READERS /LIBRARY AND INFORMATION CONSORTIUM /ELECTRONIC CATALOG /ELECTRONIC LIBRARY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити